Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1108062019
  obj.č.175/2019 z 11.6.19
25.06.2019
  prenájom veľkého pódia -Víkend so SAV-21.6-22.6.  Bratislavské kultúrne a inform
30794544
  360.00,-
EUR
1108002019
  Zmluva 3183
24.06.2019
  technická ochrana objektu- 6/2019 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1108012019
  Zmluva 2785
24.06.2019
  technická ochrana objektu - 6/2019-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1700892019
  
24.06.2019
  NK - 2019  easac -Leopoldina
86070000
  1650.00,-
EUR
1108042019
  obj.č.183/2019 z 11.6.19
24.06.2019
  odstr. zalomeného kanaliz.potrubia-Donovaly  Team s.r.o.
36034070
  2543.41,-
EUR
1190102019
  obj.č.159/2019 z 30.5.19
24.06.2019
  stavebné práce-vodov. a kanaliz.prípojka-Donovaly  Team s.r.o.
36034070
  14841.02,-
EUR
1107982019
  obj.č.157/2019 z 29.5.19
21.06.2019
  tubus A3, tubus A4, modrý obal na A4 s logom SAV  Matlovičová Eva
35170506
  428.40,-
EUR
1107912019
  refundácia
21.06.2019
  refundácia cestov. nákladov-komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  54.90,-
EUR
1107932019
  Z-č. 5611862837
21.06.2019
  PHM - 03.06.19 - 14.06.19  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  345.00,-
EUR
1107922019
  Zmluva
21.06.2019
  preklad Aktuality - 5/2019  Celina Nagy Barber
45919895
  451.00,-
EUR
1810162019
  Rozhodnutie 1836/2019
21.06.2019
  Daň z nehnuteľnosti za rok 2019-Trenč. Teplice  Mesto Trenčianske Teplice
00312088
  165.64,-
EUR
1107942019
  Zmluva
21.06.2019
  služby v oblasti ver.obst.-FU-NANO-Biol.  EkoAuris PLUS, s.r.o.
44882327
  1500.00,-
EUR
1107952019
  Zmluva
21.06.2019
  služby v oblasti ver.obst.-FU-NANO-Biob.-búracie  EkoAuris PLUS, s.r.o.
44882327
  300.00,-
EUR
1107962019
  Zmluva
21.06.2019
  služby v oblasti ver.obst.-rek.skladu Ú anor.chémi  EkoAuris PLUS, s.r.o.
44882327
  300.00,-
EUR
1107972019
  Zmluva
21.06.2019
  služby v oblasti ver.obst.-rek.skladu Ú anor.chémi  EkoAuris PLUS, s.r.o.
44882327
  1500.00,-
EUR
1108022019
  
21.06.2019
  Ref.rozúčtov.energií-5/19,záloha 6/19-Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  39.48,-
EUR
1108032019
  
21.06.2019
  Ref.rozúčtov.VaS, ZV,- 05/19 -zál.6/19 - Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  1857.87,-
EUR
1107992019
  obj.č.182/2019 z 11.6.19
21.06.2019
  brožúru stratégia SAV-letáky ku konf.4 th Europ.Te  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  295.20,-
EUR
1107902019
  obj.č.148/2019 z 23.5.19
20.06.2019
  obitie pošk.a realiz.nových omietok strechy-Ú SAV  YARD PRO, s.r.o.
51088746
  3348.00,-
EUR
1107882019
  obj.č.178/2019 z 11.6.19
20.06.2019
  údržba a servis kopírovacie zariadenia - Ú SAV  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  135.60,-
EUR
1810152019
  Rozhodnutie 1792/2019
20.06.2019
  miestny popl.za kom.odpad za rok 2019-Tren.Teplice  Mesto Trenčianske Teplice
00312088
  45.40,-
EUR
1700842019
  PZS/40/2019/LK
20.06.2019
  ZH - MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  196.20,-
EUR
1700852019
  PZS/28/2019/LK
20.06.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  466.20,-
EUR
1700862019
  
20.06.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  1835.32,-
EUR
1700882019
  
20.06.2019
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  71.60,-
EUR
1700872019
  PZS/61/2019/BI
20.06.2019
  ZPC-Bibová-Berlín-10.7.19-12.7.19-MRP ERA CVD  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  174.00,-
EUR
1107892019
  17227
20.06.2019
  vyúčt.VaS-16.05.19 - 15.06.19 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  40.13,-
EUR
1700762019
  PZS/63/2019/LK
19.06.2019
  pois.Kurtiová-Florencia-1.7.-3.7.19-MRP QUANTERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  11.20,-
EUR
1107862019
  
19.06.2019
  Zbierka zákonov - 3 preddavok za rok 2019  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  252.00,-
EUR
1107872019
  refundácia
19.06.2019
  refundácia cestovné komisia VEGA  Centrum biovied
00490890
  61.50,-
EUR
1700802019
  PZS/18/2019/FF
19.06.2019
  ZH - MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  130.80,-
EUR
1700782019
  PZS/18/2019/FF
19.06.2019
  ZH - MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  130.80,-
EUR
1700822019
  
19.06.2019
  ZH - MAD  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  290.50,-
EUR
1700772019
  
19.06.2019
  ZH - MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  199.20,-
EUR
1700792019
  PZS/26/2019/FF
19.06.2019
  ZH - MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  686.70,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)