Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1700392019
  PZS/29/2019/LK
24.04.2019
  ZPC-Barančík-Ljublja.-8.5.-10.5.19-MVTS A-ERAMIN2  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  412.00,-
EUR
1700402019
  PZS/30/2019/LK
24.04.2019
  ZPC-Barančík-Riga-13.5.-17.5.19-MRP NEURON  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  483.00,-
EUR
1105592019
  4202105728/4101454212
24.04.2019
  plyn 5/2019 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  2478.00,-
EUR
1105572019
  4101454080
24.04.2019
  plyn - 5/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1196.00,-
EUR
1105612019
  1208403
24.04.2019
  záloha elektr.energie - II.záloha - Staré Hory  SSE Stredoslovenská energetika
51865467
  118.00,-
EUR
1105602019
  Uznesenie 16C/247/2015
24.04.2019
  Náhrada-nájomn.za užívanie pozemku 3237/3- 4/19  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1105632019
  
24.04.2019
  Ref.rozúčtov.VaS, ZV,- 03/19-zál.4/19 - Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  1848.10,-
EUR
1150892019
  Zmluva
24.04.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  257.80,-
EUR
1150902019
  Zmluva zo dna 1.11.2006
24.04.2019
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  64.80,-
EUR
1150862019
  Zmluva
24.04.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  184.50,-
EUR
1150872019
  Zmluva
24.04.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  178.56,-
EUR
1150882019
  Zmluva
24.04.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  384.74,-
EUR
1105582019
  3110046793
24.04.2019
  záloha el.ener.- 05/2019 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1800152019
  obj.č.113/2019 z 17.4.19
24.04.2019
  stoličky INGOLF - antikové moridlo-chaty Donovaly  VUB Banka
31320155
  899.82,-
EUR
1105562019
  Zmluva 701.04
24.04.2019
  Teplo za - 5/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1751.49,-
EUR
1190042019
  obj.č.92/2019 z 1.4.19
23.04.2019
  projektové práce-Vodovodná prípojka-Donovaly  scale & line, s.r.o.
46288864
  300.00,-
EUR
1105482019
  00017230
23.04.2019
  VaS, ZV - 11.03.19 - 10.04.19 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  68.92,-
EUR
1105472019
  obj.č.1/2019 z 3.1.19
18.04.2019
  1x za štvrťr.servis+mazanie+3 mesač.odb.preh.-Vlár  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  660.00,-
EUR
1190032019
  obj.č.108/2019 z 12.4.19
18.04.2019
  projektové práce-Kanalizačná Prípojka-Donovaly  scale & line, s.r.o.
46288864
  144.00,-
EUR
1105462019
  obj.č.68/2019 z 11.3.19
18.04.2019
  vyhotov.časopisu - AKADÉMIA správy SAV č.2/19  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  1870.00,-
EUR
1105432019
  obj.č.57/2019 z 20.2.19
17.04.2019
  školenie vodičov z povolania  Ján KOLNÍK, súkromná autoškola
33577404
  180.00,-
EUR
1150852019
  Zmluva
17.04.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  131.93,-
EUR
1105422019
  Zmluva
17.04.2019
  servis vzduchotechnických a klimatiz. zariad.-PLV  AZ KLIMA SK, s.r.o.
35796944
  10701.60,-
EUR
1150842019
  Zmluva
17.04.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  552.01,-
EUR
1105442019
  prihláška
17.04.2019
  inzercia-riaditeľ/ka- Ústav štátu a práva SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  336.00,-
EUR
1105392019
  Zmluva 3183
16.04.2019
  technická ochrana objektu- 3/2019 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1105382019
  obj.č.102/2019 z 8.4.19
16.04.2019
  oprava tlačiarne CANON - kanc.112 - Ú SAV  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  57.60,-
EUR
1105402019
  
16.04.2019
  EU zástava+SR zástava 100x150 cm  2U spol. s.r.o.
17315786
  108.36,-
EUR
1105412019
  
16.04.2019
  údržba zelene,chodníkov,kom.Areál SAV-NEKO-II.Q.19  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  22.86,-
EUR
1105452019
  
16.04.2019
  refakt. vodné a stočné za 03/2019 - Vlárska  Slovenská zdravotnícka univerz
00165361
  24.52,-
EUR
1105372019
  obj.č.88/2019 z 1.4.19
15.04.2019
  Kontrola hasiacich prístrojov - Trenč.Teplice  PYROSLOVAKIA s.r.o.
44608101
  112.80,-
EUR
1105362019
  
15.04.2019
  Poplatok SIM karta II.Q.2019 - Vlárska  JABLOTRON
31645976
  13.16,-
EUR
1150822019
  Zmluva
15.04.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  586.78,-
EUR
1150832019
  Zmluva
15.04.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  254.40,-
EUR
1700382019
  PZS/24/2019/FF
15.04.2019
  ZPC-Makarow,Noorda,Ferraris,Maimets - Akreditácie  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  1508.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)