Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1701432019
  PZS/97/2019/BI
09.09.2019
  ZPC-Bibová-Berlín-17.9.19-19.9.19-MRP-ERACOSYSMED  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  184.00,-
EUR
1111542019
  výstava
09.09.2019
  inštalácia stánku - výstava AGROKOMPLEX 2019  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  846.00,-
EUR
1151922019
  Zmluva
09.09.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  465.91,-
EUR
1701382019
  Zmluva
09.09.2019
  prenájom priestorov - Medzinárodná cena SAV  HM SR ,BA
00603481
  200.00,-
EUR
1111332019
  00002329
09.09.2019
  VaS - 02.08.19-01.09.19-Mlynská dolina-Valašská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.17,-
EUR
1111442019
  00036800
09.09.2019
  ZV - U SAV 8/19  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1111452019
  00036801
09.09.2019
  ZV - 8/2019 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1111462019
  00017233
09.09.2019
  ZV - 8/2019 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1111472019
  00017234
09.09.2019
  ZV - 8/2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1111482019
  OM00017231
09.09.2019
  VaS , ZV - 27.07.19 - 26.08.19 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  526.87,-
EUR
1111352019
  OM 00036802
06.09.2019
  VaS, ZV - 03.08.19 - 02.09.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.18,-
EUR
1112022019
  Zmluva
06.09.2019
  služby v oblasti ver.obst.-FU-NANO-Biol.  EkoAuris PLUS, s.r.o.
44882327
  1500.00,-
EUR
1112032019
  Zmluva
06.09.2019
  služby v oblasti ver.obst.-rek.skladu Ú anor.chémi  EkoAuris PLUS, s.r.o.
44882327
  1500.00,-
EUR
1111422019
  obj.č.9/2019 z 14.1.19
06.09.2019
  pranie posteľnej bielizne-Penz. Bystrina Trenč.Tep  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  97.91,-
EUR
1111362019
  3106024848
06.09.2019
  elektr.energia - 8/2019 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2573.48,-
EUR
1111372019
  3105171861
06.09.2019
  elektr.energia - 8/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  135.97,-
EUR
1111382019
  3105171865
06.09.2019
  elektr.energia - 8/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  85.97,-
EUR
1111392019
  3105184226
06.09.2019
  elektr.energia - 8/2019 - Mlynská dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  181.55,-
EUR
1111402019
  3106033847/6410011576
06.09.2019
  elektr.energia - 8/19 - VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  876.78,-
EUR
1111412019
  3110046793
06.09.2019
  vyúčt. elektr. energie - 8/2019 - PLV BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12902.90,-
EUR
1111342019
  obj.č.255/2019 z 28.8.19
05.09.2019
  smútočný veniec  Kvetinový servis s.r.o.
50532553
  144.90,-
EUR
1111322019
  Zmluva
05.09.2019
  Tematický monitoring médií za - 8/2019  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1111312019
  0001084357
05.09.2019
  internet, Analog.televízia - 9/2019 -Trenč.Teplice  SWAN, a.s.
47258314
  72.10,-
EUR
1111252019
  obj.č.226/2019 z 26.7.19
04.09.2019
  polica, brúska na nože - ZJ  KEMA SK, s.r.o.
46123661
  375.05,-
EUR
1111232019
  obj.č.257/2019 z 3.9.19
04.09.2019
  stravné lístky - 1000 ks / á 3,83 /  Edenred Ticket Service, s.r.o.
52005551
  3875.96,-
EUR
1111242019
  obj.č.17/2019 z 18.1.2019
04.09.2019
  odvoz bio odpadu zo - ZJ  Tomáš Kriško
41695721
  90.00,-
EUR
1111292019
  Zmluva
04.09.2019
  servisné práce údržba výťahy -8/2019-PLV BA,PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1111262019
  Zmluva
04.09.2019
  upratovacie a čistiace práce - 8/2019 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1111302019
  Zmluva
04.09.2019
  refakt.elektr.energie-II.Q.2019 - Areál SAV Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  15.13,-
EUR
1111272019
  7024976
04.09.2019
  rozšírený internet - 9/2019 - Royová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  72.63,-
EUR
1111282019
  4700235
04.09.2019
  rozšírený súbor,intern.-1.9.19-31.8.20- Jaskov rad  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  565.59,-
EUR
1111172019
  4100085814/3100197715
03.09.2019
  plyn - 9/2019 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1111182019
  4100010722/3100037510
03.09.2019
  plyn - 9/2019 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  54.00,-
EUR
1111192019
  4100010757/3100037542
03.09.2019
  plyn - 9/2019 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  28.00,-
EUR
1111202019
  4100010749/3100037532
03.09.2019
  plyn - 9/2019 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  49.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)