Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1700462019
  PZS/19/2019/FF
06.05.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  258.96,-
EUR
1700482019
  PZS/19/2019/FF
06.05.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  300.00,-
EUR
1105912019
  4100085814/3100197715
03.05.2019
  plyn - 5/2019 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1105922019
  4100010757/3100037542
03.05.2019
  plyn - 5/2019 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  34.00,-
EUR
1105932019
  4100010749/3100037532
03.05.2019
  plyn - 5/2019 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  61.00,-
EUR
1105942019
  4100010739/3100037524
03.05.2019
  plyn - 5/2019 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  21.00,-
EUR
1105952019
  4100010730/3100037515
03.05.2019
  plyn - 5/2019 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  199.00,-
EUR
1105962019
  4100010722/3100037510
03.05.2019
  plyn - 5/2019 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  67.00,-
EUR
1105972019
  4100118411/3100324998
03.05.2019
  plyn - 5/2019 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1105982019
  4100023511/3100011686
03.05.2019
  plyn - 5/2019 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  256.00,-
EUR
1105992019
  4100059207/3100059238
03.05.2019
  plyn - 5/2019 - Konventná  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  354.00,-
EUR
1106002019
  4100001185/3100000384
03.05.2019
  plyn - 5/2019 - Valašská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  745.00,-
EUR
1105882019
  00017228
03.05.2019
  VaS - 17.03.19 - 16.04.19 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  231.82,-
EUR
1105872019
  Zmluva
03.05.2019
  upratovacie a čistiace práce - 4/2019 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1150992019
  Zmluva
03.05.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  471.74,-
EUR
1106012019
  obj.č.123/2019 z 29.4.19
03.05.2019
  tlač zviazanie záverečného účtu za rok 2018  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  228.00,-
EUR
1810112019
  Rozhodnutie 1895/2019
03.05.2019
  Daň z nehnuteľnosti za rok 2019-Veľký Kýr  Obec Veľký Kýr
00309109
  10.10,-
EUR
1106022019
  obj.č.16/2019 z 17.1.19
03.05.2019
  masérske služby zamestnancov SAV - I.Q. 2019  Ing.Katarína Matulíková
40098711
  795.00,-
EUR
1105902019
  Zmluva
03.05.2019
  servisné práce údržba výťahy -4/2019-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1105892019
  ZoD č. TS/14/0022-2
03.05.2019
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1150982019
  Zmluva
03.05.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  94.94,-
EUR
1105862019
  Dohoda o cene
02.05.2019
  čistenie odpadov.vôd - Donovaly  Stredoslovenská vodárenská a.s
36644030
  103.12,-
EUR
1105832019
  obj.č.79/2019 z 21.3.19
02.05.2019
  prezent.priestor SAV na podujatí IXPO 2019-Otvoren  VIVA EVENTS, s.r.o.
51154765
  6000.00,-
EUR
1105842019
  obj.č.17/2019 z 18.1.2019
02.05.2019
  odvoz bio odpadu zo - ZJ  Tomáš Kriško
41695721
  90.00,-
EUR
1105852019
  Zmluva
02.05.2019
  Podpora SOFTIP - II.Q.2019  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1150912019
  Zmluva
30.04.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  409.48,-
EUR
1105802019
  00017229
30.04.2019
  VaS-vyúčt.-Hroznová-13.4.18-12.4.19  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.38,-
EUR
1105822019
  obj.č.117/2019 z 24.4.19
30.04.2019
  počítač +LCD+kábel-II.sekretariát II.OV  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  880.73,-
EUR
1810092019
  Rozhodnutie č.1/19/149002-36/51/221066
30.04.2019
  daň z nehnuteľnostu za rok 2019  HM SR ,BA
00603481
  39929.44,-
EUR
1150942019
  Zmluva
30.04.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  25.44,-
EUR
1700452019
  OMS/39/2019/ZC
30.04.2019
  ZPC-Černáková-Marseille-29.4.-1.5.19-MVTS A-EJP-RD  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  386.90,-
EUR
1150972019
  Zmluva
30.04.2019
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1506.44,-
EUR
1810102019
  Rozhodnutie č.610
30.04.2019
  poplatok komunálny odpad za rok 2019-STARÉ HORY  Obec Staré Hory
  20.52,-
EUR
1150932019
  Zmluva
30.04.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  356.60,-
EUR
1150962019
  Zmluva
30.04.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  109.38,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)