Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1150812019
  Zmluva
15.04.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  590.87,-
EUR
1700372019
  PZS/25/2019/FF
12.04.2019
  ZPC-Gálik-15.5.19-18.5.19-Podgorica  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  189.00,-
EUR
1820082019
  8080096974
12.04.2019
  zmluv.pois.mot.voz.-18.2.19-29.2.20-BA807ST,BL717U  ALLIANZ -Sl.poisťovňa a.s.
00151700
  27.81,-
EUR
1105332019
  
12.04.2019
  náklady za mesiac - 3/2019 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  14079.09,-
EUR
1105342019
  0001026246
12.04.2019
  Telef.poplatky - 04/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1105352019
  0001026246
12.04.2019
  internet - 04/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1105322019
  obj.č.95/2019 z 2.4.2019
12.04.2019
   dezinsekcia - DNV  Jozef Mihalovič-TROVIČ DDD
51268922
  400.00,-
EUR
1105282019
  obj.č.103/2019 z 9.4.19
12.04.2019
  propagačné predmety-na akcie SAV  Pc micro-Ing.Ján Wittenberger
32830254
  1524.00,-
EUR
1105292019
  obj.č.73/2019 z 13.3.19
12.04.2019
  Výročný seminár III.odd. SAV - 01.04.19-02.04.19  Centrum spoločných činností
00398144
  169.49,-
EUR
1105302019
  obj.č.73/2019 z 13.3.19
12.04.2019
  Výročný seminár III.odd. SAV - 01.04.19-02.04.19  Centrum spoločných činností
00398144
  704.19,-
EUR
1105252019
  obj.č.100/2019 z 5.4.19
12.04.2019
  pneumatiky letné,servis-PEUGEOT BL868 DI  CARSTAR SERVICE s.r.o.
36777056
  620.00,-
EUR
1105262019
  
12.04.2019
  pren.priest.,strav.-škol.Stará Lesná-24.3-27.3.19  Centrum spoločných činností SA
00398144
  8089.00,-
EUR
1105272019
  
12.04.2019
  ubytov.počas škol.ekon.zamest.SAV-24.3.19-27.3.19  Centrum spoločných činností SA
00398144
  2574.00,-
EUR
1105222019
  Zmluva
11.04.2019
  aktualizácie programu ASPI za rok 2019  Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
  1998.70,-
EUR
1105192019
  Zmluva
11.04.2019
  preklad Aktuality - 3/2019  Celina Nagy Barber
45919895
  451.00,-
EUR
1105212019
  Zmluva 701.04
11.04.2019
  vyúčt. tepla za - 3/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  950.73,-
EUR
1105182019
  refundácia
11.04.2019
  refundácia cestov.nákladov - komisia VEGA  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  119.70,-
EUR
1105202019
  
11.04.2019
  Zbierka zákonov - 2 preddavok za rok 2019  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  84.00,-
EUR
1105232019
  1010053202
11.04.2019
  Tel.hovory - 12/2018 - bývala SÚZ  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  13.90,-
EUR
1105172019
  
11.04.2019
  Poštovné služby 3/2019  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  371.20,-
EUR
1105132019
  4202105728/4101454212
10.04.2019
  vyúčtov.plynu - 3/2019 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -4123.86,-
EUR
1105142019
  4101454080
10.04.2019
  vyúčtov.plynu - 3/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -1444.51,-
EUR
1105162019
  Uznesenie P SAV
10.04.2019
  refak.alikv.časť nákladov prev.-I.Q. 2019 - PMV BA  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  252.52,-
EUR
1150792019
  Zmluva
10.04.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  220.98,-
EUR
1190072019
  obj.č.74/2019 z 14.3.19
10.04.2019
  Rekonštrukcia sekretariátu predsedu SAV  RTL Invest Slovakia spol.s.r.o
51086115
  37831.45,-
EUR
1105152019
  obj.č.77/19 z 20.3.2019
10.04.2019
  dodávka+mont.oceľ.lanka na vstupe do budovy Ú SAV  YARD PRO, s.r.o.
51088746
  144.00,-
EUR
1150802019
  Zmluva
10.04.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  374.22,-
EUR
1105102019
  obj.č.17/2019 z 18.1.2019
09.04.2019
  odvoz bio odpadu zo - ZJ  Tomáš Kriško
41695721
  90.00,-
EUR
1150762019
  Zmluva
09.04.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  200.88,-
EUR
1150772019
  Zmluva
09.04.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  87.84,-
EUR
1800142019
  obj.č.97/2019 z 3.4.19
09.04.2019
  Notebook Asus X570ZD-DM121T- Ref.hovorcu SAV  VUB Banka
31320155
  692.00,-
EUR
1105082019
  3105171865
09.04.2019
  elektr.energia - 3/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  105.00,-
EUR
1105112019
  obj.č.101/2019 z 8.4.19
09.04.2019
  Skartovač - ETO - Ú SAV  REGINA, Bratislava
11636653
  180.20,-
EUR
1105122019
  obj.č.96/2019 z 3.4.2019
09.04.2019
  príslušenstvo pre spracovanie audio-vizuáln.výstup  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  1179.77,-
EUR
1150782019
  Zmluva
09.04.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  706.11,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)