Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151372019
  Zmluva
02.07.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  151.14,-
EUR
1151382019
  Zmluva
02.07.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  362.64,-
EUR
1108322019
  Zmluva
01.07.2019
  oprava výťahu - PLV BA  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  81.00,-
EUR
1108332019
  Zmluva
01.07.2019
  servisné práce údržba výťahy -6/2019-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1108312019
  ZoD č. TS/14/0022-2
01.07.2019
  vykonanie mesač. a štvrťročnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  1618.56,-
EUR
1108362019
  
01.07.2019
  údržba zelene,chodníkov a komunik.-NEKO-III.Q.2019  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  22.86,-
EUR
1108302019
  
01.07.2019
  refund. cestov. nákladov - komisia VEGA  Centrum spol. a psych.vied SAV
00596795
  85.20,-
EUR
1108292019
  
01.07.2019
  refakt. - vodné a stočné za 05/2019 - Vlárska  Slovenská zdravotnícka univerz
00165361
  26.75,-
EUR
1700912019
  PZS137/2019/BI
01.07.2019
  tech.zab.odb.konf.27.5.-29.5.19-MRP EURONANOMED  JEF Audio s.r.o.
47573970
  2202.00,-
EUR
1108472019
  obj.č.193/2019 z 17.6.19
01.07.2019
  oprava prístroja - PROMATECH KE  LOT-QuantumDesign GmbH
  4642.00,-
EUR
1108342019
  obj.č.155/2019 z 29.5.19
01.07.2019
  dokonč.staveb.práce -real.inter.a exter.-DNV  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  8043.02,-
EUR
1108352019
  obj.č. 208/2019
01.07.2019
  dokonč.staveb.práce -real.inter.a exter.- Ú SAV  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  784.20,-
EUR
1108262019
  obj.č.201/2019 z 21.6.19
01.07.2019
  výmena ventilátora v kúpelni - Jaskov rad  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  82.00,-
EUR
1108272019
  obj.č.167/2019 z 4.6.19
01.07.2019
  oprava fritézy - ZJ  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  567.00,-
EUR
1108282019
  obj.č.168/2019 z 4.6.19
01.07.2019
  oprava osvetlenia chata SENEC 2  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  160.00,-
EUR
1108242019
  obj.č.152/2019 z 27.5.2019
28.06.2019
  tlač poštových obálok so striebor.logom predsedu  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  428.40,-
EUR
1108252019
  obj.č.158/2019 z 29.5.2019
28.06.2019
  tlač tmavomodrých obalov  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  276.00,-
EUR
1108182019
  Uznesenie 16C/247/2015
27.06.2019
  Náhrada-nájomn.za užívanie pozemku 3237/3- 5/19  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1108222019
  
27.06.2019
  odb.tech.posúden. funkčnosti -kanal.príp.-Donovaly  Stredoslovenská vodárenská a.s
36644030
  22.58,-
EUR
1108232019
  
27.06.2019
  odb.tech.posúden. funkčnosti -vodov.príp.-Donovaly  Stredoslovenská vodárenská a.s
36644030
  187.86,-
EUR
1108162019
  3110046793
27.06.2019
  záloha el.ener.- 07/2019 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1108142019
  Zmluva 701.04
27.06.2019
  Teplo za - 7/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1629.53,-
EUR
1108152019
  4101454080 / 5100000068
27.06.2019
  plyn - 7/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  740.00,-
EUR
1108172019
  4202105728/4101454212
27.06.2019
  plyn 7/2019 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1945.00,-
EUR
1108192019
  Zmluva
27.06.2019
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 7/2019-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1108122019
  6020566031
27.06.2019
  byt Šancová - 7/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  75.00,-
EUR
1108132019
  6020560112
27.06.2019
  byt Šancová - 7/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  208.50,-
EUR
1108092019
  0750901002
27.06.2019
  byt č.11-Dúbravska 8/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1108102019
  0750901102
27.06.2019
  byt č.11-Dúbravska 8/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1108112019
  0750901202
27.06.2019
  byt č.11-Dúbravska 8/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1108212019
  00017230
27.06.2019
  VaS, ZV - 11.05.19 - 10.06.19 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  102.36,-
EUR
1108202019
  obj.č.121/2019 z 29.4.19
27.06.2019
  servis motor.vozidla BMW 530 EVČ BL 660 HG  PARTL Univerzal, BA
11893478
  1492.90,-
EUR
1108082019
  refundácia
26.06.2019
  refundácia cestov. nákladov-komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  10.90,-
EUR
1700902019
  PZS/69/2019/LD
26.06.2019
  ZPC-Barančík-Moskva-3.7.19-6.7.19-MVTSA-ERANET RUS  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  328.00,-
EUR
1108072019
  obj.č.181/2019 z 11.6.19
25.06.2019
  oprava zatekajúcej strechy v ubytov.- DNV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  10211.06,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)