Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1100882019
  obj.č,215/2018 z 16.7.18
14.01.2019
  kompletné čistenie lapačov - ZJ  KANAL M.P.S. s.r.o.
35710357
  354.00,-
EUR
1100752019
  
11.01.2019
  potraviny - Novoročný koncert 2019  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  30.11,-
EUR
1100502019
  3105204418
10.01.2019
  vyúč.el.ener.-03.08.18-31.12.18-Kučišd.dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  18.25,-
EUR
1100512019
  3105265666
10.01.2019
  vyúč.elektr.energie-9.11.18-31.12.18-Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  327.13,-
EUR
1100522019
  3105254227
10.01.2019
  vyúč.elektr.energie-01.01.18-31.12.18-Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  232.54,-
EUR
1100532019
  3110046793
10.01.2019
  vyúčt.elektr.energie 12/2018-PLV BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -8757.92,-
EUR
1100542019
  3106033847/6410011576
10.01.2019
  elektr.energia - 12/18 - VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  1826.63,-
EUR
1100552019
  3105171861
10.01.2019
  elektr.energia 12/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  185.05,-
EUR
1100562019
  3105171865
10.01.2019
  elektr.energia 12/2018 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  98.78,-
EUR
1100572019
  3106024848
10.01.2019
  elektr.energia 12/2018 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2885.27,-
EUR
1100582019
  3105104416
10.01.2019
  vyúčtov.elektr.energie-01.01.18-31.12.18-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -17.09,-
EUR
1100592019
  3105193450
10.01.2019
  vyúčtov.elektr.energie-01.01.18-31.12.18-Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  257.15,-
EUR
1100602019
  3102228484
10.01.2019
  vyúč.elektr.energie-01.01.18-31.12.18-Trenč.Teplic  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -40.10,-
EUR
1100612019
  3105131771
10.01.2019
  vyúčtov.elektr.energie-01.01.18-31.12.18-ZJ  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -0.01,-
EUR
1100622019
  3105034186
10.01.2019
  elektr.energia - 26.10.18-31.12.18-Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  29.22,-
EUR
1100632019
  3105189687
10.01.2019
  vyúčtov.elektr.energie - 1.1.18-31.12.18-Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -34.57,-
EUR
1100642019
  3105169208
10.01.2019
  vyúčt.elektr.energie-09.10.18-31.12.18-Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  106.03,-
EUR
1100652019
  3105000748
10.01.2019
  elektr.energia - 26.10.18-31.12.18 - Konventná  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  181.40,-
EUR
1100662019
  3105184226
10.01.2019
  elektr.energia 09.11.18-31.12.18-Mlynská dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  817.13,-
EUR
1100672019
  
10.01.2019
  vyúčt.elektr.energie-01.01.18-31.12.18  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -252.74,-
EUR
1100462019
  OM 00036802
10.01.2019
  VaS,ZV - 03.12.18-02.01.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1100472019
  OM 00058496
10.01.2019
  VaS,ZV - 03.12.18-02.01.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.98,-
EUR
1100732019
  Z-č. 5611862837
10.01.2019
  PHM -19.12.18-31.12.18  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  288.34,-
EUR
1100722019
  1010053203
10.01.2019
  Tel.hovory - 01.12.2018-31.12.2018  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  165.70,-
EUR
1100482019
  4100118411
10.01.2019
  oprava fakt.údajov.vyúč.f.7437281256-chyb.odp.Dúbr  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -2.81,-
EUR
1100492019
  4100118411
10.01.2019
  oprava fakt.údajov.vyúč.f.7416992179-chyb.odp.Dúbr  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -3.70,-
EUR
1100702019
  0001084357
10.01.2019
  internet,Analog.televízia-1/2019-Trenč.Teplice  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1100692019
  obj.č.329/2018 z 26.10.18
10.01.2019
  vyčistenie a odseparov. odlučov.ropných látok-PLV  SEZAKO Trnava s.r.o.
36263800
  420.00,-
EUR
1100712019
  18708643,19089449,19095547,19405218,19416567
10.01.2019
  Tel.hovory-12/2018 - PLV.,Ú SAV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  584.95,-
EUR
1100682019
  obj.č.317/2018 z 10.10.2018
10.01.2019
  oprava lisovaného spoja na kúrení-PLV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  190.30,-
EUR
1100742019
  
10.01.2019
  Cukrárenské výrobky-Novoročný koncert  Iveta Škvareninová-IDEAL SERVI
34884548
  352.80,-
EUR
1150032019
  Zmluva
09.01.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  125.04,-
EUR
1150042019
  Zmluva
09.01.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  7.70,-
EUR
1150052019
  Zmluva
09.01.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  144.48,-
EUR
1150022019
  Zmluva zo dna 1.11.2006
09.01.2019
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  86.40,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)