Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1110212019
  
06.08.2019
  inšt.rozvodov NN na Primac.námes.-21.6-22.6.-Víken  Rajna Elektrik s.r.o.
47675519
  420.00,-
EUR
1110152019
  Zmluva
06.08.2019
  7/19- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1701132019
  UVS/80/2019/LD
06.08.2019
  ZH - MAD  WILLOW s.r.o., Bratislava
35761636
  74.00,-
EUR
1110102019
  00036801
06.08.2019
  ZV - 7/2019 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1110112019
  00036800
06.08.2019
  ZV - U SAV 7/19  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1110122019
  00017233
06.08.2019
  ZV - 7/2019 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1110132019
  00017234
06.08.2019
  ZV - 7/2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1151772019
  Zmluva
06.08.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  17.64,-
EUR
1701142019
  PZS/88/2019/LD
06.08.2019
  ZPC-Barančík-Rusko-víza-3.7.-6.7.-MVTS A-E.RUS  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  158.10,-
EUR
1110032019
  7024976
05.08.2019
  rozšírený internet - 8/2019 - Royová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  72.63,-
EUR
1110042019
  4100010730/3100037515
05.08.2019
  plyn - 8/2019 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  155.00,-
EUR
1110052019
  4100010722/3100037510
05.08.2019
  plyn - 8/2019 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  26.00,-
EUR
1110062019
  Zmluva
05.08.2019
  pranie bielizne - 7/2019  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1138.42,-
EUR
1701122019
  
05.08.2019
  ubytov.hotel Hearton -Japonsko-4.10.-9.10.19-Gálik  Hearton Hotel Kyoto
  978.33,-
JPY
1110072019
  obj.č.17/2019 z 18.1.2019
05.08.2019
  odvoz bio odpadu zo - ZJ  Tomáš Kriško
41695721
  90.00,-
EUR
1109912019
  obj.č.164/2019 z 4.6.19
02.08.2019
  metodol.postup pre identifik. pridanej hod.- Soc.  Lepšie školy - PRO ACADEMIA
50192221
  4200.00,-
EUR
1110012019
  Zmluva
02.08.2019
  servisné práce údržba výťahy -7/2019-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1109922019
  4100023511
02.08.2019
  plyn 8/2019 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  256.00,-
EUR
1109932019
  4100118411/3100324998
02.08.2019
  plyn - 8/2019 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1109942019
  4100085814/3100197715
02.08.2019
  plyn - 8/2019 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1109952019
  4100010757/3100037542
02.08.2019
  plyn - 8/2019 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  14.00,-
EUR
1109962019
  4100010749/3100037532
02.08.2019
  plyn - 8/2019 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  24.00,-
EUR
1109972019
  4100010739/3100037524
02.08.2019
  plyn - 8/2019 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  8.00,-
EUR
1109982019
  4100001185/3100000384
02.08.2019
  plyn - 8/2019 - Valašská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  745.00,-
EUR
1109992019
  4100059207/3100059238
02.08.2019
  plyn - 8/2019 - Konventná  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  354.00,-
EUR
1110022019
  Uznesenie P SAV
02.08.2019
  refak.alikv.časť nákladov prev.-II.Q. 2019-PMV BA  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  213.99,-
EUR
1110002019
  
02.08.2019
  náklady VaS - 20.12.18 - 16.4.19 - Kaluža  Astronomický ústav SAV
00166529
  11.14,-
EUR
1109892019
  obj.č.212/2019 z 8.7.19
01.08.2019
  občer.-Porada riaditeľov,predsedov VR SAV-9.7.2019  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  92.00,-
EUR
1109902019
  obj.č.231/19 z 30.7.2019
01.08.2019
  pracovné odevy + pracovná obuv  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  207.28,-
EUR
1109732019
  6020566031
31.07.2019
  byt Šancová - 8/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  75.00,-
EUR
1109742019
  6020560112
31.07.2019
  byt Šancová - 8/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  208.50,-
EUR
1151732019
  Zmluva
31.07.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  23.33,-
EUR
1151742019
  Zmluva
31.07.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  467.28,-
EUR
1151692019
  Zmluva
31.07.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  338.24,-
EUR
1109702019
  0750901002
31.07.2019
  byt č.11-Dúbravska - 9/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)