Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1700812019
  PZS/36/2019/FF
19.06.2019
  ZH - MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  490.50,-
EUR
1151342019
  Zmluva
19.06.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  128.39,-
EUR
1700832019
  
19.06.2019
  NK - 2019  iSA International Sociological
00031169
  263.00,-
EUR
1108052019
  
19.06.2019
  refundácia cestov.nákladov-komisia VEGA  Centrum spol. a psych.vied SAV
00596795
  35.60,-
EUR
1107852019
  obj.č.17/2019 z 18.1.2019
19.06.2019
  odvoz bio odpadu zo - ZJ  Tomáš Kriško
41695721
  90.00,-
EUR
1107832019
  obj.č.49/2019 z 14.2.19
18.06.2019
  kurz prezen.zručnosti vecne a pútavo-11.6.-12.6.19  PDCS, o.z.
31782451
  600.00,-
EUR
1107812019
  Zmluva
18.06.2019
  paušalné práce údžba - 5/2019 - DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1700752019
  2316/OMS/FF/19
18.06.2019
  ZH - MAD  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  148.00,-
EUR
1700742019
  PZS/43/2019/FF
18.06.2019
  ZH -MAD  Archeologický ústav SAV
00166723
  396.30,-
EUR
1107822019
  1010053203
18.06.2019
  Tel.hovory - 05/2019  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  168.01,-
EUR
1107842019
  obj.č.188/2019 z 17.6.19
18.06.2019
  kresba kaligraf.písma,tempera-diplomy-Iždinskému  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  30.00,-
EUR
1700712019
  
17.06.2019
  Seminár - MRP EURONANOMED  CROWNE PLAZA, Bratislava
35838833
  11487.70,-
EUR
1700722019
  
17.06.2019
  Seminár - MRP EURONANOMED  CROWNE PLAZA, Bratislava
35838833
  6586.70,-
EUR
1700732019
  
17.06.2019
  Seminár - MRP EURONANOMED  CROWNE PLAZA, Bratislava
35838833
  1671.30,-
EUR
1107782019
  obj.č.171/2019 z 6.6.19
17.06.2019
  výpočtová technika  Techniserv s.r.o.
35763124
  5426.40,-
EUR
1700672019
  PZS/62/2019/FF
17.06.2019
  ZPC-Marhold - 29.7.19-02.08.19 - Oslo  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  590.00,-
EUR
1700682019
  PZS/60/2019/FF
17.06.2019
  ZPC-Gálik - Amsterdam - 9.9.19-10.9.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  216.00,-
EUR
1700692019
  PZS/59/2019/FF
17.06.2019
  ZPC-Marhold-Oslo-29.7.-2.8.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  557.00,-
EUR
1700702019
  PZS/57/2019/LK
17.06.2019
  ZPC-Kurtiová-Florencia-1.7.-3.7.19-MRP QUANTERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  295.00,-
EUR
1107792019
  obj.č.163/2019 z 4.6.19
17.06.2019
  odborná štúdia-Metodické prístupy-Sociálna analýza  Univerzita Komenského v Bratis
00397865
  5400.00,-
EUR
1107802019
  obj.č.136/2019 z 15.5.19
17.06.2019
  lektorská činnosť - SASPRO  efmc
12596647
  5235.00,-
EUR
1107762019
  obj.č.151/2019 z 27.5.19
14.06.2019
  Pozvánky na udeľovanie CIEN SAV,obálky so strieb.  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  300.00,-
EUR
1107772019
  0001026246
14.06.2019
  Telef.poplatky - 06/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1151322019
  Zmluva
14.06.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  214.80,-
EUR
1151332019
  Zmluva
14.06.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  109.21,-
EUR
1107732019
  
14.06.2019
  Poštovné služby 5/2019  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  145.65,-
EUR
1107752019
  Badíková,Mattonová
14.06.2019
  seminár-Uplatnenie novely zákona č.553/2003-odmeň.  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  148.00,-
EUR
1107742019
  obj.č.165/2019 z 4.6.19
14.06.2019
  občerstv.počas školenia-5.6.19-6.6.19-SASPRO  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  251.96,-
EUR
1107712019
  01/2012/SZ/IHPE
13.06.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov - 6/2019 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1107722019
  02/2012/SZ/IHPE
13.06.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov-6/2019 - Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1107702019
  obj.č.184/2019
13.06.2019
  tonery - renovácia  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  1980.80,-
EUR
1107692019
  0001026246
13.06.2019
  internet - 06/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1107682019
  refundácia
12.06.2019
  refundácia cestov.nákladov - komisia Vega  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  121.60,-
EUR
1107632019
  19089449,19095547,18708643,19405218,19416567
12.06.2019
  Telef.hovory.,mes.popl. - 5/2019-PLV BA , Ú SAV  SWAN, a.s.
47258314
  626.72,-
EUR
1107642019
  19172355, 19172359
12.06.2019
  Telef.poplatky - 06/2019, 05/2019 - PMV  SWAN, a.s.
47258314
  146.86,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)