Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1702412019
  PZS/156/2019/LK
05.12.2019
  pracov. večera-stretnutie AV ČR a SAV-13.11.2019  ALDENTE s.r.o.
35882841
  770.00,-
EUR
1115692019
  7024976
04.12.2019
  rozšírený internet - 12/2019 - Royová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  72.63,-
EUR
1115682019
  4100059207/3100059238
04.12.2019
  plyn - 12/2019 - Konventná  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  354.00,-
EUR
1115722019
  obj.č. 368/2019 z 25.11.19
04.12.2019
  licencia ESET - predĺženie zariadení na 1 rok  ESET s.r.o., Bratislava
31333532
  6144.00,-
EUR
1115702019
  obj.č.17/2019 z 18.1.2019
04.12.2019
  odvoz bio odpadu zo - ZJ  Tomáš Kriško
41695721
  90.00,-
EUR
1115712019
  obj.č. 336/2019 z 5.11.19
04.12.2019
  revízia požiarnych uzáverov+oprava - ubyt. DNV  REAL-IR s.r.o.
44195184
  1326.00,-
EUR
1115542019
  Zmluva
03.12.2019
  príprava procesu participat.plánov.- CIELE 04, 05  OZ Utopia
42178509
  6089.79,-
EUR
1115402019
  
03.12.2019
  predplatné IP telev.-2020- TV v kan.predsedu SAV  ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
  46.80,-
EUR
1115532019
  obj. č. 329-A/ 31.10.19
03.12.2019
  2 x coffe break - konferencia-4.11.19-6.11.19  AUVICO, spol. s.r.o.
48000426
  228.00,-
EUR
1801032019
  patba kartou
03.12.2019
  Kancelárske kreslo - ubytovňa DNV  VUB Banka
31320155
  110.00,-
EUR
1115622019
  obj. č. 333/2019 z 5.11.19
03.12.2019
  kontr.a oprava hasiac.prístr.,hydr. a tlak.sk.-PLV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  2761.37,-
EUR
1115612019
  obj.č.366/2019 z 21.11.19
03.12.2019
  servis kotlov - Ú SAV  Tallo Term s.r.o.
46911146
  576.00,-
EUR
1115592019
  ZoD č. TS/14/0022-2
03.12.2019
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1115632019
  Zmluva
03.12.2019
  poskytnutie právne služby - Kochol  Mgr.Mária Jurická advokátka
42353718
  11.84,-
EUR
1115642019
  Zmluva
03.12.2019
  poskytn. právne služby - Cirkevný zbor evan.cirkvi  Mgr.Mária Jurická advokátka
42353718
  394.60,-
EUR
1115652019
  Zmluva
03.12.2019
  poskytn. právne služby - REMOBYT  Mgr.Mária Jurická advokátka
42353718
  9.80,-
EUR
1115662019
  Zmluva
03.12.2019
  poskytn. právne služby - Swiss Natur  Mgr.Mária Jurická advokátka
42353718
  84.80,-
EUR
1115672019
  Zmluva
03.12.2019
  poskytn. právne služby - Danevová a spol. Sofos  Mgr.Mária Jurická advokátka
42353718
  155.60,-
EUR
1702292019
  PZS/048/2019/REF
03.12.2019
  ZH - MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  780.60,-
EUR
1115502019
  refundácia
03.12.2019
  refund.cestovn. nákladov - komisia VEGA  Ekonomický ústav SAV
00699446
  328.76,-
EUR
1702312019
  PZS/133/2019/LK
03.12.2019
  ZH - MAD  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  243.60,-
EUR
1115412019
  4100010722/3100037510
03.12.2019
  plyn - 12/2019 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  327.00,-
EUR
1115422019
  4100118411/3100324998
03.12.2019
  plyn - 12/2019 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1115432019
  4100085814/3100197715
03.12.2019
  plyn - 12/2019 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1115442019
  4100010757/3100037542
03.12.2019
  plyn - 12/2019 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  166.00,-
EUR
1115452019
  4100010749/3100037532
03.12.2019
  plyn - 12/2019 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  295.00,-
EUR
1115462019
  4100010739/3100037524
03.12.2019
  plyn - 12/2019 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  100.00,-
EUR
1115472019
  4100010730/3100037515
03.12.2019
  plyn - 12/2019 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  974.00,-
EUR
1115482019
  4100023511
03.12.2019
  plyn 12/2019 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  256.00,-
EUR
1115492019
  4100001185/3100000384
03.12.2019
  plyn - 12/2019 - Valašská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  745.00,-
EUR
1115522019
  obj.č.367/2019 z 22.11.2019
03.12.2019
  prerobenie zásuvkového okruhu - budova Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  340.00,-
EUR
1115572019
  obj. č. 268/2019 z 12.9.2019
03.12.2019
  kontrola a oprava -PEUGEOT BA 607 XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  1974.20,-
EUR
1115582019
  obj. č. 344/2019 z 7.11.19
03.12.2019
  výmena prednej pravej manžetz-BMW 530  PARTL Univerzal, BA
11893478
  161.70,-
EUR
1115602019
  Zmluva
03.12.2019
  upratovacie a čistiace práce - 11/2019 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1115512019
  obj.č. 310/2019 z 21.10.19
03.12.2019
  vymaľovanie 114 miestnosti ubytovňa SAV - DNV  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  32926.79,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)