Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1110692019
  obj.č.221/2019 z 22.7.19
16.08.2019
  skrátenie a renovácia insignií SAV-reťazí - MC SAV  SINEX rekl.agentáúra, Senec
34778411
  420.00,-
EUR
1110662019
  obj.č. 236/19 z 13.8.19
15.08.2019
  náter zárubni , dverí a skriniek kotol.- Ú SAV  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  496.80,-
EUR
1110632019
  
15.08.2019
  Poštovné služby - 7/2019  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  256.25,-
EUR
1110622019
  obj.č.203/2019 z 21.6.19
15.08.2019
  Vypratanie, vynosenie nepotr. nábytku z budovy KVT  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  1800.00,-
EUR
1110642019
  
15.08.2019
  oprava hasiac. prístrojov - DNV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  275.70,-
EUR
1110652019
  
15.08.2019
  oprava hasiac. prístrojov - Ú SAV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  180.16,-
EUR
1800452019
  platba kartou
14.08.2019
  platba kartou- prof.Šajgalík  VUB Banka
31320155
  32.20,-
EUR
1110612019
  Zmluva
14.08.2019
  oprava výťahu-snímač nefunkčný - PMV Košice  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  91.44,-
EUR
1110602019
  obj.č.125/2019 z 30.4.19
14.08.2019
  výmena náplne DI4000 - PLV  BIOTECH s.r.o.3
35768444
  961.20,-
EUR
1701272019
  PZS/67/2019/FF
14.08.2019
  ZH - MAD  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  117.00,-
EUR
1701262019
  PZS/93/2019/FF
14.08.2019
  ZPC-poistenie Gálik - 13.8.19-12.8.20  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  53.00,-
EUR
1701242019
  PZS/42/2019/FF
13.08.2019
  ZH - MAD  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  143.00,-
EUR
1701252019
  PZS/21/2019/FF
13.08.2019
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  207.50,-
EUR
1110582019
  refundácia
13.08.2019
  refundácia cestovných nákladov - VEGA  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  12.20,-
EUR
1110592019
  refundácia
13.08.2019
  refundácia cestovných nákladov - VEGA  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  9.70,-
EUR
1110572019
  obj.č.223/2019 z 23.7.19
12.08.2019
  znalecký posudok-VŠH nehn.LV č.3720,3721 v k.ú.  Ing.Dušan Holík
42260761
  8460.00,-
EUR
1110562019
  obj.č.230/2019 z 29.7.19
12.08.2019
  výmena kamery za širokouhlú-dvor Ú SAV  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  420.00,-
EUR
1110542019
  
12.08.2019
  refundácia nákladov - komisia VEGA  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  62.69,-
EUR
1110532019
  
12.08.2019
  Zbierka zákonov - 4 preddavok za rok 2019  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  216.00,-
EUR
1110552019
  platba
12.08.2019
  platba kartou DINERS  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  298.50,-
EUR
1110462019
  4101454080 / 5100000068
09.08.2019
  vyúčtov. plynu - 7/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  0.42,-
EUR
1110472019
  4202105728/4101454212
09.08.2019
  vyúčtov. plynu - 7/2019 - VLÁRSKA  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  180.79,-
EUR
1701222019
  PZS/019/2019 REF
09.08.2019
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  444.00,-
EUR
1701232019
  
09.08.2019
  ref.cestov.nákladov-Šajgalík-konf. Čína-24.5.-1.6.  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  3676.59,-
EUR
1110482019
  OM 00036802
09.08.2019
  VaS, ZV - 03.07.19 - 02.08.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.18,-
EUR
1110522019
  obj.č. 209/2019
09.08.2019
  dokonč.stav.práce -oprava om.inter.a exter., Ú SAV  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  9105.18,-
EUR
1110512019
  Zmluva 701.04
09.08.2019
  vyúčt. tepla za - 7/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  162.83,-
EUR
1110452019
  obj.č.215/2019 z 8.7.19
09.08.2019
  oprava zdrojov napájania - PLV BA  SIEMENS s.r.o.
31349307
  504.00,-
EUR
1110492019
  18987374,18987696,18987699
09.08.2019
  intern.,Telef.poplat.-08/19,07/19 -Ú SAV, Šarišské  SWAN, a.s.
47258314
  399.19,-
EUR
1110502019
  19172355, 19172359
09.08.2019
  Telef.poplatky - 08/2019, 07/2019 - PMV  SWAN, a.s.
47258314
  112.54,-
EUR
1110442019
  obj.č.197/2019 z 20.6.19
09.08.2019
  prenájom ozvučenia na podujatie - Víkend so SAV  All 4 Stage s.r.o.
52180484
  500.00,-
EUR
1110432019
  obj.č.162/19 z 3.6.2019
08.08.2019
  preklad dokumentov SAV 2021, 2030 a 2050  Graeme Mark Donaldson
6081883378
  380.00,-
EUR
1110412019
  19089449,19095547,18708643,19405218,19416567
08.08.2019
  Telef.hovory.,mes.popl. - 7/2019-PLV BA , Ú SAV  SWAN, a.s.
47258314
  551.21,-
EUR
1701182019
  PZS/45/2019/FF
08.08.2019
  ZH - MAD  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  460.30,-
EUR
1151792019
  Zmluva
08.08.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  243.25,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)