Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1109662019
  obj.č.222/2019 z 23.7.19
29.07.2019
  kontr. hasiac. prístr. - KVT  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  20.81,-
EUR
1109672019
  obj.č.222/2019 z 23.7.19
29.07.2019
  kontr.hasiac. prístr. - Dúbr.cesta  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  34.42,-
EUR
1109682019
  obj.č.222/2019 z 23.7.19
29.07.2019
  kontr.hasiac.prístr. a hydrantov - DNV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  244.37,-
EUR
1109582019
  obj.č.172/2019 z 6.6.19
26.07.2019
  premietanie filmu-stretnutie s doktoratmi  VIRUSfilm s.r.o.
52180387
  60.00,-
EUR
1109592019
  obj.č. 195/2019 z 20.6.19
26.07.2019
  oprava zariadení - PLV  AZ KLIMA SK, s.r.o.
35796944
  1877.88,-
EUR
1109602019
  01/2012/SZ/IHPE
26.07.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov - 7/2019 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1109612019
  02/2012/SZ/IHPE
26.07.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov-7/2019 - Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1109622019
  Zmluva
26.07.2019
  Podpora SOFTIP - III.Q.2019  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1109692019
  Uznesenie P SAV
26.07.2019
  ref.alikv.časť nákladov prev.-II.Q. 2019 - PMV BA  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  139.37,-
EUR
1109572019
  obj.č.89/2019 z 1.4.19
25.07.2019
  grafické spracovanie publikácie SAV a spoloč.  ACCORD GS, s.r.o.
35930756
  5880.00,-
EUR
1109532019
  obj.č.128/2019 z 7.5.19
23.07.2019
  masérske služby zamestnancov SAV - II.Q. 2019  Ing.Katarína Matulíková
40098711
  1360.00,-
EUR
1109512019
  refundácia
23.07.2019
  refundácia cestov.nákladov - komisia VEGA  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  67.00,-
EUR
1109522019
  Z-č. 5611862837
23.07.2019
  PHM - 01.07.19 - 15.07.19  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  683.93,-
EUR
1701062019
  
23.07.2019
  ZH - MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  163.50,-
EUR
1701072019
  
23.07.2019
  ZH - MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  238.80,-
EUR
1109472019
  obj.č.211/2019 z 3.7.19
22.07.2019
  odvoz veľkorozm. a drob.stav.odpadu - Ú SAV  OLO a.s.
00681300
  138.72,-
EUR
1151632019
  Zmluva
22.07.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  779.15,-
EUR
1151602019
  Zmluva
22.07.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  31.80,-
EUR
1109462019
  ZoD č. TS/14/0022-2
22.07.2019
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1109452019
  217/2019 z 11.7.19
22.07.2019
  kontrola a čistenie komína- Ú SAV+objekt.SAV  KOMINÁR s.r.o.
47229632
  210.00,-
EUR
1151622019
  Zmluva
22.07.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  58.92,-
EUR
1800422019
  platba kartou
22.07.2019
  platba kartou- prof.Šajgalík  VUB Banka
31320155
  47.25,-
EUR
1800432019
  platba kartou
22.07.2019
  platba kartou- prof.Šajgalík  VUB Banka
31320155
  29.50,-
EUR
1109492019
  
22.07.2019
  Ref.rozúčtov.VaS, ZV,- 06/19 -zál.7/19 - Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  1641.93,-
EUR
1109502019
  
22.07.2019
  Ref.rozúčtov.energií-6/19,záloha 7/19-Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  -75.08,-
EUR
1109482019
  Uznesenie 16C/247/2015
22.07.2019
  Náhrada-nájomn.za užívanie pozemku 3237/3- 7/19  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1701052019
  
22.07.2019
  cestovné náklady - Makarow - akreditácie  Makarow Marja Prof.
  117.50,-
EUR
1151592019
  Zmluva
22.07.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  888.58,-
EUR
1151612019
  Zmluva
22.07.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  193.98,-
EUR
1109542019
  
19.07.2019
  náklady za mesiac - 6/2019 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  11589.94,-
EUR
1109442019
  17227
19.07.2019
  VaS-16.06.19 - 15.07.19 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  40.13,-
EUR
1109432019
  
19.07.2019
  balík služieb-inzercia-17.7.19-16.7.2020  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  1198.80,-
EUR
1109402019
  00017230
18.07.2019
  VaS, ZV - 11.06.19 - 10.07.19 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  42.17,-
EUR
1109412019
  OM 00036802
18.07.2019
  Vyúčt.VaS, ZV - 03.07.18 - 02.07.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  19.98,-
EUR
1109422019
  OM 00058496
18.07.2019
  vzúčtov.VaS, ZV - 03.07.18 - 02.07.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  -31.31,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)