Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1111212019
  4100010739/3100037524
03.09.2019
  plyn - 9/2019 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  17.00,-
EUR
1111222019
  4100010730/3100037515
03.09.2019
  plyn - 9/2019 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  161.00,-
EUR
1111132019
  4100023511
03.09.2019
  plyn 9/2019 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  256.00,-
EUR
1111142019
  4100001185/3100000384
03.09.2019
  plyn - 9/2019 - Valašská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  745.00,-
EUR
1111152019
  4100059207/3100059238
03.09.2019
  plyn - 9/2019 - Konventná  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  354.00,-
EUR
1111122019
  obj.č.251/2019 z 26.8.19
02.09.2019
  úprava osv.,dod.led trubíc,oprava sušič.rúk-Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  340.60,-
EUR
1111102019
  Zmluva
02.09.2019
  8/19- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1111112019
  
02.09.2019
  refakt. - stočné a vodné za - 07/2019 - Vlárska  Slovenská zdravotnícka univerz
00165361
  26.75,-
EUR
1111072019
  ZoD č. TS/14/0022-2
30.08.2019
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1151872019
  Zmluva
28.08.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  241.99,-
EUR
1111062019
  Zmluva
28.08.2019
  príprava procesu participat.plánov.-etapa CIELE 02  OZ Utopia
42178509
  3149.34,-
EUR
1111052019
  obj.č.240/2019 z 14.8.19
28.08.2019
  kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov-Vlárska  HASIL - HD, s.r.o.
36550531
  630.00,-
EUR
1151862019
  Zmluva
28.08.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  425.20,-
EUR
1111082019
  obj.č.243/2019 z 19.8.19
28.08.2019
  certifikát pre hlasový grantový systém e - VEGA  MMS Softec
34100172
  65.00,-
EUR
1111092019
  obj.č.244/2019 z 19.8.19
28.08.2019
  Modifikácia elektron.hlasov.grantov.systému-e-VEGA  MMS Softec
34100172
  2691.00,-
EUR
1111042019
  00017230
28.08.2019
  VaS, ZV - 11.07.19 - 10.08.19 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  53.32,-
EUR
1151882019
  Zmluva
28.08.2019
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  637.96,-
EUR
1111032019
  Zmluva
27.08.2019
  pranie bielizne - 8/2019  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  949.02,-
EUR
1111022019
  obj.č.246/2019 z 20.8.19
27.08.2019
  znalecký posudok-parc. C KN č. 2941/42 v k.ú.  Ing.Dušan Holík
42260761
  170.00,-
EUR
1151842019
  Zmluva
26.08.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  283.20,-
EUR
1110992019
  Zmluva 3183
26.08.2019
  technická ochrana objektu- 8/2019 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1111002019
  Zmluva 2785
26.08.2019
  technická ochrana objektu - 8/2019 - Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1800482019
  Rozhodnutie
26.08.2019
  pokuta za dodatočné daňové priznanie  Daňový úrad
  10.40,-
EUR
1151852019
  Zmluva
26.08.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  17.50,-
EUR
1701352019
  PZS/77/2019/TB
26.08.2019
  Tlač pozvánok na udelenie MC - SAV 2019  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  98.40,-
EUR
1151822019
  Zmluva
26.08.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  264.29,-
EUR
1151832019
  Zmluva
26.08.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  562.03,-
EUR
1111012019
  Zmluva
26.08.2019
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 9/2019-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1701332019
  PZS/90/2019/LD
23.08.2019
  ZPC+poist-Dolná -Lisabon-18.9.-21.9.19-MRP NEURON  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  441.90,-
EUR
1110902019
  4101454080 / 5100000068
23.08.2019
  plyn - 9/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  968.00,-
EUR
1110922019
  4202105728/4101454212
23.08.2019
  plyn 9/2019 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  2478.00,-
EUR
1110952019
  
23.08.2019
  odber tlače - IV.Q. 2019  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  770.45,-
EUR
1110872019
  6020566031
23.08.2019
  byt Šancová - 9/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  75.00,-
EUR
1110882019
  6020560112
23.08.2019
  byt Šancová - 9/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  208.50,-
EUR
1110842019
  0750901002
23.08.2019
  byt č.11-Dúbravska - 10/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)