Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1104632019
  4100010722/3100037510
03.04.2019
  plyn - 4/2019 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  175.00,-
EUR
1104642019
  4100001185/3100000384
03.04.2019
  plyn - 4/2019 - Valašská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  745.00,-
EUR
1104452019
  17227
02.04.2019
  vyúčt.VaS-16.3.18-15.3.19- Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  75.78,-
EUR
1104432019
  Zmluva
02.04.2019
  3/19- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1104422019
  obj.č.33/2019 z 31.1.19
02.04.2019
  preprava osôb zam.SAV-škol. 24.3.19-27.3.19-Stará  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  3378.00,-
EUR
1104442019
  Zmluva
02.04.2019
  servisné práce údržba výťahy 3/2019-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1104462019
  obj.č.81/2019 z 21.3.2019
02.04.2019
  Deratizácia - dezinsekcia - DNV  Jozef Mihalovič-TROVIČ DDD
51268922
  1388.00,-
EUR
1104382019
  obj.č.14/2019 z 17.1.19
01.04.2019
  škol.-Verejné obst.-nový zákon-Stará Lesná-25.3.19  Ing.Helena Polónyi-QA,s.r.o.
47971592
  300.00,-
EUR
1104352019
  ZoD č. TS/14/0022-2
01.04.2019
  vykonanie mesač. a štvrťročnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  1618.56,-
EUR
1150692019
  Zmluva
01.04.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  206.12,-
EUR
1104412019
  01/2012/SZ/IHPE,obj.č.84/2019 z 28.3.19
01.04.2019
  oprava výťahu C - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  871.20,-
EUR
1104392019
  Zmluva
01.04.2019
  repre - na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  500.42,-
EUR
1150702019
  Zmluva
01.04.2019
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1744.59,-
EUR
1104402019
  Zmluva
01.04.2019
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 4/2019-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1104372019
  Ing. Bezáková
29.03.2019
  seminár-Cestovné náhrady 2019  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  69.00,-
EUR
1700302019
  
29.03.2019
  NK - 2019  IUPAC
053000219
  2612.77,-
USD
1700312019
  
29.03.2019
  NK - 2019  IGU-UGI
  445.71,-
USD
1104362019
  Zmluva 2785
29.03.2019
  technická ochrana objektu - 3/2019-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1190022019
  obj.č. 66/2019
29.03.2019
  maľba portrétu, olej 100x700  Farmanová-Šabíková Jana Mgr.
  1500.00,-
EUR
1104282019
  Príkazná zmluva
28.03.2019
  Prednáška-Inf.systém štátna pokl.-škol.Stará Lesná  Sláviková Alena Mgr.
  300.00,-
EUR
1810062019
  Rozhodnutie č. 395
28.03.2019
  Daň z nehnuteľnosti na rok 2019 - Kaluža  Obec Kaluža
00325295
  29.47,-
EUR
1810072019
  Rozhodnutie č. 259
28.03.2019
  poplatok za komunálne odpady za rok 2019  Obec Kaluža
00325295
  35.00,-
EUR
1150652019
  Zmluva
28.03.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  503.42,-
EUR
1150662019
  Zmluva zo dna 1.11.2006
28.03.2019
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  129.60,-
EUR
1150632019
  Zmluva
28.03.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  169.20,-
EUR
1150642019
  Zmluva
28.03.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  49.70,-
EUR
1150682019
  Zmluva
28.03.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  146.15,-
EUR
1800132019
  platba kartou
28.03.2019
  platba kartou- prof.Šajgalík  VUB Banka
31320155
  130.80,-
EUR
1150672019
  Zmluva
28.03.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  522.68,-
EUR
1104302019
  02/2012/SZ/IHPE
28.03.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov-3/2019 - Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1104312019
  01/2012/SZ/IHPE
28.03.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov - 3/2019 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1104322019
  01/2012/SZ/IHPE
28.03.2019
  oprava výťahu - ubytovňa - DNV-blok C  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  226.80,-
EUR
1104332019
  01/2012/SZ/IHPE
28.03.2019
  oprava výťahu - ubytovňa - DNV-blok B  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  198.00,-
EUR
1104342019
  02/2012/SZ/IHPE
28.03.2019
  oprava visiaceho zámku na stroj.výťahu-Adm.budova  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  127.20,-
EUR
1104292019
  Tengeriová
28.03.2019
  seminár-Cestovné náhrady 2019  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  69.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)