Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106722019
  obj.č.83/2019 z 22.3.19
27.05.2019
  bezdrôtový prenos obrazu vz asadačke P SAV  AP Media s.r.o.,Bratislava
35691883
  3618.86,-
EUR
1800312019
  č.0005/01/02-a
27.05.2019
  doplatok réžia - SASPRO  Chemický ústav SAV
00166618
  4119.60,-
EUR
1800282019
  č.1563/03/02-a,1329/03/02-a
27.05.2019
  doplatok réžie - SASPRO  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  6403.28,-
EUR
1800292019
  č.1426/03/03-a,1176/02/03-a
27.05.2019
  doplatok réžia - SASPRO  Sociologický ústav SAV
00679135
  6678.96,-
EUR
1800272019
  č.1291/03/03-a
27.05.2019
  doplatok réžia - SASPRO  Ústav politických vied SAV
00586901
  3121.20,-
EUR
1800262019
  č.1237/02/02-a,1628/03/02-a,0057/01/02-a
27.05.2019
  doplatok réžia - SASPRO  Ústav polymérov SAV
00586927
  11490.24,-
EUR
1800302019
  č.0014/01/03-a
27.05.2019
  doplatok réžia - SASPRO  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  4278.24,-
EUR
1800252019
  č.1497/03/01-a
27.05.2019
  splátka réžie - SASPRO  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  3360.60,-
EUR
1800332019
  č.0079/01/03
27.05.2019
  doplatok réžia - SASPRO  Historický ústav SAV
00166944
  4263.18,-
EUR
1800372019
  č.1287/03/01-a
27.05.2019
  doplatok réžia - SASPRO  Astronomický ústav SAV
00166529
  3777.36,-
EUR
1800342019
  č.0104/01/03-a,1340/03/03-a
27.05.2019
  doplatok réžia - SASPRO  Archeologický ústav SAV
00166723
  7725.00,-
EUR
1800392019
  č.0070/02/01-a,0063/02/01-a
27.05.2019
  doplatok réžia - SSAPRO  Centrum biovied
00490890
  6846.00,-
EUR
1800242019
  č.1636/03/01-a
27.05.2019
  doplatok réžia - SASPRO  Matematický ústav SAV
00166791
  938.40,-
EUR
1800182019
  č.1250/02/01-a
27.05.2019
  doplatok réžie - SASPRO  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  3903.60,-
EUR
1800192019
  č.1239/02/01-a
27.05.2019
  doplatok réžie - SASPRO  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  3294.84,-
EUR
1800202019
  č.98/01/01-a
27.05.2019
  doplatok réžie - SASPRO  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  4006.20,-
EUR
1800212019
  č.55/01/01-a
27.05.2019
  doplatok réžie - SASPRO  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  3939.30,-
EUR
1800382019
  č.0061/01/01-a,1244/02/01-a,1633/03/01-a,0068/01/0
27.05.2019
  doplatok réžia - SASPRO  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  13728.12,-
EUR
1800322019
  č.1298/03/01-a
27.05.2019
  doplatok réžia - SSAPRO  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  4110.24,-
EUR
1800222019
  č.1573/03/03,0086/01/03,1225/02/03
27.05.2019
  doplatok réžie - SASPRO  Filozofický ústav SAV
00166995
  6449.14,-
EUR
1800402019
  č.106/01/01
27.05.2019
  doplatok réžia - SASPRO  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  2921.40,-
EUR
1106642019
  
24.05.2019
  Ref.rozúčtov.energií-4/19,záloha 5/19-Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  249.90,-
EUR
1106652019
  
24.05.2019
  Ref.rozúčtov.VaS, ZV,- 04/19-zál.5/19 - Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  1660.25,-
EUR
1151122019
  Zmluva
23.05.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  880.36,-
EUR
1106622019
  obj.č.78/2019 z 20.3.19
23.05.2019
  vyp.znal.posudku -ZP/49-Kuč.dol.,50/-Kaluž.,51/Veľ  Ústav stavebnej ekonomiky,s.r.
36746916
  2640.00,-
EUR
1800172019
  ZPC
23.05.2019
  ZPC-Omastová-7.5.19-11.5.19-Švajčiarsko  Omastová Mária,Ing.DrSc.
  876.28,-
EUR
1106632019
  obj.č.139/2019 z 16.5.19
23.05.2019
  tonery - renovácia  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  567.55,-
EUR
1106612019
  00017228
23.05.2019
  VaS - 17.04.2019-16.05.2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  129.28,-
EUR
1810142019
  Zmluva o nájme
23.05.2019
  prenájom priestorov-VEDEC ROKA 2019  HM SR ,BA
00603481
  200.00,-
EUR
1151132019
  Zmluva
23.05.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  67.20,-
EUR
1106602019
  Z-č. 5611862837
22.05.2019
  PHM - 01.05.19 - 15.5.19  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  940.19,-
EUR
1106592019
  
22.05.2019
  Hospodárske noviny - 01.07.19 - 30.09.19  MAFRA Slovakia, a.s.
31333524
  219.00,-
EUR
1151102019
  Zmluva
21.05.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  338.52,-
EUR
1151112019
  Zmluva
21.05.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  110.89,-
EUR
1106582019
  prihláška
21.05.2019
  inzercia-riaditeľ/ka-Ústav svetovej literatúry SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  340.20,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)