Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1109712019
  0750901102
31.07.2019
  byt č.11-Dúbravska - 9/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1109722019
  0750901202
31.07.2019
  byt č.11-Dúbravska - 9/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1109872019
  
31.07.2019
  ref. cestov.nákladov - komisia VEGA  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  67.50,-
EUR
1109882019
  Zmluva
31.07.2019
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 8/2019-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1151762019
  Zmluva
31.07.2019
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  589.18,-
EUR
1109772019
  4101454080 / 5100000068
31.07.2019
  plyn - 8/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  740.00,-
EUR
1109792019
  4202105728/4101454212
31.07.2019
  plyn 8/2019 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1945.00,-
EUR
1701112019
  OMS/82/2019/ZC
31.07.2019
  ZPC-Černáková-16.9.- 20.9.19-Gdansk-MVTSA EJP ERD  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  325.30,-
EUR
1151652019
  Zmluva
31.07.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  39.60,-
EUR
1151662019
  Zmluva
31.07.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  344.52,-
EUR
1151672019
  Zmluva
31.07.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  241.92,-
EUR
1151682019
  Zmluva
31.07.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  178.26,-
EUR
1151752019
  Zmluva
31.07.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  164.47,-
EUR
1800442019
  platba kartou
31.07.2019
  ubytovanie- 29.7.19-30.7.19-Košice-Šajgalík, Vasi  Šajgalík Pavol, Prof. RNDr.
  208.00,-
EUR
1109782019
  3110046793
31.07.2019
  záloha el.ener.- 08/2019 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1109762019
  Zmluva 701.04
31.07.2019
  Teplo za - 8/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1629.53,-
EUR
1109822019
  obj.č.222/2019 z 23.7.19
31.07.2019
  kontr.hasiac.prístr. a hydrantov - Ú SAV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  102.82,-
EUR
1109832019
  obj.č.222/2019 z 23.7.19
31.07.2019
  kontr. hasiac. prístrojov - Jaskov rad  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  13.87,-
EUR
1109842019
  obj.č.222/2019 z 23.7.19
31.07.2019
  kontr. hasiac. prístrojov - Hroznová  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  9.34,-
EUR
1109852019
  obj.č.222/2019 z 23.7.19
31.07.2019
  kontr. hasiac. prístrojov a hydrantov - Royová  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  77.59,-
EUR
1109752019
  1206228
31.07.2019
  záloha elektr.energie - II.záloha - Donovaly  SSE Stredoslovenská energetika
51865467
  2376.00,-
EUR
1109802019
  1208403
31.07.2019
  záloha elektr.energie - III.záloha - Staré Hory  SSE Stredoslovenská energetika
51865467
  118.00,-
EUR
1109812019
  6225092/1300097691
31.07.2019
  elektr.energia - II.záloha - Vyhne  SSE Stredoslovenská energetika
51865467
  149.00,-
EUR
1151702019
  Zmluva
31.07.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  151.53,-
EUR
1151712019
  Zmluva
31.07.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  378.53,-
EUR
1151642019
  Zmluva
31.07.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  495.66,-
EUR
1151722019
  Zmluva zo dna 1.11.2006
31.07.2019
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  86.40,-
EUR
1109862019
  Zmluva
30.07.2019
  príprava procesu participat.plánovan.-etapa CIELE  OZ Utopia
42178509
  2732.45,-
EUR
1109562019
  obj.110/2019 z 12.4.19
30.07.2019
  Podmienky a motivácie v region.školstve  Communications & Campaigns, s
47049065
  24000.00,-
EUR
1701092019
  
30.07.2019
  vložné na konfer.Koyoto /5.10.19-9.10.19/-Gálik  STS Forum ( NPO )
  579.42,-
JPY
1701082019
  
30.07.2019
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  99.00,-
EUR
1109552019
  00017228
30.07.2019
  VaS - 17.06.2019-16.07.2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  202.85,-
EUR
1109632019
  00030996
29.07.2019
  VaS - 24.04.19 - 23.07.19 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  15.60,-
EUR
1109642019
  Zmluva 3183
29.07.2019
  technická ochrana objektu- 7/2019 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1109652019
  Zmluva 2785
29.07.2019
  technická ochrana objektu - 7/2019 - Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)