Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1109102019
  1010053203
09.07.2019
  Tel.hovory - 06/2019  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  181.80,-
EUR
1109112019
  3107009710
09.07.2019
  iPhone Xs 256GB - Ing.Malík CSc.  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  524.15,-
EUR
1109152019
  Z-č. 5611862837
09.07.2019
  PHM - 17.06.19 - 28.06.19  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  880.21,-
EUR
1700962019
  PZS/33/2019/FF
09.07.2019
  ZH - MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  152.10,-
EUR
1700942019
  
09.07.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  225.00,-
EUR
1700952019
  
09.07.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  408.01,-
EUR
1700972019
  
09.07.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  195.00,-
EUR
1700982019
  
09.07.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  378.00,-
EUR
1700992019
  
09.07.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  394.20,-
EUR
1109122019
  18987374,18987696,18987699
09.07.2019
  intern.,Telef.poplat.-07/19,06/19 -Ú SAV, Šarišské  SWAN, a.s.
47258314
  395.51,-
EUR
1109132019
  19172355, 19172359
09.07.2019
  Telef.poplatky - 07/2019, 06/2019 - PMV  SWAN, a.s.
47258314
  131.11,-
EUR
1109142019
  Zmluva
09.07.2019
  Tematický monitoring médií za - 6/2019  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1109162019
  obj.č.191/2019 z 17.6.19
09.07.2019
  servis a revízia kotlov - Konventná  VARM, s.r.o.
46555391
  703.92,-
EUR
1109172019
  obj.č.190/2019 z 17.6.19
09.07.2019
  občerstv. slávnost.udeľovanie Cien SAV - 2.7.19  Centrum spoločných činností
00398144
  115.86,-
EUR
1109182019
  obj.č.190/2019 z 17.6.19
09.07.2019
  strava - slávnost.udeľovanie Cien SAV - 2.7.19  Centrum spoločných činností
00398144
  1050.00,-
EUR
1109062019
  3106033847/6410011576
09.07.2019
  elektr.energia - 6/19 - VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  885.52,-
EUR
1109072019
  3105184226
09.07.2019
  elektr.energia - 6/2019 - Mlynská dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  201.70,-
EUR
1109082019
  3110046793
09.07.2019
  vyúčt.elektr.energie - 6/2019 - PLV BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13680.90,-
EUR
1109092019
  3106024848
09.07.2019
  elektr.energia - 6/2019 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2753.33,-
EUR
1108822019
  3105171865
08.07.2019
  elektr.energia - 6/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  91.02,-
EUR
1108832019
  3105171861
08.07.2019
  elektr.energia - 6/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  141.77,-
EUR
1108842019
  3105131771
08.07.2019
  elektr.energia - 01.07.19-30.11.19 - ZJ  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  190.26,-
EUR
1108852019
  3105171781...
08.07.2019
  elektr.energia-01.07.19 - 30.11.19 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4372.06,-
EUR
1108862019
  3105000748
08.07.2019
  elektr.energia - 01.07.19 - 30.09.19 - Konventná  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  40.00,-
EUR
1108872019
  3105034186
08.07.2019
  elektr.energia - 7/2019 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  28.12,-
EUR
1108882019
  3105189687
08.07.2019
  elektr.energie -01.07.19 - 30.09.19 - Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  155.83,-
EUR
1108892019
  3105169208
08.07.2019
  elektr.energia - 7/2019 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  67.06,-
EUR
1108902019
  3105104416
08.07.2019
  elektr.energia - 7/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.88,-
EUR
1108912019
  3105254227,3105265666
08.07.2019
  elektr.energia - 7/2019 - Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  75.85,-
EUR
1108922019
  3105204418
08.07.2019
  elektr.ener.- 7/2019 - Kučišdorfská.dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.00,-
EUR
1109002019
  4140000853 z 29.6.10
08.07.2019
  Káblová televízia 01.07.19-30.09.19 - ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1109012019
  4140000854 z 29.6.10
08.07.2019
  Káblová televízia 01.07.19-30.09.19- ubyt -.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1109022019
  4140000855 Z 29.6.10
08.07.2019
  Káblová televízia 01.07.19 - 30.09.19 - ubyt.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  77.40,-
EUR
1151512019
  Zmluva
08.07.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  82.80,-
EUR
1151522019
  Zmluva
08.07.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  173.83,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)