Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1702562019
  PZS/063/2019/REF
09.12.2019
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  97.60,-
EUR
1702512019
  PZS/062/2019/REF
09.12.2019
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  336.00,-
EUR
1702452019
  refundácia
09.12.2019
  ZH - MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  65.40,-
EUR
1702422019
  refundácia
09.12.2019
  ZH - MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  348.00,-
EUR
1702522019
  PZS 061/2019/REF
09.12.2019
  ZH - MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  857.71,-
EUR
1702532019
  PZS 061/2019/REF
09.12.2019
  ZH - MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  300.00,-
EUR
1115922019
  Z-č. 5611862837
09.12.2019
  PHM - 16.11.2019 - 29.11.2019  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  1092.67,-
EUR
1115752019
  OM 00036802
06.12.2019
  VaS, ZV - 03.11.19 - 02.12.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.18,-
EUR
1115882019
  obj.č.381/2019
06.12.2019
  tlačiareň-HP Color Laser Jet Pro MFP, HP Laser Jet  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  1620.72,-
EUR
1115832019
  3110046793
06.12.2019
  vyúčt. elektr. energie - 11/2019 - PLV BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12954.16,-
EUR
1115842019
  3106033847/6410011576
06.12.2019
  elektr.energia - 11/19 - VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  1242.19,-
EUR
1115852019
  3106024848
06.12.2019
  elektr.energia - 11/2019 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2661.47,-
EUR
1115862019
  3105171861
06.12.2019
  elektr.energia - 11/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  159.95,-
EUR
1115872019
  3105171865
06.12.2019
  elektr.energia - 11/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  110.18,-
EUR
1115892019
  obj.č.287/2019 z 3.10.19
06.12.2019
  tlač diplomu - prof. George Pickett, FRS  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  304.56,-
EUR
1115742019
  Zmluva
05.12.2019
  Tematický monitoring médií za - 11/2019  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1190152019
  obj.č.347/2019 z 13.11.2019
05.12.2019
  Buracie práce administratívna budova KVT s.č.5786  JP-KOMPLET IN s.r.o.
47575344
  69384.84,-
EUR
1115822019
  obj.č.331-A-/2019
05.12.2019
  vykonaná OP a OS- revízia bleskozvodov - PLV BA  TECHNEX - MONT, spol.s.r.o.
31438938
  396.00,-
EUR
1702322019
  PZS / 117/2019/LK
05.12.2019
  ZH - MAD  Centrum experimentál. medicíny
00598453
  243.60,-
EUR
1115762019
  00002329
05.12.2019
  VaS - 02.11.19-01.12.19-Mlynská dolina-Valašská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8.93,-
EUR
1115772019
  00036800
05.12.2019
  ZV - U SAV 11/19  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  78.52,-
EUR
1115782019
  00036801
05.12.2019
  ZV - 11/2019 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.17,-
EUR
1115792019
  00017233
05.12.2019
  ZV - 11/2019 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1115802019
  00017234
05.12.2019
  ZV - 11/2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  45.35,-
EUR
1702342019
  UVS/128/2019/FF
05.12.2019
  ZH - MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  230.40,-
EUR
1702352019
  3567/OMS/Fun/19
05.12.2019
  refund.cestov.nákladov-Špulerová - MAD  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  259.00,-
EUR
1702372019
  UVS/109/2019/FF
05.12.2019
  ZH - MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  142.50,-
EUR
1702362019
  UVS/124/2019/FF
05.12.2019
  ZH - MAD  Ústav slov. literatúry SAV
17050286
  139.20,-
EUR
1702402019
  26. Uznesenie PSAV
05.12.2019
  refund. zahr.pracov.cesty - Nemoga-Nórsko  Matematický ústav SAV
00166791
  1668.19,-
EUR
1702302019
  PZS/051/2019 REF
05.12.2019
  refund. diét - Nejedlík-ZPC Rakúsko  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  33.75,-
EUR
1702332019
  PZS 050/2019/ REF
05.12.2019
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  675.00,-
EUR
1702382019
  PZS/116/2019/LK
05.12.2019
  ZH - MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  243.60,-
EUR
1702392019
  PZS/052/2019/REF
05.12.2019
  ZH - MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  278.40,-
EUR
1115812019
  Zmluva
05.12.2019
  internet - 27.11.19 - 26.12.19 - Donovaly  ORANGE SLOVAKIA
35697270
  15.50,-
EUR
1115732019
  obj.č.309/2019 z 21.10.19
05.12.2019
  propagačné perá s nápisom a logom SAV  National Pen Reklamné produkty
00474116
  506.99,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)