Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1150592019
  Zmluva
21.03.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  602.01,-
EUR
1700282019
  
21.03.2019
  NK - 2019  IFTOMM
00052636
  264.22,-
USD
1150572019
  Zmluva
19.03.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  611.57,-
EUR
1150582019
  Zmluva
19.03.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  22.38,-
EUR
1103962019
  Ing. Kolozsváryová,Ing. Gubáňová
19.03.2019
  seminár-Cestovné náhrady v roku 2019  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  138.00,-
EUR
1103972019
  Ing. Ďurišová, Ing.Orolínová
19.03.2019
  seminár-Rozpočtové pravidlá komplexne a prakticky  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  150.00,-
EUR
1103982019
  Ing. Kolozsváryová
19.03.2019
  seminár-Uplatňovanie Novely zákona č. 553/2003 z.z  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  69.00,-
EUR
1103952019
  prihláška-Ing.Kolozsváryová , Ing.Gubáňová
19.03.2019
  seminár-Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnot  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  168.00,-
EUR
1150562019
  Zmluva
19.03.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  237.26,-
EUR
1800112019
  Rozhodnutie
19.03.2019
  pokuta za oneskorene doručenia - kontrolný výkaz  Daňový úrad
  30.00,-
EUR
1700242019
  OMS/09/2019/ZC
18.03.2019
  ZPC -Černáková-Amserdam-09.04.-11.04.19-MRP SUSAN  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  216.00,-
EUR
1700252019
  OMS/12/2019/ZC
18.03.2019
  ZPC -Černáková-Brusel-26.3.-29.3.19-MVTSA - EJP RD  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  458.00,-
EUR
1700262019
  PZS/10/2019/ZP
18.03.2019
  ZPC-Barančík-Bukurešť-2.04.-4.04.19-MRP-Chist ERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  219.00,-
EUR
1700272019
  PZS/11/2019/ZP
18.03.2019
  ZPC-Barančík-Atény-7.04.-10.04.19-MRP-QUANTERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  374.00,-
EUR
1103932019
  refundácia
18.03.2019
  refundácia cestov. nákladov-komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  120.36,-
EUR
1103942019
  refundácia
18.03.2019
  refundácia cestov. nákladov-komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  52.80,-
EUR
1103922019
  Zmluva
18.03.2019
  paušalné práce údžba 2/2019 - DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1103912019
  obj.č.72/2019 z 13.3.19
15.03.2019
  Navigácia GARMIN Drive 61 LMT-S-PEUGEOT Expert BL  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  178.80,-
EUR
1103892019
  obj.č.67/2019 z 5.3.19
15.03.2019
  kresba kaligraf.písma,tempera-diplomy  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  56.00,-
EUR
1103852019
  OM00017231
15.03.2019
  VaS ZV - 27.01.19-26.02.19 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  845.62,-
EUR
1150552019
  Zmluva
15.03.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  143.95,-
EUR
1103862019
  0001026246
15.03.2019
  internet - 03/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1103872019
  0001026246
15.03.2019
  Telef.poplatky - 03/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1103902019
  Rozhodnutie ex40113/2004
15.03.2019
  zastavenie exek., trovy-Kotleba Jozef-ARDES  Exekútorsky úrad-Dobrodenková
34049606
  97.56,-
EUR
1103882019
  
15.03.2019
  refakt. vodné a stočné za 02/2019 - Vlárska  Slovenská zdravotnícka univerz
00165361
  24.52,-
EUR
1103822019
  obj.č.58/2019 z 20.2.19
14.03.2019
  Výročný seminár I.odd. SAV - 25.2.19 - 26.2. 19  Centrum spoločných činností
00398144
  103.97,-
EUR
1103832019
  obj.č.58/2019 z 20.2.19
14.03.2019
  Výročný seminár I.odd. SAV - 25.2.19 - 26.2. 19  Centrum spoločných činností
00398144
  740.00,-
EUR
1103842019
  obj.č.68/2019 z 11.3.2019
14.03.2019
  vyhotovenie časopisu Akadémia 1/2019  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  1870.00,-
EUR
1800092019
  
14.03.2019
  pokuta za nepodanie daňového úradu podľa zákona  Daňový úrad
  30.00,-
EUR
1103812019
  Zmluva 701.04
14.03.2019
  vyúčtov.tepla 2/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1350.52,-
EUR
1150532019
  Zmluva
14.03.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  133.68,-
EUR
1150542019
  Zmluva
14.03.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  168.54,-
EUR
1800102019
  Rozkaz o uložení pokuty
14.03.2019
  pokuta za porušenie ces.premávke-Škoda Superb-Vasi  Ministerstvo vnútra Slov.rep.
00151866
  64.00,-
EUR
1820072019
  3169000487/3159000185
14.03.2019
  Havarijné poistenie motor.vozidl. 2019  Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
  1040.07,-
EUR
1103802019
  
14.03.2019
  Poštovné služby 2/2019  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  297.35,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)