Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1190092019
  Zmluva
04.06.2019
  rekonštrukcia teplej vody - budova Chem.ústav  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  74326.60,-
EUR
1107182019
  obj.č.100/A z 5.4.19
04.06.2019
  servisné práce - kotol GASTROMETAL - ZJ  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  130.80,-
EUR
1700562019
  PZS/22/2019/FF
04.06.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  270.00,-
EUR
1107072019
  4100023511/3100011686
04.06.2019
  plyn - 6/2019 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  256.00,-
EUR
1107082019
  4100059207/3100059238
04.06.2019
  plyn - 6/2019 - Konventná  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  354.00,-
EUR
1107092019
  4100010722/3100037510
04.06.2019
  plyn - 6/2019 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  28.00,-
EUR
1107102019
  4100010739/3100037524
04.06.2019
  plyn - 6/2019 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  9.00,-
EUR
1107112019
  4100010749/3100037532
04.06.2019
  plyn - 6/2019 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  26.00,-
EUR
1107122019
  4100010757/3100037542
04.06.2019
  plyn - 6/2019 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  15.00,-
EUR
1107132019
  4100085814/3100197715
04.06.2019
  plyn - 6/2019 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1107142019
  4100118411/3100324998
04.06.2019
  plyn - 6/2019 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1107152019
  4100010730/3100037515
04.06.2019
  plyn - 6/2019 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  155.00,-
EUR
1107162019
  4100001185/3100000384
04.06.2019
  plyn - 6/2019 - Valašská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  745.00,-
EUR
1600022019
  obj.č.114/2019 z 23.4.2019
04.06.2019
  preprava osôb-BA-Bojná-Smolenice-BA-24.5.-25.5.19  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  449.64,-
EUR
1107022019
  0750901202
03.06.2019
  vyúčt.nákladov -01.01.18-31.12.18-byt.č.12 Dúbrav.  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  -182.52,-
EUR
1107032019
  0750901002
03.06.2019
  vyúčt.nákladov-01.01.18-31.12.18-byt.č.10-Dúbravs.  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  -540.07,-
EUR
1107042019
  0750901102
03.06.2019
  vyúčt.nákladov-01.01.18-31.12.18-byt.č.11-Dúbrav.  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  -199.77,-
EUR
1107002019
  Zmluva
03.06.2019
  upratovacie a čistiace práce - 5/2019 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1107012019
  obj.č.160/2019 z 30.5.19
03.06.2019
  kresba kaligraf.písma,tempera-diplomy  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  180.00,-
EUR
1107052019
  obj.č.154/2019 z 29.5.19
03.06.2019
  výmena reflektorov so senzormi-ubyt.Royová  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  160.00,-
EUR
1106982019
  obj.č.144/19 z 23.5.2019
03.06.2019
  oprava plynového kotla Buderus - Royová  ABCtherm s.r.o.
47784849
  164.40,-
EUR
1106992019
  obj.č.124/2019 z 29.4.19
03.06.2019
  oprava plynov.kotla Buderus-doúč.DPH- kotol-Royová  ABCtherm s.r.o.
47784849
  63.01,-
EUR
1106942019
  
31.05.2019
  refakt. - vodné a stočné za 04/2019 - Vlárska  Slovenská zdravotnícka univerz
00165361
  22.30,-
EUR
1600012019
  obj.č.146/2019 z 23.5.19
31.05.2019
  ubytov. a strav. zamestnanco SAV-24.5.19-25.5.19  Centrum spoločných činností SA
00398144
  725.10,-
EUR
1106952019
  obj.č.98/2019 z 3.4.19
31.05.2019
  ubytov.-Petržalská super škola-19.5.19-22..5.19  Centrum spoločných činností SA
00398144
  755.50,-
EUR
1151212019
  Zmluva
31.05.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  332.65,-
EUR
1106892019
  3110046793
31.05.2019
  záloha el.ener.- 06/2019 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1106872019
  Zmluva 701.04
31.05.2019
  Teplo za - 6/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1620.15,-
EUR
1106882019
  4101454080 / 5100000068
31.05.2019
  plyn - 6/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  740.00,-
EUR
1106902019
  4202105728/4101454212
31.05.2019
  plyn 6/2019 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1945.00,-
EUR
1106972019
  refundácia
31.05.2019
  refundácia cestovné komisia VEGA  Centrum biovied
00490890
  82.90,-
EUR
1151202019
  Zmluva
31.05.2019
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1691.10,-
EUR
1106912019
  0750901002
31.05.2019
  byt č.10-Dúbravska - 7/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1106922019
  0750901102
31.05.2019
  byt č.11-Dúbravska 7/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1106932019
  0750901202
31.05.2019
  byt č.11-Dúbravska 7/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)