Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1190162019
  Zmluva
10.12.2019
  Rekonštr.skladu - Ústavu anorg.chémie-búrac. práce  PPSK invest družstvo
50476246
  37761.89,-
EUR
1190172019
  Zmluva
10.12.2019
  Rekonštr.- FU-NANO Biolab-búracie práce  PPSK invest družstvo
50476246
  42882.60,-
EUR
1116092019
  obj.č.301/2019 z 14.10.19
10.12.2019
  vypracov.štúdie k vytv.Národn.superpoč.komp.centra  Centrum spol. činností SAV
000398144
  53200.00,-
EUR
1116102019
  obj.č.302/2019 z 14.10.19
10.12.2019
  vyprac.žiadosti o grand z programu Horizont 2020  Centrum spol. činností SAV
000398144
  16800.00,-
EUR
1115962019
  4101454080 / 5100000068
10.12.2019
  vyúčtov. plynu 11/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -333.06,-
EUR
1115972019
  4202105728/4101454212
10.12.2019
  vyúčtov. plynu - 11/2019 - VLÁRSKA  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -5175.05,-
EUR
1116022019
  obj.č.348/2019 z 14.11.19
10.12.2019
  úprava a doplnenie rozvádz.kábl. rozvodov-Donovaly  Team s.r.o.
36034070
  608.40,-
EUR
1116042019
  obj.č.380/2019 z 2.12.19
10.12.2019
  Ročný support pre Attendance-Dochádzkový systém  Techniserv s.r.o.
35763124
  637.20,-
EUR
1116052019
  obj.č.386/2019 z 4.12.19
10.12.2019
  PC i3-9100/8GB - Ú SAV  Techniserv s.r.o.
35763124
  5061.60,-
EUR
1116062019
  obj.č.385/2019 z 4.12.19
10.12.2019
  Monitory 24 - Ú SAV  Techniserv s.r.o.
35763124
  1392.00,-
EUR
1116072019
  obj.č.391/2019 z 6.12.19
10.12.2019
  Notebook 14, Notebook 15,6 - Ú SAV  Techniserv s.r.o.
35763124
  14040.00,-
EUR
1116032019
  obj.č.388/2019 z 5.12.19
10.12.2019
  výmena poškod.hlavnej riad.dosky-výťah - Ú SAV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  987.60,-
EUR
1152762019
  Z-23.4.2007
10.12.2019
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  13.56,-
EUR
1152772019
  Z-23.4.2007
10.12.2019
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  279.52,-
EUR
1152782019
  Z-23.4.2007
10.12.2019
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  768.41,-
EUR
1152792019
  Z-23.4.2007
10.12.2019
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  516.38,-
EUR
1116082019
  obj.č.379/2019 z 2.12.19
10.12.2019
  Adobe Accrobat, Acronis True - Ú SAV  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  3863.21,-
EUR
1115952019
  OM00017231
10.12.2019
  VaS , ZV - 27.10.19 - 26.11.19 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  629.41,-
EUR
1152802019
  Zmluva
10.12.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  177.93,-
EUR
1115982019
  19089449,19095547,18708643,19405218,19416567
10.12.2019
  Telef.hovory.,mes.popl. - 11/2019-PLV BA , Ú SAV  SWAN, a.s.
47258314
  572.72,-
EUR
1115932019
  18987374,18987696,18987699
09.12.2019
  intern.,Telef.poplat.-12/19,11/19 -Ú SAV, Šarišské  SWAN, a.s.
47258314
  359.42,-
EUR
1115942019
  19172355, 19172359
09.12.2019
  Telef.poplatky - 12/2019, 11/2019 - PMV  SWAN, a.s.
47258314
  89.68,-
EUR
1702472019
  PZS/055/2019/REF
09.12.2019
  ZH - MAD  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  205.20,-
EUR
1702482019
  PZS/057/2019/REF
09.12.2019
  ZH - MAD  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  140.40,-
EUR
1702492019
  PZS/056/2019/REF
09.12.2019
  ZH - MAD  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  80.40,-
EUR
1116002019
  obj.č.352/2019 z 15.11.19
09.12.2019
  Novoročné pozdravy  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  942.00,-
EUR
1116012019
  obj.č.352/2019 z 15.11.19
09.12.2019
  Novoročný koncert-pozvánky,program,plagát a obálky  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  2340.00,-
EUR
1115912019
  obj.č.366/2019 z 21.11.19
09.12.2019
  servis kotlov - Royová, Hroznová,J askov rad  Tallo Term s.r.o.
46911146
  492.00,-
EUR
1115902019
  3105184226
09.12.2019
  elektr.energia - 11/2019 - Mlynská dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  225.92,-
EUR
1702432019
  PZS/170/2019/FF
09.12.2019
  ZH - MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  135.00,-
EUR
1702442019
  PZS/170/2019/FF
09.12.2019
  ZH - MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  135.00,-
EUR
1702462019
  PZS/058/2019/REF
09.12.2019
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  387.17,-
EUR
1702502019
  PZS/059/2019/REF
09.12.2019
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  1030.20,-
EUR
1702542019
  PZS/064/2019/REF
09.12.2019
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  259.00,-
EUR
1702552019
  PZS/065/2019/REF
09.12.2019
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  305.25,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)