Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102212019
  3105193450
08.02.2019
  elektr.energia - 2/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.29,-
EUR
1102222019
  3110046793
08.02.2019
  vyúčt.elektr.energie 1/2019-PLV BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  15257.42,-
EUR
1102232019
  OM 00036802
08.02.2019
  VaS,ZV - 03.01.19 - 02.02.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1102242019
  OM 00058496
08.02.2019
  VaS,ZV - 03.01.19 - 02.02.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.98,-
EUR
1102252019
  00002329
08.02.2019
  VaS - 02.12.18-01.01.19-Mlynská dolina-Valašská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.17,-
EUR
1150222019
  Zmluva
08.02.2019
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1761.02,-
EUR
1102342019
  Z-č. 5611862837
08.02.2019
  PHM - 16.01.2019 - 31.01.2019  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  1453.33,-
EUR
1102332019
  
08.02.2019
  platba kartou DINERS  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  684.95,-
EUR
1700112019
  PZS/01/2019/LD
07.02.2019
  prenájom priestorov,občestv.,technika - 21.1.2019  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  348.00,-
EUR
1102082019
  obj.č.18/2019 z 21.1.19
06.02.2019
  servis a čistenie skenera CANON-kanc.č.311-Ú SAV  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  51.60,-
EUR
1102032019
  Zmluva
06.02.2019
  Tematický monitoring médií za 1/2019  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1102052019
  5.93981/3107009708
06.02.2019
  Tel.hovory - 01/2019 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2368.24,-
EUR
1102062019
  1010053203
06.02.2019
  Tel.hovory - 01/2019  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  169.02,-
EUR
1102092019
  1010053202
06.02.2019
  preplatok tel.popl.1/2019  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  -27.79,-
EUR
1102072019
  Uznesenie P SAV
06.02.2019
  refak.alikv.časť nákladov prev.-11/18-12/18-PMV BA  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  92.43,-
EUR
1101992019
  00036800
06.02.2019
  ZV - U SAV 1/19  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1102002019
  00036801
06.02.2019
  ZV - 1/2019 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1102012019
  00017233
06.02.2019
  ZV - 1/2019 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1102022019
  00017234
06.02.2019
  ZV - 1/2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1810042019
  Rozhodnutie č.4/19/032646-36/63/221066
06.02.2019
  miestny popl.za komun.odpady za rok 2019-Vlárska  HM SR ,BA
00603481
  172.57,-
EUR
1102042019
  Zmluva
06.02.2019
  upratovacie a čistiace práce - 1/2019 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1101972019
  7024976
05.02.2019
  rozšírený internet 2/2019 - Royová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  106.39,-
EUR
1101982019
  Zmluva
05.02.2019
  servisné práce údržba výťahy 1/2019-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1101932019
  Zmluva 2785
04.02.2019
  technická ochrana objektu - 1/2019-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1101942019
  Zmluva 3183
04.02.2019
  technická ochrana objektu- 1/2019 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1150202019
  Zmluva
04.02.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  477.20,-
EUR
1150192019
  Zmluva zo dna 1.11.2006
04.02.2019
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  129.60,-
EUR
1101892019
  Licenčná zmluva
04.02.2019
  autor.odmena za lic.na verej.použ.hud.diel-NK 2019  SOZA-Slovenský ochranný zväz
00178454
  15.60,-
EUR
1101962019
  Zmluva
04.02.2019
  refakt.elektr.energie-IV.Q.2018-Areál SAV Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  34.02,-
EUR
1101902019
  prihláška
04.02.2019
  inzercia-vedúci/a odboru konroly  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  453.60,-
EUR
1101922019
  Zmluva
04.02.2019
  1/19- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1150172019
  Zmluva
04.02.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  719.00,-
EUR
1101952019
  obj.č.20/2019 z 22.1.19
04.02.2019
  pranie bielizne 1/2019  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  967.44,-
EUR
1150182019
  Zmluva
04.02.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  118.99,-
EUR
1101792019
  4100010749/3100037532
04.02.2019
  plyn - 2/2019 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  305.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)