Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1150922019
  Zmluva
30.04.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  178.18,-
EUR
1150952019
  Zmluva
30.04.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  144.96,-
EUR
1190052019
  Zmluva
30.04.2019
  rekonštrukcia teplej vody - budova Chem.ústav  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  68178.01,-
EUR
1190062019
  Zmluva
30.04.2019
  rekonštrukcia studenej vody - budova Chem.ústav  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  44641.31,-
EUR
1700442019
  
30.04.2019
  NK - 2019  ALLEA, Amsterdam
00019121
  4200.00,-
EUR
1800162019
  
29.04.2019
  platba kartou  VUB Banka
31320155
  34.90,-
EUR
1105792019
  3105171906
29.04.2019
  elektr.energia - 01.01.19-15.04.19 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -55.11,-
EUR
1105762019
  obj.č.109/2019 z 12.4.19
29.04.2019
  aktualizácie programu ASPI za rok 2019  Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
  466.33,-
EUR
1105812019
  obj.č.106/2019 z 10.4.19
29.04.2019
  prpagačné predmety  reklama BARTOŠ, s.r.o.
45395179
  423.00,-
EUR
1105782019
  obj.č.116/2019 z 23.4.19
29.04.2019
  oprava umývačka riadu KROMO - ZJ  Comfort Gastro s.r.o.
51830132
  118.80,-
EUR
1105752019
  obj.č.118/2019 z 26.4.19
29.04.2019
  Notebook-ASUS UX431FA-zahr.odbor-p.Bezáková  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  802.80,-
EUR
1105712019
  obj.č.115/2019 z 23.4.19
29.04.2019
  odávka a montáž elektr.bojlera - ŠIMUT  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  360.00,-
EUR
1105772019
  00030996
29.04.2019
  VaS - 24.01.19 - 23.04.19 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  15.60,-
EUR
1105732019
  01/2012/SZ/IHPE
29.04.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov - 4/2019 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1105742019
  02/2012/SZ/IHPE
29.04.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov-4/2019 - Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1810082019
  obj.č.63/2019 z 4.3.19
29.04.2019
  permanentné vstupenky na rok 2019-slneč.jazá-SENEC  Správa cest.ruchu Senec
44537476
  466.00,-
EUR
1700422019
  PZS/32/2019/NdG
26.04.2019
  ZPC-SIMAN-Oslo-22.5.-25.5.19-MVTS A-EIG Cocert  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  220.00,-
EUR
1700432019
  PZS/31/2019/NdG
26.04.2019
  ZPC-Barančík-Oslo-22.5.-25.5.19-MVTS A-EIG Cocert  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  220.00,-
EUR
1105722019
  
26.04.2019
  Ref.rozúčtov.energií-3/19,záloha 4/19-Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  65.30,-
EUR
1105702019
  obj.č.105/2019 z 10.4.19
26.04.2019
  pracovný obed ÚZŽNO SR - 17.4.2019  Centrum spoločných činností
00398144
  15.60,-
EUR
1105682019
  Zmluva 2785
26.04.2019
  technická ochrana objektu - 4/2019-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1105692019
  Zmluva 3183
26.04.2019
  technická ochrana objektu- 4/2019 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1105642019
  100263856
25.04.2019
  VaS,ZV-15.1.19-11.4.19-Trenč.Teplice  Trenčianske vodárne a kanal.
36302724
  66.79,-
EUR
1700412019
  Uznesenie-21. zasadnutie Predsed.SAV
25.04.2019
  NK - 2019  ASS ARRIGE
  300.00,-
EUR
1105662019
  obj.č.112/2019 z 17.4.19
25.04.2019
  tonery - renovácia  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  1471.46,-
EUR
1105672019
  Zmluva
25.04.2019
  paušalné práce údžba - 3/2019 - DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1105652019
  Zmluva
25.04.2019
  repre - na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  619.44,-
EUR
1105492019
  17227
24.04.2019
  vyúčt.VaS-16.3.19-15.4.19 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  40.13,-
EUR
1105512019
  0750901002
24.04.2019
  byt č.10-Dúbravska - 6/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1105522019
  0750901102
24.04.2019
  byt č.11-Dúbravska 6/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1105532019
  0750901202
24.04.2019
  byt č.11-Dúbravska 6/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1105542019
  6020560112
24.04.2019
  byt Šancová - 5/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  208.50,-
EUR
1105552019
  6020566031
24.04.2019
  byt Šancová - 5/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  75.00,-
EUR
1105502019
  Z-č. 5611862837
24.04.2019
  PHM - 3.4.19 - 12.4.19  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  143.25,-
EUR
1105622019
  Zmluva
24.04.2019
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 5/2019-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)