Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1104272019
  00017228
28.03.2019
  VaS - 17.02.19 - 16.03.19 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  167.17,-
EUR
1104142019
  00017230
27.03.2019
  VaS, ZV - 11.02.19 - 10.03.19 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  73.40,-
EUR
1104262019
  OM0010405
27.03.2019
  ZV - 05.05.18 - 09.03.19 - Konventná  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  288.65,-
EUR
1104212019
  4101454080
27.03.2019
  plyn - 4/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  2107.00,-
EUR
1104232019
  4202105728/4101454212
27.03.2019
  plyn 4/2019 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5141.00,-
EUR
1104152019
  0750901002
27.03.2019
  byt č.10-Dúbravska - 5/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1104162019
  0750901102
27.03.2019
  byt č.11-Dúbravska 5/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1104172019
  0750901202
27.03.2019
  byt č.11-Dúbravska 5/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1104182019
  6020560112
27.03.2019
  byt Šancová - 4/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  208.50,-
EUR
1104192019
  6020566031
27.03.2019
  byt Šancová - 4/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  75.00,-
EUR
1104132019
  prihláška
27.03.2019
  inzercia-riaditeľ/ka- Ústavy SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  453.60,-
EUR
1104202019
  Zmluva 701.04
27.03.2019
  Teplo za - 4/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2211.20,-
EUR
1104222019
  3110046793
27.03.2019
  záloha el.ener.- 04/2019 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1150622019
  Zmluva
27.03.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  196.49,-
EUR
1104252019
  
27.03.2019
  Refakt.rozúčtov.VaS, ZV - 02/2019 - Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  2070.86,-
EUR
1104242019
  Uznesenie 16C/247/2015
27.03.2019
  Náhrada-nájomn.za užívanie pozemku 3237/3- 3/19  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1104112019
  obj.č. 70/2019 z 11.3.19
26.03.2019
  kompletné čistenie lapačov tukov a škrobu - ZJ  KANAL M.P.S. s.r.o.
35710357
  354.00,-
EUR
1104122019
  obj.č.373/2018 z 5.12.18
26.03.2019
  Silik.sprch.kúta-apartm.,oprava zámku,dverí-Trenč.  PEMO servis s.r.o.
50263889
  145.08,-
EUR
1800122019
  platba kartou
26.03.2019
  platba kartou- prof.Šajgalík  VUB Banka
31320155
  40.40,-
EUR
1104092019
  obj.60/A/2019 z 25.2.19
25.03.2019
  výroba videa z podujatia Science Slam-Otvorená ak.  Design and Friends, s.r.o.
45696691
  500.00,-
EUR
1104042019
  obj.č.76/2019 z 19.3.19
25.03.2019
  oprava práčky AWE 5571 - DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  59.24,-
EUR
1104062019
  OM00017231
25.03.2019
  opravná fakt.- VaS - 27.11.18 - 26.12.18 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  -659.78,-
EUR
1104072019
  OM00017231
25.03.2019
  Opravná faktúra-VaS- 27.12.18-26.01.19-DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  -719.98,-
EUR
1104082019
  OM00017231
25.03.2019
  Opravná fakt.- VaS- 27.01.19 - 26.02.19 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  -728.88,-
EUR
1104102019
  obj.č.82/2019 z 22.3.19
25.03.2019
  Výpočtová technika-MVTS A - JRP SAS,Taiwan  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  664.92,-
EUR
1810052019
  Rozhodnutie
25.03.2019
  Daň z nehnuteľnosti 2019 - rekreačné chaty Senec  MESTO SENEC
00305065
  319.79,-
EUR
1150612019
  Zmluva
22.03.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  22.08,-
EUR
1700292019
  OMS/13/2019 /ZC
22.03.2019
  poist.-Černáková- Belg.26.3.29.3.- MVTS A-EJP RD  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  26.90,-
EUR
1104022019
  Z-č. 5611862837
22.03.2019
  PHM - 01.03.19 - 15.03.19  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  360.08,-
EUR
1104002019
  refundácia
22.03.2019
  refundácia cestov. nákladov-komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  64.50,-
EUR
1104052019
  
22.03.2019
  Refaktur.rozúčtovanie energií 2/2019 - Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  1161.46,-
EUR
1103992019
  obj.č.69 / 2019 z 11.3.2019
22.03.2019
  tlač Bulletinu SAV 2019 - angl. verzia  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  1429.99,-
EUR
1104012019
  obj.č.71/2019 z 11.3.19
22.03.2019
  hasiace prístr.,kontr. hydran.a tlak.skúška-ŠIMUT  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  365.96,-
EUR
1104032019
  
22.03.2019
  náklady za mesiac 2/2019 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  15898.47,-
EUR
1150602019
  Zmluva
21.03.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  607.85,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)