Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106442019
  
13.05.2019
  Poštovné služby 4/2019  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  459.40,-
EUR
1106312019
  Zmluva
10.05.2019
  pranie bielizne 4/2019  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  602.44,-
EUR
1106322019
  obj.č.129/2019 z 7.5.19
10.05.2019
  revízie VTZ-Ú SAV,Hroznová,Royová, Jaskov rad  Dimitrov Peter, Bratislava
11650613
  818.88,-
EUR
1106332019
  Zmluva
10.05.2019
  refakt.elektr.energie-I.Q.2019 - Areál SAV Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  24.64,-
EUR
1106292019
  3105034186
10.05.2019
  elektr.energia - 5/2019 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  28.12,-
EUR
1106302019
  Zmluva 701.04
10.05.2019
  vyúčt. tepla za - 4/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  386.50,-
EUR
1106172019
  3105169208
09.05.2019
  elektr.energia - 5/2019 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  67.06,-
EUR
1106182019
  3105104416
09.05.2019
  elektr.energia - 5/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.88,-
EUR
1106192019
  3105204418
09.05.2019
  elektr.ener.- 5/2019 - Kučišdorfská.dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.00,-
EUR
1106232019
  obj.č.9/2019 z 14.1.19
09.05.2019
  pranie posteľnej bielizne-Penz. Bystrina Trenč.Tep  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  29.03,-
EUR
1106202019
  19172355, 19172359
09.05.2019
  Telef.poplatky - 05/2019, 04/2019 - PMV  SWAN, a.s.
47258314
  102.32,-
EUR
1106212019
  18987374,18987696,18987699
09.05.2019
  intern.,Telef.poplat.-05/19,04/19 -Ú SAV, Šarišské  SWAN, a.s.
47258314
  400.04,-
EUR
1106222019
  19089449,19095547,18708643,19405218,19416567
09.05.2019
  Telef.hovory.,mes.popl. - 4/2019-PLV BA , Ú SAV  SWAN, a.s.
47258314
  625.39,-
EUR
1106242019
  34447994 / 5101119775 / 433878
09.05.2019
  elektr.energia - 01.03.19-31.05.19 -Kaluža  Východoslovenská energetika a.
44483767
  36.00,-
EUR
1106282019
  Z-č. 5611862837
09.05.2019
  PHM - 16.4.19 - 25.4.19  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  431.93,-
EUR
1106252019
  5.93981/3107009708
09.05.2019
  Tel.hovory - 04/2019 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2410.58,-
EUR
1106262019
  1010053203
09.05.2019
  Tel.hovory - 04/2019  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  171.49,-
EUR
1106272019
  Zmluva
09.05.2019
  4/19- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1106152019
  OM 00036802
09.05.2019
  VaS, ZV - 03.04.19 - 02.05.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1106162019
  OM 00058496
09.05.2019
  VaS, ZV - 03.04.19 - 02.05.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.98,-
EUR
1106092019
  00017234
07.05.2019
  ZV - 4/2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  45.35,-
EUR
1106102019
  00017233
07.05.2019
  ZV - 4/2019 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1106112019
  00036801
07.05.2019
  ZV - 4/2019 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.17,-
EUR
1106122019
  00036800
07.05.2019
  ZV - U SAV 4/19  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  78.52,-
EUR
1106132019
  00002329
07.05.2019
  VaS - 02.04.19-01.05.19-Mlynská dolina-Valašská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.17,-
EUR
1106142019
  Zmluva
07.05.2019
  Tematický monitoring médií za 4/2019  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1151012019
  Zmluva
07.05.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  180.55,-
EUR
1106062019
  3105254227,3105265666
07.05.2019
  elektr.energia - 5/2019 - Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  75.85,-
EUR
1106072019
  3102228484
07.05.2019
  elektr.energia - 5/2019 - Trenč.Teplic  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  59.23,-
EUR
1106082019
  3105193450
07.05.2019
  elektr.energia - 5/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.29,-
EUR
1151002019
  Zmluva
06.05.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  607.02,-
EUR
1106032019
  0001084357
06.05.2019
  internet, Analog.televízia - 5/2019 -Trenč.Teplice  SWAN, a.s.
47258314
  72.10,-
EUR
1106052019
  obj.č.124/2019 z 29.4.19
06.05.2019
  oprava plynového kotla Buderus v kotolni-Royová  ABCtherm s.r.o.
47784849
  315.07,-
EUR
1106042019
  7024976
06.05.2019
  rozšírený internet 5/2019 - Royová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  72.63,-
EUR
1700472019
  PZS/15/2019/FF
06.05.2019
  ZH - MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  549.60,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)