Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1104722019
  00036800
04.04.2019
  ZV - U SAV 3/19  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1104792019
  Zmluva
04.04.2019
  SANET-poskytnuté služby počítač. siete-I.-III.2019  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1104812019
  refundácia
04.04.2019
  refundácia cestov. nákladov-komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  26.30,-
EUR
1700332019
  OMS/20/2019/ZC
04.04.2019
  pois.Černáková-Amserd.-09.04.-11.04.19-MRP SUSAN  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  15.50,-
EUR
1104652019
  prihláška - Ing.Gubáňová
04.04.2019
  seminár-Odmeň. zamestnancov pri výkone práce  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  79.00,-
EUR
1104762019
  4140000855 Z 29.6.10
04.04.2019
  Káblová televízia 01.04.19 - 30.06.19 - ubyt.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  77.40,-
EUR
1104772019
  4140000854 z 29.6.10
04.04.2019
  Káblová televízia 01.04.19-30.06.19- ubyt -.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1104782019
  4140000853 z 29.6.10
04.04.2019
  Káblová televízia 01.04.19-30.06.19 - ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1104732019
  3105193450
04.04.2019
  elektr.energia - 4/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.29,-
EUR
1104742019
  3102228484
04.04.2019
  elektr.energia - 4/2019 - Trenč.Teplic  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  59.23,-
EUR
1104682019
  Dohoda o cene
04.04.2019
  čistenie odpadov.vôd - Donovaly  Stredoslovenská vodárenská a.s
36644030
  50.00,-
EUR
1150732019
  Zmluva
04.04.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  185.80,-
EUR
1104802019
  obj.č.91/2019 z 1.4.19
04.04.2019
  sprac.smernice o verejn. obstar.podľa zák.343/2015  Ing.Helena Polónyi-QA,s.r.o.
47971592
  60.00,-
EUR
1104752019
  Zmluva
04.04.2019
  Tematický monitoring médií za 3/2019  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1150722019
  Zmluva
04.04.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  820.84,-
EUR
1104512019
  obj.č.86/2019 z 29.3.19
03.04.2019
  Rámovanie obrazu  Rámovanie Nitra-RamArt, s.r.o.
50675265
  500.00,-
EUR
1104662019
  obj.č.65 / 2019 z 5.3.2019
03.04.2019
  vyhotov.Čestné plakety, diplomy  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  1248.00,-
EUR
1104482019
  obj.č.43/2019 z 12.12.19
03.04.2019
  lektorská činnosť-školenie KC Akadémia-25.3.19  Spolu spol.s.r.o.
36847054
  350.00,-
EUR
1104472019
  obj.č.6/2019 z 14.1.19
03.04.2019
  fotografické služby pre SAV- 3/2019  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  350.00,-
EUR
1150712019
  Zmluva
03.04.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  121.70,-
EUR
1700322019
  PZS/16/2019/LD
03.04.2019
  ZPC+poist.-Omastová-Fínsko-12.6.19-14.6.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  455.50,-
EUR
1104522019
  6064796
03.04.2019
  Office TV,Inter,nájom.1.4.19-31.3.20 - Šancová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  381.39,-
EUR
1104532019
  6514340
03.04.2019
  Office TV,Inter,nájom.1.4.19-31.3.20 - Šancová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  358.59,-
EUR
1104542019
  7024976
03.04.2019
  rozšírený internet 4/2019 - Royová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  72.63,-
EUR
1104502019
  Zmluva
03.04.2019
  pranie bielizne 3/2019  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  771.37,-
EUR
1104492019
  Zmluva
03.04.2019
  upratovacie a čistiace práce - 3/2019 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1104672019
  obj.č.351/2019 z 16.11.19
03.04.2019
  oprava motorov.vozidla - PEUGEOT607 -BA 607 XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  5395.41,-
EUR
1104552019
  4100118411/3100324998
03.04.2019
  plyn - 4/2019 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1104562019
  4100059207/3100059238
03.04.2019
  plyn - 4/2019 - Konventná  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  354.00,-
EUR
1104572019
  4100023511/3100011686
03.04.2019
  plyn - 4/2019 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  256.00,-
EUR
1104582019
  4100085814/3100197715
03.04.2019
  plyn - 4/2019 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1104592019
  4100010757/3100037542
03.04.2019
  plyn - 4/2019 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  89.00,-
EUR
1104602019
  4100010749/3100037532
03.04.2019
  plyn - 4/2019 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  157.00,-
EUR
1104612019
  4100010739/3100037524
03.04.2019
  plyn - 4/2019 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  53.00,-
EUR
1104622019
  4100010730/3100037515
03.04.2019
  plyn - 4/2019 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  519.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)