Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106572019
  17227
21.05.2019
  vyúčt.VaS-16.04.19 - 15.05.19 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  40.13,-
EUR
1700502019
  
21.05.2019
  NK - za roky - 2018 a 2019  IUCr.-France
6500240240
  2663.59,-
CHF
1106542019
  obj.č.140/2019 z 17.5.19
20.05.2019
  Notebook- 2ks+taška-odb.kontr.,tlačiar.CANON-FINO  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  1629.48,-
EUR
1106522019
  obj.č.130/2019 z 9.5.19
20.05.2019
  údržba a servis kopírky CANON MF8500c-VEGA  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  99.60,-
EUR
1106532019
  obj.č.119/2019 z 29.4.19
20.05.2019
  diagmostika zariadenia CANON MF8550Cdn-Ú SAV  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  57.60,-
EUR
1106552019
  obj.č.122/2019 z 29.4.19
20.05.2019
  výmena displeja polohov.sign.v kabínke výťahu-PLV  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  282.00,-
EUR
1106562019
  
17.05.2019
  náklady za mesiac - 4/2019 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  13825.61,-
EUR
1151092019
  Zmluva
17.05.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  231.19,-
EUR
1810122019
  Rozhodnutie
17.05.2019
  Daň z nehnuteľnosti za rok 2019 - Donovaly  Obec Donovaly
00313386
  344.70,-
EUR
1810132019
  Rozhodnutie
17.05.2019
  miestny popl. za komunálny odpad-rok 2019-Donovaly  Obec Donovaly
00313386
  450.00,-
EUR
1151082019
  Zmluva
17.05.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  558.68,-
EUR
1151042019
  Zmluva
16.05.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  124.80,-
EUR
1151062019
  Zmluva
16.05.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  354.91,-
EUR
1151052019
  Zmluva
16.05.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  462.31,-
EUR
1151072019
  Zmluva zo dna 1.11.2006
16.05.2019
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  129.60,-
EUR
1106512019
  obj.č.120/2019 z 29.4.19
15.05.2019
  oprava motorov.vozidla - BMW-BL 066 DB  PARTL Univerzal, BA
11893478
  987.60,-
EUR
1106492019
  OM00017231
14.05.2019
  VaS , ZV - 27.03.19 - 26.04.19 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  455.54,-
EUR
1106502019
  Zmluva
14.05.2019
  paušalné práce údžba - 4/2019 - DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1106462019
  prihláška - Bábiková, Lazarová
14.05.2019
  seminár-odm. zamestnan.pri výkone práce vo ver.záu  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  158.00,-
EUR
1106472019
  0001026246
14.05.2019
  internet - 05/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1106482019
  0001026246
14.05.2019
  Telef.poplatky - 05/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1106452019
  obj.č.126/2019 z 6.5.19
14.05.2019
  kanc.stoličky Haag čierna - II.oddel.sekr.  B2B Partner s.r.o.
44413467
  231.60,-
EUR
1151022019
  Zmluva
14.05.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  392.72,-
EUR
1151032019
  Zmluva
14.05.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  288.13,-
EUR
1106432019
  Zmluva
13.05.2019
  preklad Aktuality - 4/2019  Celina Nagy Barber
45919895
  451.00,-
EUR
1106362019
  3105171865
13.05.2019
  elektr.energia - 4/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  93.13,-
EUR
1106372019
  3105171861
13.05.2019
  elektr.energia - 4/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  171.86,-
EUR
1106382019
  3105184226
13.05.2019
  elektr.energia - 4/2019 - Mlynská dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  357.76,-
EUR
1106392019
  3106033847/6410011576
13.05.2019
  elektr.energia - 4/19 - VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  1157.58,-
EUR
1106402019
  3106024848
13.05.2019
  elektr.energia - 4/2019 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2481.31,-
EUR
1106412019
  3110046793
13.05.2019
  vyúčt.elektr.energie - 4/2019 - PLV BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  14281.26,-
EUR
1106422019
  obj.č.94/2019 z 2.4.19
13.05.2019
  dodávka+mont.mal.prác suter.priest.+ 5 NP-Ú SAV  YARD PRO, s.r.o.
51088746
  9651.80,-
EUR
1106342019
  4101454080
13.05.2019
  vyúčtov.plynu - 4/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -254.63,-
EUR
1106352019
  4202105728/4101454212
13.05.2019
  vyúčtov.plynu - 4/2019 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -2350.44,-
EUR
1700492019
  PZS/41/2019/TB
13.05.2019
  obč.-Slávnostné zhromaž. k 160.výročiu-nar.Stodolu  STU- BA
00397687
  499.79,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)