Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1103422019
  OM 00036802
07.03.2019
  VaS, ZV - 03.02.19 - 02.03.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1103432019
  OM 00058496
07.03.2019
  VaS, ZV - 03.02.19 - 02.03.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.98,-
EUR
1103492019
  Z-č. 5611862837
07.03.2019
  PHM - 19.2.19 - 28.2.19  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  630.38,-
EUR
1103502019
  refundácia
07.03.2019
  refundácia cestovné komisia VEGA  Centrum biovied
00490890
  162.80,-
EUR
1103442019
  3105171861
07.03.2019
  elektr.energia 2/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  178.16,-
EUR
1103452019
  3105171865
07.03.2019
  elektr.energia 2/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  97.69,-
EUR
1103462019
  3102228484
07.03.2019
  elektr.energia - 3/2019 - Trenč.Teplic  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  59.23,-
EUR
1103472019
  3105193450
07.03.2019
  elektr.energia - 3/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.29,-
EUR
1103482019
  3105204418
07.03.2019
  elektr.ener.- 3/2019 - Kučišdorfská.dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.00,-
EUR
1150482019
  Zmluva
07.03.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  329.23,-
EUR
1150492019
  Zmluva
07.03.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  143.62,-
EUR
1103312019
  obj.č.62/2019 z 4.3.19
06.03.2019
  oprava zámku - Jaskov rad  YARD PRO, s.r.o.
51088746
  354.00,-
EUR
1700222019
  členský príspevok
06.03.2019
  NK - za rok 2018 a 2019  IUHPST-DHST
  434.00,-
EUR
1103292019
  obj.č.61/a/2019 z 25.2.19
06.03.2019
  prenájom Kulturného priestoru-27.2.19-Science Slam  Nadácia Cvernovka
50063421
  250.00,-
EUR
1103322019
  obj.č.9/A/2019 Z 14.1.19
06.03.2019
  spravodajský servis - TASR za rok 2019  TASR
31320414
  7905.60,-
EUR
1103302019
  obj.č.6/2019 z 14.1.19
06.03.2019
  fotografické služby pre SAV- 2/2019  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  350.00,-
EUR
1103332019
  Zmluva 3183
06.03.2019
  technická ochrana objektu- 2/2019 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1103342019
  Zmluva 2785
06.03.2019
  technická ochrana objektu - 2/2019-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1103352019
  5.93981/3107009708
06.03.2019
  Tel.hovory - 02/2019 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2391.46,-
EUR
1103362019
  1010053203
06.03.2019
  Tel.hovory - 02/2019  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  177.28,-
EUR
1103372019
  00036800
06.03.2019
  ZV - U SAV 2/19  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  73.00,-
EUR
1103382019
  00036801
06.03.2019
  ZV - 2/2019 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.17,-
EUR
1103392019
  00017234
06.03.2019
  ZV - 2/2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  43.13,-
EUR
1103402019
  00017228
06.03.2019
  VaS - 17.01.19 - 16.02.19 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  298.68,-
EUR
1103412019
  00017233
06.03.2019
  ZV - 2/2019 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1150472019
  Zmluva
05.03.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  13.68,-
EUR
1150452019
  Zmluva
05.03.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  965.53,-
EUR
1103252019
  
05.03.2019
  odber tlače - II.Q. 2019  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  768.60,-
EUR
1700202019
  
05.03.2019
  NK - 2019  SCOSTEP
1024658278
  441.03,-
USD
1700212019
  
05.03.2019
  NK - 2019  COSPAR
7630066109
  4443.00,-
EUR
1700192019
  PZS/08/2019/LD
05.03.2019
  ZPC + poist.- Omastová - 7.5.19-11.5.19-Zurich  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  219.50,-
EUR
1103262019
  1623199
05.03.2019
  Office TV,Internet+nájomné-1.3.19-29.02.20-Royová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  394.59,-
EUR
1103282019
  7024976
05.03.2019
  rozšírený internet 3/2019 /4.2.-28.2.19/ - Royová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  42.51,-
EUR
1150462019
  Zmluva
05.03.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  93.66,-
EUR
1150442019
  Zmluva
05.03.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  70.32,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)