Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1105002019
  obj.č.75/2019 z 14.3.19
08.04.2019
  Prieskum verejnej mienky - Sociálna Analýza  ARMSTRONG CC s.r.o.,BA
35892391
  22776.00,-
EUR
1105092019
  OM00017231
08.04.2019
  VaS , ZV - 27.02.19 - 26.03.19 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  277.27,-
EUR
1104932019
  OM 00036802
08.04.2019
  VaS, ZV - 03.03.19 - 02.04.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1104942019
  OM 00058496
08.04.2019
  VaS, ZV - 03.03.19 - 02.04.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.98,-
EUR
1105072019
  Z-č. 5611862837
08.04.2019
  PHM - 19.03.19 - 29.03.19  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  480.05,-
EUR
1700362019
  
08.04.2019
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  381.00,-
EUR
1105052019
  5.93981/3107009708
08.04.2019
  Tel.hovory - 03/2019 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2365.73,-
EUR
1105062019
  1010053203
08.04.2019
  Tel.hovory - 03/2019  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  168.38,-
EUR
1105042019
  prihláška - Judr. Varga PhD.
08.04.2019
  seminár-Osobitosti uplatn. o ochrane osob.údajov  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  78.00,-
EUR
1700352019
  PZS/17/2019/ZP
08.04.2019
  ZPC-Panisová-Helsinky-13.5.-16.5.19-MRP-BIODIVSCEN  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  365.00,-
EUR
1104952019
  3105171861
08.04.2019
  elektr.energia - 3/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  174.74,-
EUR
1104962019
  3106024848
08.04.2019
  elektr.energia - 3/2019 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2699.24,-
EUR
1104972019
  3110046793
08.04.2019
  vyúčt.elektr.energie - 3/2019 - PLV BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13674.38,-
EUR
1104982019
  3106033847/6410011576
08.04.2019
  elektr.energia - 3/19 - VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  1323.71,-
EUR
1104992019
  3105184226
08.04.2019
  elektr.energia - 3/2019 - Mlynská dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  359.06,-
EUR
1150752019
  Zmluva
08.04.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  145.30,-
EUR
1150742019
  Zmluva
08.04.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  220.42,-
EUR
1105012019
  19172355, 19172359
08.04.2019
  Telef.poplatky - 04/2019,03/2019 - PMV  SWAN, a.s.
47258314
  149.27,-
EUR
1105022019
  18987374,18987696,18987699
08.04.2019
  intern.,Telef.poplat.-04/19,03/19 -Ú SAV, Šarišské  SWAN, a.s.
47258314
  395.18,-
EUR
1105032019
  19089449,19095547,18708643,19405218,194165,67
08.04.2019
  Telef.hovory.,mes.popl. - 3/2019-PLV BA , Ú SAV  SWAN, a.s.
47258314
  586.86,-
EUR
1104912019
  0001084357
05.04.2019
  internet,Analog.televízia - 4/2019 - Trenč.Teplice  SWAN, a.s.
47258314
  72.10,-
EUR
1104832019
  10004-92050-0, 118021778, 9406,4000258680
05.04.2019
  Vodné - 29.12.18 - 31.03.2019 - Staré Hory  Stredoslovenská vodárenská a.s
36644030
  6.02,-
EUR
1104842019
  3105104416
05.04.2019
  elektr.energia - 4/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.88,-
EUR
1104852019
  3105189687
05.04.2019
  elektr.energia - 1.4.19 - 30.06.19 - Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  155.83,-
EUR
1104862019
  3105000748
05.04.2019
  elektr.energia - 01.04.19 - 30.06.19 - Konventná  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  40.00,-
EUR
1104872019
  3105034186
05.04.2019
  elektr.energia - 4/2019 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  28.12,-
EUR
1104882019
  3105169208
05.04.2019
  elektr.energia - 4/2019 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  67.06,-
EUR
1104892019
  3105254227,3105265666
05.04.2019
  elektr.energia - 4/2019 - Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  75.85,-
EUR
1104902019
  3105204418
05.04.2019
  elektr.ener.- 4/2019 - Kučišdorfská.dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.00,-
EUR
1104922019
  obj.č.78/2019 z 20.3.19
05.04.2019
  vypracovanie znal.posudku -LV4896-Valašská  Ústav stavebnej ekonomiky,s.r.
36746916
  7440.00,-
EUR
1700342019
  UVS/7/2019/FF
05.04.2019
  ZH - MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  163.50,-
EUR
1104822019
  00002329
05.04.2019
  VaS - 02.03.19-01.04.19-Mlynská dolina-Valašská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.17,-
EUR
1104692019
  00017233
04.04.2019
  ZV - 3/2019 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1104702019
  00017234
04.04.2019
  ZV - 3/2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1104712019
  00036801
04.04.2019
  ZV - 3/2019 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)