Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101802019
  4100023511/3100011686
04.02.2019
  plyn - 2/2019 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  256.00,-
EUR
1101812019
  4100118411/3100324998
04.02.2019
  plyn - 2/2019 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1101822019
  4100010739/3100037524
04.02.2019
  plyn - 2/2019 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  103.00,-
EUR
1101832019
  4100085814/3100197715
04.02.2019
  plyn - 2/2019 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1101842019
  4100010730/3100037515
04.02.2019
  plyn - 2/2019 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1006.00,-
EUR
1101852019
  4100010722/3100037510
04.02.2019
  plyn - 2/2019 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  338.00,-
EUR
1101862019
  4100010757/3100037542
04.02.2019
  plyn - 2/2019 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  172.00,-
EUR
1101872019
  4100059207/3100059238
04.02.2019
  plyn - 2/2019 - Konventná  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  354.00,-
EUR
1101882019
  4100001185/3100000384
04.02.2019
  plyn - 2/2019 - Valašská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  745.00,-
EUR
1101782019
  
01.02.2019
  Záloha na vodu za 2/2019 - Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  970.00,-
EUR
1150152019
  Zmluva
31.01.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  621.90,-
EUR
1150162019
  Zmluva
31.01.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  96.25,-
EUR
1101772019
  obj.č.7/2019 z 14.1.19
31.01.2019
  kontrola a čistenie komína- Ú SAV+objekt.SAV  KOMINÁR s.r.o.
47229632
  270.00,-
EUR
1150142019
  Zmluva
31.01.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  31.50,-
EUR
1101732019
  01/2012/SZ/IHPE
30.01.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov - 1/2019 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1101742019
  02/2012/SZ/IHPE
30.01.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov-1/2019 - Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1101712019
  obj.č.19/2019 z 22.1.19
30.01.2019
  oprava vypínača v ohr.pulte - ZJ  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  122.64,-
EUR
1101722019
  obj.č.13/2019 z 16.1.2019
30.01.2019
  výmena svietidiel - Hroznová  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  153.60,-
EUR
1101762019
  Zmluva
30.01.2019
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 2/2019-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1101702019
  
30.01.2019
  potraviny - NK  Mudr.Orbán Anton
32069006
  880.61,-
EUR
1101682019
  100263856
30.01.2019
  VaS,ZV-25.10.18-14.1.19-Trenč.Teplice  Trenčianske vodárne a kanal.
36302724
  91.69,-
EUR
1101672019
  nájomná zmluva č.1431/2014/LSR
30.01.2019
  náj. pozemku parc.KNC č.921/25-Tren.Tepl.-I.pol.19  Lesy Slovenskej republiky š.p.
36038351
  15.00,-
EUR
1101692019
  ZoD č. TS/14/0022-2
30.01.2019
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1700102019
  UVS/189/2018/LD
30.01.2019
  program pre del.z Nórska-preh.s minivanom-21.1.19  TOUR4U,s.r.o.
36801658
  309.00,-
EUR
1700092019
  UVS/181/2018/LD
30.01.2019
  Ubytovanie zahr.hostí-20.1.19-22.1.19  LOFT HOTEL,s.r.o.
51704099
  1180.40,-
EUR
1810032019
  Nájomná zmluva
29.01.2019
  za rok 2019-nájomné pozemku č.7008-chata Pezinok  Urbárska lesná spoločnosť,k.ú.
34011684
  27.27,-
EUR
1101632019
  obj.č.384/2018 z 12.12.18
29.01.2019
  výmena hadice sprchy-serv.práce myčka KROMO-ZJ  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  296.76,-
EUR
1700082019
  UVS/184/2018/LD
29.01.2019
  ZPC - Bianchi- 24.1.2019 - Berlín  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  165.00,-
EUR
1101642019
  00017228
29.01.2019
  VaS - 17.12.18 - 16.01.19 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  133.74,-
EUR
1101652019
  00017230
29.01.2019
  VaS, ZV - 11.12.18 - 10.01.19 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  91.21,-
EUR
1101662019
  00030996
29.01.2019
  VaS - 24.10.18 - 23.01.19 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  15.60,-
EUR
1101512019
  4101454080
28.01.2019
  plyn - 2/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4385.00,-
EUR
1101532019
  4202105728/4101454212
28.01.2019
  plyn 2/2019 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  9935.00,-
EUR
1101482019
  1208403
28.01.2019
  vyúčt.el.energie -13.09.2018-31.12.2018-Staré Hory  SSE a.s., ŽILINA
36403008
  96.48,-
EUR
1101432019
  0750901002
28.01.2019
  byt č.10-Dúbravska - 3/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)