Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1150392019
  Zmluva
27.02.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  202.95,-
EUR
1150422019
  Zmluva zo dna 1.11.2006
27.02.2019
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  129.60,-
EUR
1150412019
  Zmluva
27.02.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  711.37,-
EUR
1102922019
  Uznesenie 16C/247/2015
27.02.2019
  Náhrada-nájomn.za užívanie pozemku 3237/3-2/19  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1102912019
  obj.č.17/2019 z 18.1.2019
27.02.2019
  odvoz bio odpadu zo ZJ-Ú SAV  Tomáš Kriško
41695721
  90.00,-
EUR
1102862019
  obj.č.51/2019 z 15.2.19
27.02.2019
  oprava posuvnej brány-vstup do dvora Ú SAV  Ladislav Sárkány SEGA 3
35199709
  114.00,-
EUR
1150402019
  Zmluva
27.02.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  291.61,-
EUR
1102902019
  obj.č.40/2019 z 5.2.19
27.02.2019
  oprava motorov.vozidla - PEUGEOT508 -BL 003 FE  PARTL Univerzal, BA
11893478
  1694.76,-
EUR
1700152019
  
27.02.2019
  NK - 2017  URSI
00006211
  1045.00,-
EUR
1700162019
  
27.02.2019
  NK - 2018  URSI
00006211
  1055.00,-
EUR
1700172019
  
27.02.2019
  NK - 2019  URSI
00006211
  1065.00,-
EUR
1102872019
  01/2012/SZ/IHPE
27.02.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov - 2/2019 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1102882019
  02/2012/SZ/IHPE
27.02.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov-2/2019 - Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1102892019
  Zmluva
27.02.2019
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 3/2019-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1700182019
  refundácia
27.02.2019
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  99.00,-
EUR
1150372019
  Zmluva
26.02.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  872.78,-
EUR
1102852019
  Zmluva
26.02.2019
  pranie bielizne 2/2019  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  954.80,-
EUR
1150382019
  Zmluva
26.02.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  135.65,-
EUR
1102842019
  
25.02.2019
  údržba zelene,chodníkov+ kom.Areál SAV-NEKO-I.Q.19  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  22.86,-
EUR
1700142019
  PZS/6/2019/FF
25.02.2019
  ZPC + poist.-Samuely-Kórea-7.4.19-12.4.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  1038.80,-
EUR
1150332019
  Zmluva
22.02.2019
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  991.60,-
EUR
1102822019
  Z-č. 5611862837
22.02.2019
  PHM - 04.02. 2019 - 15.02. 2019  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  350.06,-
EUR
1102812019
  obj.č.54/2019 z 18.2.19
22.02.2019
  pracovné odevy ZJ+ soľ tabletová  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  358.37,-
EUR
1102832019
  
22.02.2019
  Refafktur.rozúčtovanie energií 1/2019 - Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  680.57,-
EUR
1150342019
  Zmluva
22.02.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  471.90,-
EUR
1150352019
  Zmluva
22.02.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  447.19,-
EUR
1150362019
  Zmluva
22.02.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  430.00,-
EUR
1102752019
  
21.02.2019
  Hospodárske noviny 01.04.19-28.06.19  MAFRA Slovakia, a.s.
31333524
  219.00,-
EUR
1102762019
  obj.č.39/2019 z 5.2.19
21.02.2019
  občerstvenie na Zasadnutie SNEMU-12.2.2019  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  92.00,-
EUR
1102782019
  Ing. Konečná, PhDr. Šidlovská
21.02.2019
  seminár-Novela postupov účtovania od 1.1.2019  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  138.00,-
EUR
1102792019
  Ing. Konečná,
21.02.2019
  seminár-Zákon o pohľad.štátu a o zmene v roku 2019  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  72.00,-
EUR
1102772019
  obj.č.45/2019 z 13.2.19
21.02.2019
  smútočný veniec zo živých kvetov  Kvietok-Zdražilová
43646441
  200.00,-
EUR
1102742019
  obj.č.31/2019 z 30.1.19
21.02.2019
  výmena pož.tlačítka prídržných magn.do dvora-Ú SAV  Techniserv s.r.o.
35763124
  144.84,-
EUR
1102802019
  obj.č.52/2019 z 15.20.19
21.02.2019
  oprava senzora a osvet.medzipos.1.a 2.posch. Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  118.08,-
EUR
1102722019
  00017230
20.02.2019
  VaS, ZV - 11.01.19 - 10.02.19 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  48.86,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)