Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1108992019
  Zmluva
08.07.2019
  preklad Aktuality - 6/2019  Celina Nagy Barber
45919895
  451.00,-
EUR
1108952019
  obj.č. 176/2019 z 11.6.19
08.07.2019
  Program na vyhlasovanie - Ceny SAV - 2.7.2019  OZ NA-ČO Občianske združenie
37970593
  1000.00,-
EUR
1108962019
  obj.č.9/2019 z 14.1.19
08.07.2019
  pranie posteľnej bielizne-Penz. Bystrina Trenč.Tep  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  49.66,-
EUR
1108942019
  obj.č.202/2019 z 21.6.19
08.07.2019
  smútočný veniec  Kvetinový servis s.r.o.
50532553
  99.90,-
EUR
1151532019
  Zmluva
08.07.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  134.39,-
EUR
1108982019
  0001084357
08.07.2019
  internet, Analog.televízia - 7/2019 -Trenč.Teplice  SWAN, a.s.
47258314
  72.10,-
EUR
1109032019
  5.93981/3107009708
08.07.2019
  Tel.hovory - 06/2019 - Ú SAV, Mobilné telef.  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  8633.07,-
EUR
1109042019
  obj.č.206/2019 z 25.6.19
08.07.2019
  odstr.havárie zalomeného kanal,vyb.šacht.-Donovaly  Team s.r.o.
36034070
  1721.71,-
EUR
1151502019
  Zmluva
08.07.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  433.91,-
EUR
1109052019
  obj.č.1/2019 z 3.1.19
08.07.2019
  1x za štvrťr.servis+mazanie+3 mesač.odb.preh.-Vlár  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  660.00,-
EUR
1108972019
  obj.č.156/2019 z 29.5.19
08.07.2019
  preprava osôb - Cena SAV - 2.7.2019  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  336.00,-
EUR
1108932019
  00002329
08.07.2019
  VaS - 02.06.19-01.07.19-Mlynská dolina-Valašská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.17,-
EUR
1108692019
  00036801
04.07.2019
  ZV - 6/2019 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.17,-
EUR
1108702019
  00036800
04.07.2019
  ZV - U SAV 6/19  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  78.52,-
EUR
1108712019
  00017234
04.07.2019
  ZV - 6/2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  45.35,-
EUR
1108722019
  00017233
04.07.2019
  ZV - 6/2019 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1151492019
  Zmluva
04.07.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  184.13,-
EUR
1108792019
  Zmluva
04.07.2019
  6/19- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1108802019
  obj.č.85/2019 z 29.3.19
04.07.2019
  Penetračné testy v objekte Ú SAV  Techniserv s.r.o.
35763124
  17352.00,-
EUR
1151452019
  Zmluva
04.07.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  75.30,-
EUR
1151462019
  Zmluva
04.07.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  751.97,-
EUR
1108782019
  Zmluva
04.07.2019
  SANET-poskyt. služby počítač. siete-IV.-VI.2019  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1151482019
  Zmluva
04.07.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  686.57,-
EUR
1108812019
  obj.č.17/2019 z 18.1.2019
04.07.2019
  odvoz bio odpadu zo - ZJ  Tomáš Kriško
41695721
  90.00,-
EUR
1108732019
  10004-92050-0, 118021778, 9406,4000258680
04.07.2019
  Vodné - 01.04.19 - 28.6.19 - Staré Hory  Stredoslovenská vodárenská a.s
36644030
  5.76,-
EUR
1108742019
  70005-7670-0/120217
04.07.2019
  Vodné - 29.12.18 - 28.6.19 - Vyhne  Stredoslovenská vodárenská a.s
36644030
  6.47,-
EUR
1108752019
  obj.č.6/2019 z 14.1.19
04.07.2019
  fotografické služby pre SAV- 4/2019  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  350.00,-
EUR
1108762019
  obj.č.6/2019 z 14.1.19
04.07.2019
  fotografické služby pre SAV- 5/2019  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  350.00,-
EUR
1108772019
  obj.č.6/2019 z 14.1.19
04.07.2019
  fotografické služby pre SAV- 6/2019  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  350.00,-
EUR
1151472019
  Zmluva
04.07.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  136.92,-
EUR
1108672019
  3105193450
04.07.2019
  elektr.energia - 7/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.29,-
EUR
1108682019
  3102228484
04.07.2019
  elektr.energia - 7/2019 - Trenč.Teplic  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  59.23,-
EUR
1108592019
  obj.č.180/2019 z 11.6.19
03.07.2019
  oprava zatekajúcej strechy v ubytov.- Royová  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  5138.83,-
EUR
1108602019
  obj.č.200/2019 z 21.6.19
03.07.2019
  demontáž amontáž sprchovej vaničky-Royová  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  298.38,-
EUR
1108552019
  
03.07.2019
  Realizácia verej.obstaráv.-Výmena VN rozvádzača  RV ACQUISITION s.r.o.
48045993
  1008.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)