Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1100422019
  obj.č.395/2018 z 17.12.18
09.01.2019
  tlač- Pozvánky, Program ,Plagát A2-Novoročný konc.  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  150.60,-
EUR
1100412019
  obj.č.4/2019 z 3.1.19
09.01.2019
  tlač nálepiek - Novoročný koncert  Typocon spol. s.r.o.
17322057
  33.00,-
EUR
1100452019
  obj.č.408/2018 z 27.12.18
09.01.2019
  servisné práce-akcia servis Remak-nefunkč. VZT-ZJ  eMZed spol. s.r.o.
44881509
  87.00,-
EUR
1100402019
  Zmluva
09.01.2019
  paušalné práce údžba 12/2018-DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1100432019
  4101454080
09.01.2019
  plyn - 1/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5980.00,-
EUR
1100442019
  4202105728/4101454212
09.01.2019
  plyn 1/2019 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  11000.00,-
EUR
1150062019
  Zmluva
09.01.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  739.85,-
EUR
1100382019
  3110046793
08.01.2019
  záloha el.ener.- 01/2019 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1100392019
  obj.č.3/2019 z 3.1.19
08.01.2019
  stravné lístky - 2000 / á 3,60 /  Edenred Ticket Service, s.r.o.
52005551
  7286.40,-
EUR
1100372019
  zmluva č.9109021315
08.01.2019
  ochrana objektu za rok 2019 - Ú SAV  Ministerstvo vnútra Slov.rep.
00151866
  149.28,-
EUR
1100032019
  Zmluva
07.01.2019
  oprava výťahu blok A - PLV BA  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  68.40,-
EUR
1100292019
  10004-92050-0, 118021778, 9406
07.01.2019
  Vodné - 01.10.18-28.12.18 - Staré Hory  Stredoslovenská vodárenská a.s
36644030
  5.76,-
EUR
1100302019
  70005-7670-0/120217
07.01.2019
  Vodné - 02.11.18-28.12.18-Vyhne  Stredoslovenská vodárenská a.s
36644030
  2.03,-
EUR
1100112019
  Zmluva 701.04
07.01.2019
  Teplo za - 1/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2849.16,-
EUR
1100332019
  4140000853 z 29.6.10
07.01.2019
  Káblová televízia 01.10.19-31.03.19 - ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1100342019
  4140000854 z 29.6.10
07.01.2019
  Káblová televízia 01.10.19 - 31.03.19 ubyt -.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1100352019
  4140000855 Z 29.6.10
07.01.2019
  Káblová televízia 01.10.19 - 31.12.19 - ubyt.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  77.40,-
EUR
1100022019
  obj.č.393/2018 z 14.12.18
07.01.2019
  oprava výmeníka TUV v kotolni na Vlárskej  Ján Jarabica-Preh.a skúšky VTZ
32347251
  798.00,-
EUR
1100122019
  obj.č.401/2018 z 18.12.18
07.01.2019
  záloha za predplatné,ročné,týždeň Print-2/19-1/20  W PRESS a.s.
35907266
  89.00,-
EUR
1150012019
  Zmluva
07.01.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  210.07,-
EUR
1700012019
  2405422865
07.01.2019
  ročné cestovné poistenie- 19.01.19-19.01.20-Vasi  Generali Poisťovňa , a.s.
35709332
  55.08,-
EUR
1100312019
  Zmluva
07.01.2019
  upratovanie a čistenie - 12/2018 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1100052019
  0750901202
07.01.2019
  byt č.10-Dúbravska - 2/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1100062019
  0750901102
07.01.2019
  byt č.11-Dúbravska 2/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1100072019
  0750901002
07.01.2019
  byt č.10-Dúbravska - 2/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1100282019
  nákup kartou
07.01.2019
  nákup kartou - Novoročný koncert 2019  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  527.54,-
EUR
1100082019
  6020566031
07.01.2019
  byt Šancová - 1/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  75.00,-
EUR
1100092019
  6020560112
07.01.2019
  byt Šancová - 1/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  208.50,-
EUR
1100102019
  
07.01.2019
  koncesionársky poplatok za rok 2019  RTVS s.r.o.,Bratislava
36857432
  955.92,-
EUR
1100322019
  00002329
07.01.2019
  VaS - 02.12.18-01.01.19-Mlynská dolina-Valašská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.17,-
EUR
1810012019
  Zmluva
07.01.2019
  prenájom priestorov - Novoročný koncert 2019  HM SR ,BA
00603481
  200.00,-
EUR
1100042019
  Z-č. 5611862837
07.01.2019
  PHM - 03.12.18-15.12.18  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  489.23,-
EUR
1100012019
  Zmluva
07.01.2019
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 1/2019-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1100362019
  5.93981/3107009708
07.01.2019
  Tel.hovory - 01.12.2018-31.12.2018 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2387.88,-
EUR
1100272019
  
07.01.2019
  predplat.pub.- Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019  AJFA+AVIS s.r.o., Žilina
31602436
  58.80,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)