Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1150102019
  Zmluva
23.01.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  381.48,-
EUR
1101402019
  
23.01.2019
  vyjadrenie k predloženej projekt.dokumen.-Donovaly  Stredoslovenská vodárenská a.s
36644030
  23.00,-
EUR
1101382019
  Z-č. 5611862837
22.01.2019
  PHM - 07.01.2019 - 14.01.2019  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  319.93,-
EUR
1101352019
  17227
21.01.2019
  VaS - 16.12.18-15.01.19 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.28,-
EUR
1800012019
  platba kartou
21.01.2019
  platba kartou- prof.Šajgalík  VUB Banka
31320155
  40.41,-
EUR
1150092019
  Zmluva
21.01.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  107.97,-
EUR
1101362019
  
21.01.2019
  potraviny - Novoročný koncert  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  46.84,-
EUR
1101342019
  obj.č.5/2019 z 14.1.19
18.01.2019
  presťahovanie trezorov do areálu SAV na Dúbr.ceste  YARD PRO, s.r.o.
51088746
  360.00,-
EUR
1101112019
  
17.01.2019
  Manuál prevádz,budovy-december 2018  Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
  155.64,-
EUR
1101122019
  Zmluva
17.01.2019
  nájom nehnuteľ.-pozemku parc.č.548/114-Šariš.Mich.  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  1.00,-
EUR
1101132019
  Zmluva
17.01.2019
  nájom neh.pozemku parc.č.548/80,548/29 Šariš.Mich.  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  1.00,-
EUR
1101142019
  
17.01.2019
  náklady za mesiac 12/2018 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  14183.60,-
EUR
1101082019
  6225092/1300097691
17.01.2019
  vyúčtov.ele.energie - 09.11.18-31.12.18-Vyhne  SSE a.s., ŽILINA
36403008
  35.47,-
EUR
1101072019
  
17.01.2019
  potraviny - Novoročný koncert 2019  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  677.65,-
EUR
1101092019
  
17.01.2019
  Vyúčtov.predplatné Zbierka zákonov za rok 2018  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  293.68,-
EUR
1101102019
  
17.01.2019
  Vyúčtov.predplatné -Finančný spravod. za rok 2018  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  29.06,-
EUR
1101372019
  4100001185/6303002508
17.01.2019
  vyúčtov.plynu 01.11.18-31.12.18-Valašská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  421.96,-
EUR
1101152019
  4100059207/5100000068
17.01.2019
  vyúčtov.pôynu 01.05.18-31.12.18-Konventná  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  2587.94,-
EUR
1101162019
  4100085814/6300101425
17.01.2019
  vyúč.plynu 01.01.18-31.12.18-Śancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  6.91,-
EUR
1101172019
  4100010739/6300010128
17.01.2019
  vyúčt.pynu - 01.01.18-31.12.18 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  122.12,-
EUR
1101182019
  4100023511/8441469549
17.01.2019
  vyúčt.plynu - 01.01.18-31.12.18 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -984.48,-
EUR
1101192019
  4100118411/8424396527
17.01.2019
  vyúčt.plynu - Dúbravská-01.01.18-31.12.18  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -17.68,-
EUR
1101202019
  4100010757/8402474497
17.01.2019
  vyúčt.plynu - 01.01.18-31.12.18 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -406.78,-
EUR
1101212019
  4100010749/6300010137
17.01.2019
  vyúčt.plynu - 01.01.18-31.12.18-Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -22.21,-
EUR
1101222019
  4100010730/6300010116
17.01.2019
  vyúčt.plynu-01.01.18-31.12.18-Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -146.31,-
EUR
1101232019
  4100010722/6300010105
17.01.2019
  vyúčt.plynu-01.01.18-31.12.18 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -67.48,-
EUR
1101242019
  4100118411/3100324998
17.01.2019
  plyn - 1/2019 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1101252019
  4100085814/3100197715
17.01.2019
  plyn - 1/2019 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1101262019
  4100010757/3100037542
17.01.2019
  plyn - 1/2019 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  177.00,-
EUR
1101272019
  4100010749/3100037532
17.01.2019
  plyn - 1/2019 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  314.00,-
EUR
1101282019
  4100010739/3100037524
17.01.2019
  plyn - 1/2019 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  106.00,-
EUR
1101292019
  4100010730/3100037515
17.01.2019
  plyn - 1/2019 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1038.00,-
EUR
1101302019
  4100010722/3100037510
17.01.2019
  plyn - 1/2019 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  349.00,-
EUR
1101312019
  4100059207/3100059238
17.01.2019
  plyn - 1/2019 - Konventná  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  354.00,-
EUR
1101322019
  4100023511/3100011686
17.01.2019
  plyn - 1/2019 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  256.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)