Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk



×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.



×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101332019
  4100001185/3100000384
17.01.2019
  plyn - 1/2019 - Valašská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  745.00,-
EUR
1100992019
  3105131771
16.01.2019
  elektr.energia - 01.01.19-30.6.19 - ZJ  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  190.26,-
EUR
1101002019
  3105189687
16.01.2019
  elektr.energia - 1.1.19-31.03.19-Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  155.83,-
EUR
1101012019
  3105000748
16.01.2019
  elektr.energia - 01.01.19-31.03.19-Konventná  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  40.00,-
EUR
1101022019
  3105171781...
16.01.2019
  elektr.energia-01.01.19-30.06.19 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4372.06,-
EUR
1101032019
  3105169208
16.01.2019
  elektr.energia - 1/2019 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  67.06,-
EUR
1101042019
  3105034186
16.01.2019
  elektr.energia - 1/2019 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  28.12,-
EUR
1101052019
  3105104416
16.01.2019
  elektr.energia - 1/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.88,-
EUR
1150082019
  Zmluva
16.01.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  702.72,-
EUR
1101062019
  
16.01.2019
  refakt. vodné a stočné za 11,12/2018-Vlárska  Slovenská zdravotnícka univerz
00165361
  481.46,-
EUR
1100952019
  34447994 / 5101119775
15.01.2019
  vyúčtov.elektr.energie - 04.09.18-31.12.18-Kaluža  Východoslovenská energetika a.
44483767
  8.94,-
EUR
1100962019
  Zmluva
15.01.2019
  realizácia hudob.programu-Novoročný koncert 2019  Konvergencie-spoločnosť
36067776
  3000.00,-
EUR
1100912019
  3105204418
15.01.2019
  elektr.ener.- 1/2019 - Kučišdorfská.dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.00,-
EUR
1100922019
  3105254227,3105265666
15.01.2019
  elektr.energia - 1/2019 - Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  75.85,-
EUR
1100932019
  3102228484
15.01.2019
  elektr.energia - 1/2019 - Trenč.Teplic  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  59.23,-
EUR
1100942019
  3105193450
15.01.2019
  elektr.energia - 1/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.29,-
EUR
1150072019
  Zmluva
15.01.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  504.48,-
EUR
1700022019
  UVS/188/2018/FF
15.01.2019
  ZPC - Šajgalík - Berlín - 21.2.19 - 22.2.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  705.00,-
EUR
1700032019
  PZS/2019/FF
15.01.2019
  ZPC - Šajgalík, Vasi-ubytov.-Praha-23.1.19-24.1.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  200.00,-
EUR
1100972019
  
15.01.2019
  potraviny - Novoročný koncert  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  428.84,-
EUR
1100982019
  
15.01.2019
  soľ posypová kamenná  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  25.22,-
EUR
1100782019
  4101454080
14.01.2019
  vyúčtov.plynu - 12/2018 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  932.35,-
EUR
1100792019
  4202105728/4101454212
14.01.2019
  vyúčtov.plynu 12/2018 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  279.41,-
EUR
1100812019
  OM00017231
14.01.2019
  VaS ZV - 27.11.18-26.12.18 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  762.04,-
EUR
1100772019
  
14.01.2019
  Poštovné služby 12/2018  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  677.15,-
EUR
1100822019
  1206228
14.01.2019
  vyúčtov.ele.energie - 01.01.18-31.12.18-Donovaly  SSE a.s., ŽILINA
36403008
  -394.53,-
EUR
1100832019
  Zmluva 701.04
14.01.2019
  vyúčtov.tepla 12/2018 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1506.12,-
EUR
1100802019
  3105184226
14.01.2019
  elektr.energia 1/2019 - Mlynská dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  400.00,-
EUR
1820032019
  Zmluva 6823910432
14.01.2019
  Havar. poist.motor.vozidla-Škoda SuperB 3T-BL470UJ  Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
  845.41,-
EUR
1100902019
  
14.01.2019
  Poplatok SIM karta I.Q.2019-SÚZ, Vlárska  JABLOTRON
31645976
  23.93,-
EUR
1100842019
  19172355, 19172359
14.01.2019
  Telef.poplatky - 01/2019,12/2018 - PMV  SWAN, a.s.
47258314
  140.69,-
EUR
1100852019
  18987374,18987696,18987699
14.01.2019
  intern.,Telef.poplat.-01/19,12/18 -Ú SAV, Šarišské  SWAN, a.s.
47258314
  387.54,-
EUR
1100862019
  0001026246
14.01.2019
  internet - 01/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1100872019
  0001026246
14.01.2019
  Telef.poplatky - 01/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1100762019
  obj.č.399/2018 z 17.12.18
14.01.2019
  Dezinsekcia - DNV  Jozef Mihalovič-TROVIČ DDD
51268922
  192.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".



  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)