Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152812019
  Zmluva
12.12.2019
  potraviny - ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  443.27,-
EUR
1702702019
  PZS/066/2019/REF
12.12.2019
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  1580.56,-
EUR
1702682019
  PZS/069/2019/REF
12.12.2019
  refund. cestov.nákladov - Hlavinka  Historický ústav SAV
00166944
  904.49,-
EUR
1702662019
  PZS/070/2019/REF
12.12.2019
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  92.40,-
EUR
1702592019
  PZS/ 071/2019/REF
12.12.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  437.40,-
EUR
1702672019
  PZS /174/2019/FF
12.12.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  501.60,-
EUR
1702642019
  PZS 146/2019/FF
12.12.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  78.00,-
EUR
1702652019
  PZS 151/2019/FF
12.12.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  620.10,-
EUR
1116242019
  Zmluva
12.12.2019
  paušalné práce údržba - 11/2019-DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1116252019
  obj.č.332/2019 z 5.11.19
12.12.2019
  ročná preventívna prehl. a údržba pož.uzáv.-Royová  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  200.00,-
EUR
1116262019
  obj.č.350/2019 z 14.11.19
12.12.2019
  odbor.prehl. a skúška el zar. budova -Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  100.00,-
EUR
1116222019
  obj.č.187/2019 z 14.6.19
12.12.2019
  odborné prehl. a exp.TNS a zariad. NTK-Konventná  Ján Jarabica-Preh.a skúšky VTZ
32347251
  206.00,-
EUR
1116232019
  obj.č.186/2019 z 14.6.19
12.12.2019
  vykonané prehliadky a skúšky tep.- kotolňa Vlárska  Ján Jarabica-Preh.a skúšky VTZ
32347251
  2488.00,-
EUR
1116292019
  obj.č.343/2019 z 7.11.19
12.12.2019
  dodanie správy,,Rakúsky systém kariér.por.-Soc.Ana  Lepšie školy - PRO ACADEMIA
50192221
  4600.00,-
EUR
1152842019
  Zmluva
12.12.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  263.33,-
EUR
1152852019
  Zmluva
12.12.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  783.23,-
EUR
1116302019
  refundácia
12.12.2019
  refundácia cestov.nákladov - komisia Vega  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  296.80,-
EUR
1702692019
  PZS/068/2019/REF
12.12.2019
  ZH - MAD  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  270.00,-
EUR
1116272019
  refundácia
12.12.2019
  refundácia cestov.nákladov - Matúšová - VEGA  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  96.65,-
EUR
1801042019
  patba kartou
12.12.2019
  platba kartou  VUB Banka
31320155
  175.65,-
EUR
1801052019
  patba kartou
12.12.2019
  platba kartou  VUB Banka
31320155
  207.50,-
EUR
1116192019
  Zmluva
11.12.2019
  servisné práce údržba výťahy -9/2019-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1116152019
  obj.č.213/2019 z 8.7.19
11.12.2019
  Realizácia verej.obstaráv.-Dodávka elektriny  RV ACQUISITION s.r.o.
48045993
  2400.00,-
EUR
1116142019
  obj.č.9/2019 z 14.1.19
11.12.2019
  pranie posteľnej bielizne-Penz. Bystrina Trenč.Tep  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  71.06,-
EUR
1116312019
  
11.12.2019
  Pokuta - Rakúsko - Vasi  Bezirkshautmannschaft Bruck an
  45.00,-
EUR
1702572019
  PZS / 152/2019/LK
11.12.2019
  ZH - MAD  Centrum experimentál. medicíny
00598453
  139.20,-
EUR
1116182019
  obj.č.363/2019 z 20.11.19
11.12.2019
  grafické spracov. vianočných a novoročných pozdr.  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  4800.00,-
EUR
1116162019
  obj.č.399/2019 z 10.12.2019
11.12.2019
  výpočtová technika  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  1782.76,-
EUR
1116112019
  platba
11.12.2019
  platba kartou DINERS-kanc. potreby  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  208.50,-
EUR
1116122019
  1010053203
11.12.2019
  Tel.hovory - 11/2019  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  167.60,-
EUR
1116132019
  5.93981/3107009708
11.12.2019
  Tel.hovory - 11/2019 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2013.43,-
EUR
1116212019
  refundácia
11.12.2019
  refundácia cestov. nákladov - Žitňan  Ústav zoológie SAV
00679097
  136.50,-
EUR
1702582019
  PZS 067/2019/REF
11.12.2019
  ZH - MAD  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  342.25,-
EUR
1116172019
  Zmluva
11.12.2019
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 01/2020-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1116202019
  obj.č. 361/2019 z 20.11.19
11.12.2019
  kruhové nálepky SAV,obdĺžník.nálepky-Výstavy prop.  Milan Binčík - SIEBI
32839146
  756.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)