Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151292019
  Zmluva
12.06.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  976.40,-
EUR
1107652019
  obj.č.127/2019 z 6.5.19
12.06.2019
  vyčistenie klimatizačných jednotiek-Ú SAV  SLOVKLIMA DEIMOS group, s.r.o.
51036941
  2550.00,-
EUR
1151302019
  Zmluva
12.06.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  156.88,-
EUR
1107672019
  Zmluva 2785
12.06.2019
  výmena akumulátora - Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  36.00,-
EUR
1700662019
  platba kartou
12.06.2019
  platba kartou-MRP EURONANOMED  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  1434.12,-
EUR
1700652019
  PZS/54/2019/NdG
12.06.2019
  poist.de Gelder-12.6.-15.6.-Litva-MVTS A-Biodivers  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  13.20,-
EUR
1151312019
  Zmluva
12.06.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  635.46,-
EUR
1107662019
  obj.č.153/2019
12.06.2019
  dokonč.staveb.práce -real.inter.a exter.-Donovaly  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  6940.02,-
EUR
1107602019
  obj.č.141/2019 z 20.5.2019
11.06.2019
  oprava sušičky Whirpool - DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  101.41,-
EUR
1107612019
  4101454080
11.06.2019
  vyúčtov.plynu - 5/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  261.54,-
EUR
1107622019
  4202105728/4101454212
11.06.2019
  vyúčtov. plynu 5/2019 - VLÁRSKA  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  379.92,-
EUR
1700642019
  PZS/50/2019/NdG
11.06.2019
  tlač brožúr, letákov - MRP EURONANOMED  ANWELL, s.r.o.
45268193
  170.57,-
EUR
1107552019
  18987374,18987696,18987699
10.06.2019
  intern.,Telef.poplat.-06/19,05/19 -Ú SAV, Šarišské  SWAN, a.s.
47258314
  392.65,-
EUR
1107592019
  
10.06.2019
  náklady za mesiac - 5/2019 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  12275.50,-
EUR
1107562019
  Zmluva 701.04
10.06.2019
  vyúčt. tepla za - 5/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  896.81,-
EUR
1107582019
  Z-č. 5611862837
10.06.2019
  PHM - 16.05.19 - 30.5.19  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  786.42,-
EUR
1107572019
  Zmluva
10.06.2019
  5/19- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1107522019
  Zmluva
07.06.2019
  repre - na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  350.03,-
EUR
1700622019
  refundácia
07.06.2019
  refund.cestov.nákladov-Oszlányi  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  752.34,-
EUR
1700612019
  
07.06.2019
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  108.00,-
EUR
1700632019
  
07.06.2019
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  287.50,-
EUR
1700602019
  PZS/53/2019/NdG
07.06.2019
  ZPC-Barančík-Vilnius-12.6.-15.6.-MVTS A -Biodivers  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  485.00,-
EUR
1107512019
  obj.č.170/2019 z 6.6.19
07.06.2019
  výpočtová technika + taška 2x - Ú SAV  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  1725.36,-
EUR
1107402019
  3105169208
07.06.2019
  elektr.energia - 6/2019 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  67.06,-
EUR
1107412019
  3105104416
07.06.2019
  elektr.energia - 6/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.88,-
EUR
1107422019
  3105254227,3105265666
07.06.2019
  elektr.energia - 6/2019 - Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  75.85,-
EUR
1107432019
  3105204418
07.06.2019
  elektr.ener.- 6/2019 - Kučišdorfská.dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.00,-
EUR
1107442019
  3105034186
07.06.2019
  elektr.energia - 6/2019 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  28.12,-
EUR
1107452019
  3105171861
07.06.2019
  elektr.energia - 5/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  179.00,-
EUR
1107462019
  3105171865
07.06.2019
  elektr.energia - 5/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  90.68,-
EUR
1107472019
  3106024848
07.06.2019
  elektr.energia - 5/2019 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2580.91,-
EUR
1107482019
  3105184226
07.06.2019
  elektr.energia - 5/2019 - Mlynská dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  324.06,-
EUR
1107492019
  3110046793
07.06.2019
  vyúčt.elektr.energie - 5/2019 - PLV BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13251.58,-
EUR
1107502019
  3106033847/6410011576
07.06.2019
  elektr.energia - 5/19 - VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  1175.96,-
EUR
1107542019
  obj.č.149/2019 z 27.5.19
07.06.2019
  znalecký posudok-VŠH nehn.LV č.1891-Staré Hory  Ing.Dušan Holík
42260761
  870.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)