Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1800072019
  platba kartou
05.03.2019
  platba kartou- prof.Šajgalík  VUB Banka
31320155
  230.24,-
EUR
1103272019
  obj.č.45/A/2019 z 13.2.19
05.03.2019
  škol.-workshop prez.zručností -Otvorená akadémia  Petr Holík
88526895
  300.00,-
EUR
1103222019
  Zmluva
04.03.2019
  servisné práce údržba výťahy 2/2019-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1103212019
  refundácia
04.03.2019
  refund. cestov.nákladov-komisia VEGA  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  71.70,-
EUR
1103242019
  obj.č.55/2019 z 19.02.2019
04.03.2019
  revízie elektr. zariadenia a bleskoz.v budove KVT  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  438.16,-
EUR
1103232019
  Zmluva
04.03.2019
  2/19- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1103202019
  Zmluva
04.03.2019
  upratovacie a čistiace práce - 2/2019 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1103102019
  4100010730/3100037515
04.03.2019
  plyn - 3/2019 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  948.00,-
EUR
1103112019
  4100118411/3100324998
04.03.2019
  plyn - 3/2019 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1103122019
  4100085814/3100197715
04.03.2019
  plyn - 3/2019 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1103132019
  4100010757/3100037542
04.03.2019
  plyn - 3/2019 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  162.00,-
EUR
1103142019
  4100010749/3100037532
04.03.2019
  plyn - 3/2019 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  287.00,-
EUR
1103152019
  4100010739/3100037524
04.03.2019
  plyn - 3/2019 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  97.00,-
EUR
1103162019
  4100023511/3100011686
04.03.2019
  plyn - 3/2019 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  256.00,-
EUR
1103172019
  4100059207/3100059238
04.03.2019
  plyn - 3/2019 - Konventná  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  354.00,-
EUR
1103182019
  4100001185/3100000384
04.03.2019
  plyn - 3/2019 - Valašská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  745.00,-
EUR
1103192019
  4100010722/3100037510
04.03.2019
  plyn - 3/2019 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  319.00,-
EUR
1103082019
  obj.č.60/2019 z 25.2.19
01.03.2019
  odvoz veľkorozm. a drob.stav.odpadu - Ú SAV  OLO a.s.
00681300
  173.88,-
EUR
1103092019
  obj.č.56/2019 z 19.02.2019
01.03.2019
  revízie núdzového osvetlenia v ubyt.-DNV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  224.40,-
EUR
1103062019
  prihláška
28.02.2019
  inzercia-riaditeľ/ka- Ústavy SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  777.60,-
EUR
1150432019
  obj.č.15/2019 z 17.1.19
28.02.2019
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  450.87,-
EUR
1102932019
  0750901002
28.02.2019
  byt č.10-Dúbravska - 4/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1102942019
  0750901102
28.02.2019
  byt č.11-Dúbravska 4/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1102952019
  0750901202
28.02.2019
  byt č.11-Dúbravska 4/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1102962019
  6020560112
28.02.2019
  byt Šancová - 3/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  208.50,-
EUR
1102972019
  6020566031
28.02.2019
  byt Šancová - 3/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  75.00,-
EUR
1102992019
  4101454080
28.02.2019
  plyn - 3/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4157.00,-
EUR
1103012019
  4202105728/4101454212
28.02.2019
  plyn 3/2019 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  9402.00,-
EUR
1103042019
  obj.č.54/A/2019 z 18.2.19
28.02.2019
  sťahovacie služby a preprava zariadení-Vlárska  PLUSIM s.r.o.
35818565
  463.32,-
EUR
1103052019
  ZoD č. TS/14/0022-2
28.02.2019
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1102982019
  Zmluva 701.04
28.02.2019
  Teplo za - 3/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2548.94,-
EUR
1103002019
  3110046793
28.02.2019
  záloha el.ener.- 03/2019 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1103022019
  refundácia
28.02.2019
  ref.cestovných nákladov - VEGA  Centrum spol. a psych.vied SAV
00596795
  91.50,-
EUR
1103032019
  refundácia
28.02.2019
  ref.cestovných nákladov - VEGA  Centrum spol. a psych.vied SAV
00596795
  57.80,-
EUR
1103072019
  obj.č.24/2019 z 24.1.19
28.02.2019
  práce v priestoroch unimobunky ÚEL Šimut  YARD PRO, s.r.o.
51088746
  4179.58,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)