Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1700232019
  
13.03.2019
  refundácia - NK - 2019 - za IUFRO  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  662.00,-
EUR
1820062019
  Zmluva 6823057398/4419009850
13.03.2019
  poist. majetku a zodpoved.-10.5.19-9.5.20-VLárska  Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
  9023.71,-
EUR
1800082019
  platba kartou
13.03.2019
  platba kartou- prof.Šajgalík  VUB Banka
31320155
  61.47,-
EUR
1103742019
  3105184226
13.03.2019
  vyúčt.elektr.energie-01.01.19-28.02.19-Mlynská dol  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -121.04,-
EUR
1103762019
  obj.č.23/2019 z 23.1.19
13.03.2019
  uskutoč.procesu ver.obst.-Rek.stud.vody-Chem.ústav  B&V Pro s.r.o.
47114207
  360.00,-
EUR
1103772019
  obj.č.22/2019 z 23.1.19
13.03.2019
  uskutoč.procesu ver.obst.-Rek.tepl.vody-Chem.ústav  B&V Pro s.r.o.
47114207
  360.00,-
EUR
1103792019
  obj.č.42A/2019 z 11.2.19
13.03.2019
  Science Slam SAV event-virzuálna identita,logo  Kristína Uhráková
50768255
  500.00,-
EUR
1103752019
  obj.č.30/2019 z 30.1.19
13.03.2019
  katalóg SAV Science-grafika,retuš,korektúra  ERB studio s.r.o.
35942614
  480.00,-
EUR
1103782019
  obj.č.407/2018 z 27.12.18
13.03.2019
  odborné vyjadrenie k znaleckému posudku č.26/2015  AISO s.r.o.
45701121
  6000.00,-
EUR
1103682019
  18987374,18987696,18987699
12.03.2019
  intern.,Telef.poplat.-03/19,02/19 -Ú SAV, Šarišské  SWAN, a.s.
47258314
  390.82,-
EUR
1103692019
  19172355, 19172359
12.03.2019
  Telef.poplatky - 03/2019,02/2019 - PMV  SWAN, a.s.
47258314
  222.62,-
EUR
1103672019
  
12.03.2019
  Refakt.rozúčtov.VaS, ZV - 01/2019 - Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  2059.92,-
EUR
1103722019
  obj.č.25/2019 z 28.1.19
12.03.2019
  dodávka a mont. prietok.ohriev.-vrátnica-Vlárska  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  427.67,-
EUR
1103732019
  obj.č.64/2019 z 4.3.19
12.03.2019
  prečis.kamerový monitor. kanal.potrubia - Vlárska  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  673.99,-
EUR
1103702019
  4101454080
12.03.2019
  vyúčtov.plynu - 2/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -742.87,-
EUR
1103712019
  4202105728/4101454212
12.03.2019
  vyúčtov.plynu 2/2019 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -2801.13,-
EUR
1150502019
  Zmluva
11.03.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  421.80,-
EUR
1103652019
  platba
11.03.2019
  platba kartou DINERS  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  202.40,-
EUR
1103662019
  obj.č.59/2019 z 22.02.2019
11.03.2019
  výmena neonových svetiel kanc. 109 a 112 - Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  878.40,-
EUR
1103622019
  Zmluva
11.03.2019
  preklad Aktuality 2/2019  Celina Nagy Barber
45919895
  451.00,-
EUR
1103592019
  3106024848
11.03.2019
  elektr.energia 2/2019 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2594.47,-
EUR
1103602019
  3106033847/6410011576
11.03.2019
  elektr.energia - 2/19 - VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  1531.76,-
EUR
1103612019
  3110046793
11.03.2019
  vyúčt.elektr.energie 2/2019-PLV BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13130.48,-
EUR
1150512019
  Zmluva
11.03.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  113.38,-
EUR
1103632019
  Zmluva 701.04
11.03.2019
  vúčtov.tepla za rok 2018  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -52.66,-
EUR
1103642019
  19089449,19095547,18708643,19405218,194165,67
11.03.2019
  Telef.hovory.,mes.popl. - 2/2019-PLV BA , Ú SAV  SWAN, a.s.
47258314
  571.43,-
EUR
1150522019
  Zmluva
11.03.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  562.90,-
EUR
1103562019
  Zmluva
08.03.2019
  Tematický monitoring médií za 2/2019  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1103572019
  0001084357
08.03.2019
  internet,Analog.televízia - 3/2019 - Trenč.Teplice  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1103522019
  3105169208
08.03.2019
  elektr.energia - 3/2019 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  67.06,-
EUR
1103532019
  3105034186
08.03.2019
  elektr.energia - 3/2019 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  28.12,-
EUR
1103542019
  3105104416
08.03.2019
  elektr.energia - 3/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.88,-
EUR
1103552019
  3105254227,3105265666
08.03.2019
  elektr.energia - 3/2019 - Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  75.85,-
EUR
1103582019
  Zmluva
08.03.2019
  oprava výťahu blok A - PLV BA  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  108.00,-
EUR
1103512019
  00002329
08.03.2019
  VaS - 02.02.19-01.03.19-Mlynská dolina-Valašská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.17,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)