Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101442019
  0750901102
28.01.2019
  byt č.11-Dúbravska 3/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1101452019
  0750901202
28.01.2019
  byt č.10-Dúbravska - 3/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1101522019
  3110046793
28.01.2019
  záloha el.ener.- 02/2019 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1700072019
  
28.01.2019
  NK - 2019  IUGG
00002643
  1780.36,-
USD
1101462019
  6020566031
28.01.2019
  byt Šancová - 2/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  75.00,-
EUR
1101472019
  6020560112
28.01.2019
  byt Šancová - 2/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  208.50,-
EUR
1700062019
  
28.01.2019
  NK - 2019  UAI
578474856
  955.00,-
EUR
1101552019
  1208403
28.01.2019
  záloha elektr.energie - I.záloha - Staré Hory  SSE Stredoslovenská energetika
51865467
  118.00,-
EUR
1101562019
  6225092/1300097691
28.01.2019
  elektr.energia - I.záloha - Vyhne  SSE Stredoslovenská energetika
51865467
  149.00,-
EUR
1101492019
  1206228
28.01.2019
  záloha elektr.energie - I.záloha - Donovaly  SSE Stredoslovenská energetika
51865467
  2376.00,-
EUR
1101752019
  
28.01.2019
  Refakt.rozúčtov.VaS, ZV - 11-12/2018 - Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  3956.15,-
EUR
1101622019
  
28.01.2019
  Refafktur.rozúčtov. energií 11-12/2018-Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  388.59,-
EUR
1101542019
  16C/247/2015
28.01.2019
  Náhrada-nájomn.za užívanie pozemku 3237/3-5/2018  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1150132019
  Zmluva
28.01.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  761.26,-
EUR
1820042019
  Zmluva 6820737275/3159000185
28.01.2019
  preplatok poist.zmluvy 6820737275  Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
  -2.52,-
EUR
1800052019
  
28.01.2019
  pracovný obed pre účastníkov Workshop SAS-21.1.19  Gálik Dušan, PhDr. CSc.
  847.70,-
EUR
1800062019
  
28.01.2019
  pracovný obed pre účastníkov Workshop SAS-22.1.19  Gálik Dušan, PhDr. CSc.
  130.20,-
EUR
1101572019
  2539003915
28.01.2019
  servisný poplatok 2019- chata Donovaly 1  Skylink s.r.o., Praha 1
24703842
  55.60,-
EUR
1101582019
  2539003923
28.01.2019
  servisný poplatok 2019- chata Donovaly 2  Skylink s.r.o., Praha 1
24703842
  55.60,-
EUR
1101592019
  2802673931
28.01.2019
  servisný poplatok 2019- chata Senec 2  Skylink s.r.o., Praha 1
24703842
  55.60,-
EUR
1101502019
  Zmluva 701.04
28.01.2019
  Teplo za - 2/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2652.14,-
EUR
1150122019
  Zmluva
25.01.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  845.11,-
EUR
1820052019
  Zmlluva 8-813-010672
25.01.2019
  poist.majetku/zodpov.za škodu-13.4.19-12.4.20  Colonnade Insurance S.A.
50013602
  4000.96,-
EUR
1810022019
  Rozhodnutie č.4/19/032646-36/63/221066
25.01.2019
  miestny popl.za komun.odpady za rok 2019  HM SR ,BA
00603481
  11023.13,-
EUR
1700052019
  OMS/03/2019/ZC
25.01.2019
  ZPC - Černáková-Kolín-21.1.-23.1.19-NEURON III  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  607.00,-
EUR
1101422019
  prihláška
25.01.2019
  inzercia-riaditeľ/ka-Filozofický ústav  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  648.00,-
EUR
1700042019
  PZS/04/2019/RV
23.01.2019
  ZPC - Barančík-28.1.-30.1.19-Rím-MRP-M ERANET II  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  148.00,-
EUR
1101412019
  prihláška
23.01.2019
  seminár-Rekr. a regen. zamest. po novom-Badíková  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  72.00,-
EUR
1101392019
  obj.č.10/2019 z 15.1.19
23.01.2019
  celoročné predplatné za časopis Duševné vlast.2019  ÚRAD PRIEM.VLASTNÍCTVA,BA
30810787
  21.80,-
EUR
1150112019
  Zmluva
23.01.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  600.12,-
EUR
1101602019
  obj.č.1/2019 z 3.1.19
23.01.2019
  1x za štvrťr.servis+mazanie+3 mesač.odb.preh.-Vlár  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  660.00,-
EUR
1101612019
  obj.č.1/2019 z 3.1.19
23.01.2019
  opakov. 3 roč.skúšky+ročný servis po dst.výť.-Vlár  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  2580.00,-
EUR
1800022019
  Zmluva
23.01.2019
  vypl.zánik práv a povinností z mandátnej zmluvy  Letovancová Eva doc.PhDr.,PhD.
  100.00,-
EUR
1800032019
  Zmluva
23.01.2019
  vypl.zánik práv a povinností z mandátnej zmluvy  Ivančíková Ľudmila PhDr.,PhD.
  100.00,-
EUR
1800042019
  Zmluva
23.01.2019
  vypl.zánik práv a povinností z mandátnej zmluvy  Hudáková Ľudmila Dr.
  100.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)