Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151242019
  Zmluva
07.06.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  218.51,-
EUR
1151252019
  Zmluva
07.06.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  275.75,-
EUR
1107532019
  
07.06.2019
  výmena fotozávory - výťah PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  394.80,-
EUR
1151262019
  Zmluva
07.06.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  368.20,-
EUR
1151272019
  Zmluva zo dna 1.11.2006
07.06.2019
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  172.80,-
EUR
1151282019
  Zmluva
07.06.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  251.52,-
EUR
1107262019
  0001084357
06.06.2019
  internet, Analog.televízia - 6/2019 -Trenč.Teplice  SWAN, a.s.
47258314
  72.10,-
EUR
1107372019
  obj.č.161/2019 z 31.5.2019
06.06.2019
  Kreslo DERRY TEX - II.oddel.-Bazovská  B2B Partner s.r.o.
44413467
  230.40,-
EUR
1700582019
  
06.06.2019
  ZH - MAD  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  240.50,-
EUR
1107392019
  obj.č.169/19 z 5.6.2019
06.06.2019
  stravné lístky - 1200 ks / á 3,60 /  Edenred Ticket Service, s.r.o.
52005551
  4371.84,-
EUR
1107252019
  obj.č.48/2019 z 14.2.19
06.06.2019
  kurz prezen.zručn. vecne a pútavo-28.5.-29.5.2019  PDCS, o.z.
31782451
  600.00,-
EUR
1107352019
  3102228484
06.06.2019
  elektr.energia - 6/2019 - Trenč.Teplic  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  59.23,-
EUR
1107362019
  3105193450
06.06.2019
  elektr.energia - 6/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.29,-
EUR
1107382019
  5.93981/3107009708
06.06.2019
  Tel.hovory - 05/2019 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2509.84,-
EUR
1107272019
  OM 00058496
06.06.2019
  VaS, ZV - 03.05.19 - 02.06.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.98,-
EUR
1107282019
  OM00017231
06.06.2019
  VaS , ZV - 27.04.19 - 26.05.19 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  458.89,-
EUR
1107292019
  00002329
06.06.2019
  VaS - 02.05.19-01.06.19-Mlynská dolina-Valašská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.17,-
EUR
1107302019
  OM 00036802
06.06.2019
  VaS, ZV - 03.05.19 - 02.06.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1107312019
  00017234
06.06.2019
  ZV - 5/2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1107322019
  00017233
06.06.2019
  ZV - 5/2019 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1107332019
  00036801
06.06.2019
  ZV - 5/2019 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1107342019
  00036800
06.06.2019
  ZV - U SAV 5/19  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1700592019
  
06.06.2019
  NK - 2019  IMU
00000451
  2860.00,-
EUR
1151222019
  Zmluva
05.06.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  438.04,-
EUR
1151232019
  Zmluva
05.06.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  63.60,-
EUR
1107232019
  obj.č.131/2019 z 10.5.19
05.06.2019
  občerstvenie na Zasadnutie SNEMU-16.5.2019  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  92.00,-
EUR
1700572019
  PZS/52/2019/ZP
05.06.2019
  ZPC-Panisová-Tallin-10.6.-13.6.19-MRP CHIST ERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  470.00,-
EUR
1107222019
  7024976
05.06.2019
  rozšírený internet 6/2019 - Royová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  72.63,-
EUR
1107212019
  Zmluva
05.06.2019
  servisné práce údržba výťahy -5/2019-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1107242019
  Zmluva
05.06.2019
  Tematický monitoring médií za 5/2019  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1107062019
  obj.č.145/2019 z 23.5.19
04.06.2019
  výroba a osadenie prahu dverí v byte č.1 na Šanc.  YARD PRO, s.r.o.
51088746
  97.92,-
EUR
1107192019
  obj.č.150/2019 z 27.5.19
04.06.2019
  The Encyklopedia of Slovakia  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  300.00,-
EUR
1107172019
  obj.č.142/2019 z 21.5.19
04.06.2019
  vyhotov.diplomov-Mladý vedecký pracovník do 35 rok  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  97.92,-
EUR
1107202019
  obj.č.87/2019 z 29.3.19
04.06.2019
  Demontáž a montáž sprchovej vaničky ubyt.Royová  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  298.38,-
EUR
1190082019
  Zmluva
04.06.2019
  rekonštrukcia studenej vody - budova Chem.ústav  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  56626.46,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)