Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1110852019
  0750901002
23.08.2019
  byt č.11-Dúbravska - 10/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1110862019
  0750901202
23.08.2019
  byt č.11-Dúbravska - 10/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1701342019
  PZS/86/2019/TB
23.08.2019
  dotlač pozvánok na udelenie MC - SAV 2019  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  36.00,-
EUR
1110972019
  
23.08.2019
  Ref.rozúčtov.VaS, ZV,- 07/19 -zál.8/19 - Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  1946.88,-
EUR
1110982019
  
23.08.2019
  Ref.rozúčtov.energií-7/19,záloha 8/19-Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  126.00,-
EUR
1110932019
  Uznesenie 16C/247/2015
23.08.2019
  Náhrada - 8/19 - nájomn.za užívanie pozemku 3237/3  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1110892019
  Zmluva 701.04
23.08.2019
  Teplo za - 9/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1685.82,-
EUR
1800472019
  platba kartou
23.08.2019
  Platba kartou - Šajgalík - časopis SME predĺženie  VUB Banka
31320155
  49.00,-
EUR
1800462019
  platba kartou
23.08.2019
  Benzínová kosačka - Donovaly  VUB Banka
31320155
  201.17,-
EUR
1110912019
  3110046793
23.08.2019
  záloha el.ener.- 09/2019 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1110962019
  obj.č.229/2019 z 26.7.19
23.08.2019
  Inzercia - výzvy programu MoRePRO  SCIENCE ( AAAS)
00418495
  540.47,-
USD
1110942019
  
23.08.2019
  Hospodárske noviny - 01.10.19 - 31.12.19  MAFRA Slovakia, a.s.
31333524
  219.00,-
EUR
1151812019
  Zmluva
22.08.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  31.50,-
EUR
1110822019
  02/2012/SZ/IHPE
22.08.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov-8/2019 - Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1110832019
  01/2012/SZ/IHPE
22.08.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov - 8/2019 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1110802019
  00017228
22.08.2019
  VaS - 17.07.2019-16.08.2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  162.72,-
EUR
1110812019
  Z-č. 5611862837
22.08.2019
  PHM - 01.08.19 - 15.08.19  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  287.13,-
EUR
1110732019
  obj.č.241/2019 z 14.8.19
21.08.2019
  Výstava - Agrokomplex Nitra 2019  Agrokomplex, Nitra 1
36855642
  5537.81,-
EUR
1110782019
  prihláška
21.08.2019
  inzercia-riaditeľ/ka-Ústav slavistický ústav SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  86.04,-
EUR
1110742019
  17227
21.08.2019
  VaS-16.07.19 - 15.08.19 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  40.13,-
EUR
1110792019
  obj.č.242/2019 z 19.8.19
21.08.2019
  tlač posterov na výstavu AGROKOMPLEX 2019  DOUBLE P s.r.o., Bratislava 2
31384641
  504.00,-
EUR
1110752019
  Zmluva
21.08.2019
  služby v oblasti ver.obst.-rek.skladu Ú anor.chémi  EkoAuris PLUS, s.r.o.
44882327
  300.00,-
EUR
1110762019
  Zmluva
21.08.2019
  služby v oblasti ver.obst.-FU-NANO-Biob.-búracie  EkoAuris PLUS, s.r.o.
44882327
  300.00,-
EUR
1110772019
  obj.č.218/2019 z 15.7.19
21.08.2019
  Stojan na bicykle IKS 5 miestny  ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o.
35919965
  616.80,-
EUR
1701322019
  PZS/79/2019/LD
21.08.2019
  ZH - MAD  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  278.40,-
EUR
1110712019
  
20.08.2019
  náklady za mesiac - 7/2019 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  12382.42,-
EUR
1110722019
  Zmluva
20.08.2019
  paušalné práce údžba - 7/2019 - DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1701312019
  02739/OMS/Fun/19
20.08.2019
  ZH - MAD  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  185.00,-
EUR
1701302019
  
20.08.2019
  ZH - MAD  Matematický ústav SAV
00166791
  174.00,-
EUR
1151802019
  Zmluva
19.08.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  35.00,-
EUR
1110702019
  obj.č.239/2019 z 13.8.19
19.08.2019
  stravné lístky - 1000 ks / á 3,83 /  Edenred Ticket Service, s.r.o.
52005551
  3875.96,-
EUR
1110672019
  0001026246
16.08.2019
  Telef.poplatky - 08/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1110682019
  0001026246
16.08.2019
  internet - 08/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1701282019
  Zmluva
16.08.2019
  medaila - Medzinárodná cena SAV  Lacková Darina, Mgr.art.
  1900.00,-
EUR
1701292019
  Zmluva
16.08.2019
  ETUJA na medailu - Medzinárodná cena SAV  Lacková Veronika
  800.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)