Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1820012019
  8080096974
04.01.2019
  zmluvné poist.mot.voz.-01.03.19-29.02.2020-BL470UJ  ALLIANZ -Sl.poisťovňa a.s.
00151700
  274.90,-
EUR
1820022019
  8080096974
04.01.2019
  zmluvné poist.mot.voz.-10.12.18-28.2.19-BL470UJ  ALLIANZ -Sl.poisťovňa a.s.
00151700
  61.01,-
EUR
1100182019
  7024976
04.01.2019
  rozšírený internet 1/2019 - Royová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  106.39,-
EUR
1100192019
  00017228
04.01.2019
  VaS - 17.11.18 - 16.12.18 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  213.98,-
EUR
1100202019
  00017234
04.01.2019
  ZV - 12/2018 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1100212019
  00017230
04.01.2019
  VaS, ZV - 11.11.18 - 10.12.18 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  64.46,-
EUR
1100222019
  00036800
04.01.2019
  ZV - U SAV 12/18  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1100232019
  00017233
04.01.2019
  ZV - 12/2018 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1100242019
  00036801
04.01.2019
  ZV - 12/2018 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1100172019
  Zmluva
04.01.2019
  Tematický monitoring médií za 12/2018  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1100252019
  Zmluva
04.01.2019
  servisné práce údržba výťahy 12/2018-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1100152019
  Zmluva 2785
03.01.2019
  technická ochrana objektu - 12/2018-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1100162019
  Zmluva 3183
03.01.2019
  technická ochrana objektu- 12/2018 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1100132019
  obj.č.380/2018 z 11.12.18
03.01.2019
  občer.-Porada riaditeľov,predsedov VR SAV-17.12.18  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  92.00,-
EUR
1100142019
  obj.č.379/2018 z 11.12.18
03.01.2019
  občerstvenie na Zasadnutie SNEMU-11.12.2018  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  92.00,-
EUR
1100262019
  Zmluva
03.01.2019
  12/18- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)