Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152932019
  Zmluva
18.12.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  234.56,-
EUR
1116582019
  obj.č.393/2019 z 6.12.2019
18.12.2019
  dodávka a montáž žalúzii - Jaskov rad  JP-KOMPLET IN s.r.o.
47575344
  1230.00,-
EUR
1116572019
  obj.č.338/2019 z 5.11.19
18.12.2019
  oprava kotla v ZJ  Comfort Gastro s.r.o.
51830132
  100.80,-
EUR
1801202019
  
18.12.2019
  ZPC-Wenzl-16.12.2019 - Maďarsko  Wenzl Ondrej
  40.94,-
EUR
1801192019
  
18.12.2019
  ZPC-Venhart-Maďarsko - 16.12.2019  Venhart Martin, Mgr. PhD.
  27.30,-
EUR
1801212019
  patba kartou
18.12.2019
  platba kartou - záclony - Donovaly  VUB Banka
31320155
  80.00,-
EUR
1801222019
  patba kartou
18.12.2019
  platba kartou - panvice - ZJ  VUB Banka
31320155
  215.95,-
EUR
1801232019
  patba kartou
18.12.2019
  platba kartou - vianočné posedenie  VUB Banka
31320155
  1081.24,-
EUR
1801242019
  patba kartou
18.12.2019
  platba kartou - repre na sklad  VUB Banka
31320155
  93.24,-
EUR
1801252019
  patba kartou
18.12.2019
  platba kartou - repre na sklad  VUB Banka
31320155
  149.18,-
EUR
1801182019
  
18.12.2019
  ZPC - Šajgalík - 25.11.19 - 07.12.19 - Čína  Šajgalík Pavol, Prof. RNDr.
  263.30,-
EUR
1152902019
  Z-23.4.2007
18.12.2019
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  248.52,-
EUR
1152912019
  Z-23.4.2007
18.12.2019
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  315.28,-
EUR
1116612019
  obj. č. 327/2019 z 30.10.19
18.12.2019
  masérske služby zamestnancov SAV - IV. Q. 2019  Ing.Katarína Matulíková
40098711
  1420.00,-
EUR
1116532019
  Zmluva
17.12.2019
  výmena akumulátora - Vlárska  TAST spol.s.r.o.
35810068
  154.80,-
EUR
1801172019
  patba kartou
17.12.2019
  platba kartou-batéria - Donovaly  VUB Banka
31320155
  50.00,-
EUR
1116542019
  
17.12.2019
  refakt. - vodné a stočné za - 11/2019 - Vlárska  Slovenská zdravotnícka univerz
00165361
  22.30,-
EUR
1702732019
  PZS/163/2019/LD
17.12.2019
  tlač brožúr, obálky,vizitky, hlav.papier- Medzin.o  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  1564.01,-
EUR
1116652019
  obj.č. 402/2019 z 11.12.2019
17.12.2019
  Microsoft webová kamera, výp.technika  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  2081.44,-
EUR
1116502019
  obj.č. 401/2019 z 11.12.19
17.12.2019
  tonery - originál + renovácia  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  5353.69,-
EUR
1116472019
  obj.č.384/2019 z 4.12.19
17.12.2019
  výmena senzorového spináča na prízemí - Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  180.00,-
EUR
1116522019
  4100010757/8402474497
17.12.2019
  vyúčt.plynu - 01.01.19-31.08.19 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  12.52,-
EUR
1702742019
  PZS/072/2019/REF
17.12.2019
  ZH - MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  115.20,-
EUR
1702752019
  PZS 073/2019/REF
17.12.2019
  ZH - MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  401.10,-
EUR
1116512019
  
17.12.2019
  refundácia cestov. nákladov - Stanko-komisia VEGA  Parazitologický ústav SAV
00586951
  49.60,-
EUR
1116482019
  obj.359/2019 z 20.11.19
17.12.2019
  reklamné cukríky-propagácia,výstavy,konf.- Výstavy  Reklamné Predmety, s.r.o.
48138495
  492.42,-
EUR
1116492019
  obj.387/2019 z 4.12.19
17.12.2019
  reklamné predmety-výstavy,prop.,konf.- Výstavy  Reklamné Predmety, s.r.o.
48138495
  1009.44,-
EUR
1702762019
  PZS/155/2019/TB
17.12.2019
  darčekové fľaše - zahraničná repre  Dolium, o.z.
42291674
  324.00,-
EUR
1116552019
  obj.č.410/2019 z 16.12.19
17.12.2019
  Prameň - Rúfus Milan  IKAR, a.s.
00678856
  897.00,-
EUR
1702722019
  PZS/166/2019/LD
16.12.2019
  USB flash disk strieborná - Excelentný výskum  Reklamné Predmety, s.r.o.
48138495
  891.00,-
EUR
1702712019
  PZS/162/2019 z 18.11.19
16.12.2019
  ZH -MAD  Archeologický ústav SAV
00166723
  1062.00,-
EUR
1116442019
  Zmluva
16.12.2019
  SANET-poskyt. služby počítač. siete- X.-XII.-2019  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1116462019
  obj.č.403/2019 z 11.12.19
16.12.2019
  tovar výp.techniky-module+kábel+switch  Techniserv s.r.o.
35763124
  3951.60,-
EUR
1116432019
  Zmluva
16.12.2019
  príprava procesu participat.plánov.- CIELE 06  OZ Utopia
42178509
  3413.34,-
EUR
1820102019
  Zmluva
16.12.2019
  poistenie nehn.majetok - 1.1.2020-01.01.2021  Generali Poisťovňa , a.s.
35709332
  70632.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)