Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1108532019
  nájomná zmluva č.1431/2014/LSR
03.07.2019
  náj.pozemku parc.KNC č.921/25-Tren.Tepl.-II.pol.19  Lesy Slovenskej republiky š.p.
36038351
  15.00,-
EUR
1108632019
  obj.č.68/2019 z 11.3.19
03.07.2019
  vyhotov.časopisu - AKADÉMIA správy SAV č.3/19  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  1870.00,-
EUR
1108642019
  obj.č.177/2019 z 11.6.2019
03.07.2019
  vyhotov.dotlače obojstranných vizitiek-Simančík  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  39.60,-
EUR
1108652019
  obj.č.189/2019 z 17.6.19
03.07.2019
  grafic.úprava, Diplomy - CENA SAV  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  229.20,-
EUR
1108662019
  obj.č.204/2019 z 21.6.19
03.07.2019
  grafická úprava diplomov - CENA SAV  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  120.00,-
EUR
1700922019
  PZS/58/2019/LK
03.07.2019
  prehliadka vláčikom - 27.6.19- MRP TRANSCAN 2  BLUE DANUBE TOURS, s.r.o.
31407757
  396.00,-
EUR
1108562019
  obj.č.134/2019 z 14.5.19
03.07.2019
   dezinsekcia - objekty SAV, Ú SAV  Jozef Mihalovič-TROVIČ DDD
51268922
  2554.00,-
EUR
1108572019
  obj.č.133/2019 z 14.5.19
03.07.2019
  deratizácia objekty SAV, Ú SAV  Jozef Mihalovič-TROVIČ DDD
51268922
  1522.00,-
EUR
1108582019
  Zmluva
03.07.2019
  pranie bielizne - 6/2019  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1367.83,-
EUR
1108612019
  6020566031
03.07.2019
  vyúčtov. nákladov od 1.1.18- 31.12.18-Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  -165.10,-
EUR
1108522019
  Zmluva
03.07.2019
  upratovacie a čistiace práce - 6/2019 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1108622019
  Zmluva
03.07.2019
  repre - na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  24.29,-
EUR
1108512019
  Zmluva
03.07.2019
  repre - na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  631.07,-
EUR
1108542019
  00017228
03.07.2019
  VaS - 17.05.2019-16.06.2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  187.24,-
EUR
1108482019
  
03.07.2019
  Verejná správa - ročný prístup - Ing.Kolozsváryová  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  117.00,-
EUR
1108492019
  7024976
03.07.2019
  rozšírený internet - 7/2019 - Royová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  72.63,-
EUR
1108502019
  4317713
03.07.2019
  služby business TV - 1.7.19-30.6.20-Hroznová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  286.59,-
EUR
1151442019
  Zmluva
02.07.2019
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1287.09,-
EUR
1108372019
  4100023511
02.07.2019
  plyn 7/2019 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  256.00,-
EUR
1108382019
  4100085814/3100197715
02.07.2019
  plyn - 7/2019 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1108392019
  4100010757/3100037542
02.07.2019
  plyn - 7/2019 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  14.00,-
EUR
1108402019
  4100010749/3100037532
02.07.2019
  plyn - 7/2019 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  24.00,-
EUR
1108412019
  4100010739/3100037524
02.07.2019
  plyn - 7/2019 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  8.00,-
EUR
1108422019
  4100010730/3100037515
02.07.2019
  plyn - 7/2019 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  155.00,-
EUR
1108432019
  4100010722/3100037510
02.07.2019
  plyn - 7/2019 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  26.00,-
EUR
1108442019
  4100118411/3100324998
02.07.2019
  plyn - 7/2019 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1108452019
  4100001185/3100000384
02.07.2019
  plyn - 7/2019 - Valašská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  745.00,-
EUR
1108462019
  4100059207/3100059238
02.07.2019
  plyn - 7/2019 - Konventná  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  354.00,-
EUR
1151402019
  Zmluva
02.07.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  341.93,-
EUR
1151432019
  Zmluva
02.07.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  216.30,-
EUR
1151392019
  Zmluva zo dna 1.11.2006
02.07.2019
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  86.40,-
EUR
1151412019
  Zmluva
02.07.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  249.93,-
EUR
1151422019
  Zmluva
02.07.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  552.48,-
EUR
1151352019
  Zmluva
02.07.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  114.91,-
EUR
1151362019
  Zmluva
02.07.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  218.04,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)