Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1116422019
  ZMLUVA
16.12.2019
  servis vzduchot. a klimatiz.zariad. - PLV  AZ KLIMA SK, s.r.o.
35796944
  9537.88,-
EUR
1801152019
  patba kartou
16.12.2019
  platba kartou-predsedova repre  VUB Banka
31320155
  173.41,-
EUR
1801162019
  patba kartou
16.12.2019
  platba kartou-repre na sklad  VUB Banka
31320155
  401.64,-
EUR
1801142019
  Zmluva
16.12.2019
  technická ochrana objektu - za rok 2020 - Ú SAV  Ministerstvo vnútra Slov.rep.
00151866
  149.28,-
EUR
1116452019
  
16.12.2019
  náklady za mesiac - 11/2019 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  13707.11,-
EUR
1116322019
  obj.č.404/2019 z 11.12.19
13.12.2019
  predplatné denníka N- od 11.12.2019  N Press, s.r.o.
46887491
  137.88,-
EUR
1116362019
  Zmluva 701.04
13.12.2019
  vyúčt. tepla za - 11/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1360.79,-
EUR
1152892019
  Zmluva zo dna 1.11.2006
13.12.2019
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  86.40,-
EUR
1116392019
  0001026246
13.12.2019
  Telef.poplatky - 12/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1116402019
  0001026246
13.12.2019
  internet - 12/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1116342019
  obj.č.334/2019 z 5.11.19
13.12.2019
  preventívna prehl. a údržba pož.uzáverov - PLV  ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o
31341578
  1796.40,-
EUR
1116332019
  obj.č.405/2018 z 11.12.19
13.12.2019
  ročné predplatn.časopisu Týždeň + elek.verzia-2020  W PRESS a.s.
35907266
  89.00,-
EUR
1116372019
  obj.č.373/2019 z 27.11.19
13.12.2019
  SAV utierky na okuliare-výstavy-konfer.,propagácia  reklama BARTOŠ, s.r.o.
45395179
  423.00,-
EUR
1116382019
  obj.č.360/2019 z 20.11.19
13.12.2019
  reflex.nálepky,refl.páska na ruku-výstavy-kon.,pro  M Promotion s.r.o.
45913561
  390.00,-
EUR
1116412019
  oj.č.99/19 a 107/19 z 5.4. a 12.4.2019
13.12.2019
  Úprava funkčn,roš.lic.súb. IS SOFTIP PROFIT  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  2100.00,-
EUR
1152862019
  Z-23.4.2007
13.12.2019
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  747.54,-
EUR
1152872019
  Z-23.4.2007
13.12.2019
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  106.26,-
EUR
1152882019
  Z-23.4.2007
13.12.2019
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  46.74,-
EUR
1116352019
  
13.12.2019
  Poštové služby - 11/2019  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  173.95,-
EUR
1801062019
  platobný poukaz
13.12.2019
  Príkazná zmluva hodnotiteľ - prihláška č.19MRP0077  Alfred John Weymouth Dr.
  100.00,-
EUR
1801072019
  platobný poukaz
13.12.2019
  Príkazná zmluva hodnotiteľ prihláška č.19MRP0027  Marcus Huber prof.
  100.00,-
EUR
1801082019
  Platobný poukaz
13.12.2019
  Príkazná zmluva hodnotiteľ prihláška č. 19MRP0077  Amir Farokh Payam Dr.
  100.00,-
EUR
1801092019
  Platobný príkaz
13.12.2019
  Príkazná zmluva hodnotiteľ prihláška č. 19MRP0072  Josette Baer Hill prof., Dr.
  100.00,-
EUR
1801102019
  Platobný príkaz
13.12.2019
  Príkazná zmluva hodnotiteľ prihláška č. 19MRP0065  Hamid Reza Karimi Prof. Dr.
  100.00,-
EUR
1801112019
  Platobný príkaz
13.12.2019
  Príkazná zmluva hodnotiteľ prihláška č. 19MRO0065  Radu - Emil Recup Prof.Dr.Ing.
  100.00,-
EUR
1801122019
  Platobný príkaz
13.12.2019
  Príkazná zmluva hodnotiteľ prihláška č. 19MRP0006  Natraj Krishnan Dr.
  100.00,-
EUR
1801132019
  Platobný poukaz
13.12.2019
  Príkazná zmluva hodnotiteľ prihláška č. 19MRP0061  Jurgen Eckert prof., Dr.
  100.00,-
EUR
1115992019
  Zmluva
13.12.2019
  grafické práce-návrh na logu - Mladí vedci SAV  Salamon Design, s.r.o.
46028773
  960.00,-
EUR
1702602019
  PZS/160/2019/LD
12.12.2019
  Kovové ker.pero Oleg-Excelentný výskum  Reklamné Predmety, s.r.o.
48138495
  870.00,-
EUR
1702612019
  PZS/173/2019/LD
12.12.2019
  USB flash disk Keygo - Excelentný výskum  Reklamné Predmety, s.r.o.
48138495
  716.40,-
EUR
1702622019
  PZS/171/2019/LD
12.12.2019
  Kovové keramické pero Oleg - Excelentný výskum  Reklamné Predmety, s.r.o.
48138495
  870.00,-
EUR
1702632019
  PZS/161/2019/LD
12.12.2019
  šnúrka na krk - Excelentný výskum  Reklamné Predmety, s.r.o.
48138495
  957.60,-
EUR
1152822019
  Z-23.4.2007
12.12.2019
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  47.16,-
EUR
1152832019
  Z-23.4.2007
12.12.2019
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  37.92,-
EUR
1116282019
  obj.č.342/2019 z 7.11.19
12.12.2019
  štúdiu-Súčasný systém kariérov.porad.-Soc.Analýza  ARMSTRONG CC s.r.o.,BA
35892391
  5640.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)