Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106962019
  Zmluva
31.05.2019
  pranie bielizne 5/2019  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1028.57,-
EUR
1106852019
  6020560112
31.05.2019
  byt Šancová - 6/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  208.50,-
EUR
1106862019
  6020566031
31.05.2019
  byt Šancová - 6/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  75.00,-
EUR
1700542019
  
30.05.2019
  NK - 2019  IUGS
  1135.00,-
EUR
1700552019
  
30.05.2019
  ZH - MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  30.22,-
EUR
1106842019
  Uznesenie 16C/247/2015
30.05.2019
  Náhrada-nájomn.za užívanie pozemku 3237/3- 5/19  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1151182019
  Zmluva
29.05.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  354.99,-
EUR
1151192019
  Zmluva
29.05.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  223.54,-
EUR
1106782019
  Zmluva 2785
29.05.2019
  technická ochrana objektu - 5/2019-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1106792019
  Zmluva 3183
29.05.2019
  technická ochrana objektu- 5/2019 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1106812019
  Zmluva
29.05.2019
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 6/2019-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1106822019
  obj.č.138/2019 z 15.5.19
29.05.2019
  počítačový softwér Adobe Acrobat-Lacinová  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  238.80,-
EUR
1106832019
  obj.č.147/2019 z 23.5.19
29.05.2019
  výpočtová technika - Bazovská  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  874.58,-
EUR
1106802019
  6020560112
29.05.2019
  vyúčt.nákladov-1.1.18-31.12.18 - Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  -366.18,-
EUR
1700532019
  
28.05.2019
  NK - 2019  IUPAP, London
026009593
  2361.00,-
EUR
1106772019
  
28.05.2019
  odber tlače - III.Q. 2019  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  770.05,-
EUR
1700522019
  
28.05.2019
  NK - 2019  IBRO
00633000
  125.02,-
USD
1700512019
  UVS/38/2019/LD
28.05.2019
  prehliadka vláčikom - 27.5.19- EURONANOMED III.  BLUE DANUBE TOURS, s.r.o.
31407757
  396.00,-
EUR
1106762019
  refundácia
28.05.2019
  refundácia cestovných nákladov - VEGA  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  12.20,-
EUR
1106752019
  obj.č.137/19 z 15.5.19
28.05.2019
  oprava závitov.spojov- rady-rozvodu plynu-Ú SAV  ABCtherm s.r.o.
47784849
  120.00,-
EUR
1106742019
  obj.č.135/2019 z 15.5.2019
28.05.2019
  pneumatiky letné + pneuservis - BL660HG  CARSTAR SERVICE s.r.o.
36777056
  791.57,-
EUR
1106712019
  obj.č.47/2019 z 14.2.19
27.05.2019
  kurz prezen.zručnosti vecne a pútavo-6.5.-7.5.2019  PDCS, o.z.
31782451
  800.00,-
EUR
1800352019
  č.35/01/02-a,0003/01/02-a,0063/01/02-a
27.05.2019
  doplatok réžia - SASPRO  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  9535.40,-
EUR
1800362019
  č.84/01/02-a,00032/01/02-a,0064/01/02-a
27.05.2019
  doplatok réžia - SASPRO  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  13650.48,-
EUR
1151172019
  Zmluva
27.05.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  113.75,-
EUR
1800232019
  č.0101/01/02-a
27.05.2019
  doplatok réžia - SASPRO  Centrum experimentál. medicíny
00598453
  2780.70,-
EUR
1106702019
  ZoD č. TS/14/0022-2
27.05.2019
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1106732019
  
27.05.2019
  občerstvenie - podľa prílohy-Smolenice  Štefan Prístavka Mäso Reštau.
10868585
  161.05,-
EUR
1151142019
  Zmluva
27.05.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  341.26,-
EUR
1151152019
  Zmluva
27.05.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  442.80,-
EUR
1106672019
  3105189687
27.05.2019
  vyúčt.elektr.energie -01.01.19-15.05.19- Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -108.62,-
EUR
1106662019
  00017230
27.05.2019
  VaS, ZV - 11.04.19 - 10.05.19 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.63,-
EUR
1106682019
  02/2012/SZ/IHPE
27.05.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov-5/2019 - Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1106692019
  01/2012/SZ/IHPE
27.05.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov - 5/2019 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1151162019
  Zmluva
27.05.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  645.50,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)