Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102732019
  17227
20.02.2019
  VaS - 16.01.19-15.02.19 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  51.28,-
EUR
1102702019
  Zmluva
19.02.2019
  repre - na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  416.59,-
EUR
1102662019
  obj.č.6/2019 z 14.1.19
19.02.2019
  fotografické služby pre SAV- január 2019  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  350.00,-
EUR
1102692019
  obj.č.12/2019 z 16.1.19
19.02.2019
  Kontrola-funkčnosti systému MaR - kotol.Vlárska  Johson Controls
31363695
  270.00,-
EUR
1102672019
  obj.č.46/2019 z 14.2.19
19.02.2019
  servis Remak - ZJ  eMZed spol. s.r.o.
44881509
  142.00,-
EUR
1102682019
  obj.č.8/2019 z 14.1.19
19.02.2019
  servis Remak - nefunkčný servopohon SUMIX - ZJ  eMZed spol. s.r.o.
44881509
  182.00,-
EUR
1102712019
  obj.č.32/2018 z 31.1.2018
19.02.2019
  pneumatiky s diskami - Merano  BOAT s.r.o.
35756764
  1824.00,-
EUR
1700132019
  
18.02.2019
  NK - 2019  ISC
  3175.00,-
EUR
1102652019
  obj.č.344/2018 z 14.11.18
18.02.2019
  dodávka Silenbloku pre uchytenie digestora-PLV BA  BLOCK a.s. U Kasáren 727
18055168
  221.00,-
EUR
1190012019
  obj.č.26/2019 z 29.1.19
18.02.2019
  osobné motorové vozidlo model T6 Multivan Comf. LR  BOAT s.r.o.
35756764
  54100.00,-
EUR
1102582019
  
18.02.2019
  refakt. vodné a stočné za 01/2019 - Vlárska  Slovenská zdravotnícka univerz
00165361
  69.10,-
EUR
1102542019
  obj.č.53/2019 z 15.2.19
18.02.2019
  oprava strechy - DNV  YARD PRO, s.r.o.
51088746
  72.00,-
EUR
1102552019
  obj.č.5/2019 z 14.1.19
18.02.2019
  presťahovanie archívu do areálu SAV  YARD PRO, s.r.o.
51088746
  1056.00,-
EUR
1102602019
  Mgr. Jakubičková
18.02.2019
  školenie -Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou  OTIDEA s.r.o.,
47139200
  108.00,-
EUR
1102562019
  0001026246
18.02.2019
  Telef.poplatky - 02/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1102572019
  0001026246
18.02.2019
  internet - 02/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1102612019
  
18.02.2019
  náklady za mesiac 1/2019 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  17976.89,-
EUR
1102622019
  obj.č.42/2019 z 8.2.19
18.02.2019
  výmena poškodenej vložky na dverách sekret. P SAV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  408.00,-
EUR
1102632019
  obj.č.37/2019 z 4.2.19
18.02.2019
  opakované úradné skúšky výť.- DNV, Ú SAV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  2232.00,-
EUR
1102642019
  obj.č.50/2019 z 14.2.19
18.02.2019
  ostrán.revíz.závad ubyt.DNV, Ú SAV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  367.20,-
EUR
1102592019
  prihláška-Mgr. Jakubičková,Mgr. Teglássyová
18.02.2019
  seminár-Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnot  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  168.00,-
EUR
1102522019
  
15.02.2019
  tonery- originál, renovácia  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  2534.62,-
EUR
1102442019
  obj.č.349/2018 z 15.11.18
15.02.2019
  dobropis k obj.dodávka kanc.nábytok - kanc.č.315  B2B Partner s.r.o.
44413467
  -517.20,-
EUR
1101912019
  obj.č.349/2018 z 15.11.18
15.02.2019
  dodávka kanc.nábytok - kanc.č.315  B2B Partner s.r.o.
44413467
  5172.00,-
EUR
1150312019
  Zmluva
15.02.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  722.85,-
EUR
1150322019
  Zmluva
15.02.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  183.11,-
EUR
1102462019
  obj.č.41/2019 z 5.2.19
15.02.2019
  stravné lístky - 2000 / á 3,60 /  Edenred Ticket Service, s.r.o.
52005551
  7286.40,-
EUR
1102512019
  obj.č. 21/2019 z 23.1.19
14.02.2019
  kompletné čistenie lapačov - ZJ  KANAL M.P.S. s.r.o.
35710357
  354.00,-
EUR
1102472019
  3107009710
14.02.2019
  Tel.popl. - 01/2019- Mgr. Jakubičková  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  0.04,-
EUR
1700122019
  
14.02.2019
  NK - 2019  IAU
00003685
  3096.00,-
EUR
1102482019
  Zmluva
14.02.2019
  Právne služby - 1/2019  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1150292019
  Zmluva
14.02.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  418.57,-
EUR
1150302019
  Zmluva
14.02.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  98.24,-
EUR
1102492019
  
14.02.2019
  Poštovné služby 1/2019  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  342.15,-
EUR
1102502019
  OM00017231
14.02.2019
  VaS ZV - 27.12.18-26.01.19 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  834.47,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)