Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151982019
  Zmluva zo dna 1.11.2006
11.09.2019
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  129.60,-
EUR
1701462019
  PZS/103/2019/TB
11.09.2019
  Ladenie klavíra v Primaciálnom paláci - MC SAV  Szabó Zsolt
30376904
  70.00,-
EUR
1111602019
  3102228484
11.09.2019
  elektr.energia - 9/2019 - Trenč.Teplic  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  59.23,-
EUR
1111612019
  3105193450
11.09.2019
  elektr.energia - 9/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.29,-
EUR
1701472019
  PZS/104/2019/TB
11.09.2019
  cateringové služby 3.9.2019 - MC SAV  RAUT s.r.o.
47370076
  1845.97,-
EUR
1151962019
  Zmluva
11.09.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  248.39,-
EUR
1151972019
  Zmluva
11.09.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  220.68,-
EUR
1111622019
  obj.č.254/2019 z 27.8.19
11.09.2019
  Významné osobnosti SAV - 2019  D & S ,Ing. Štefen Demovič
11652241
  1005.40,-
EUR
1151992019
  Zmluva
11.09.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  497.70,-
EUR
1111582019
  Zmluva
10.09.2019
  paušalné práce údžba - 8/2019 - DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1701442019
  PZS/106/2019/FF
10.09.2019
  ZPC-Šajgalík-Bukurešť-17.9.19-18.9.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  982.00,-
EUR
1111592019
  obj.č.233/2019 z 31.7.19
10.09.2019
  revízie núdzového osvetl. v obj. Royová a PLV BA  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  956.85,-
EUR
1111562019
  4101454080 / 5100000068
10.09.2019
  vyúčtov. plynu - 8/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  0.42,-
EUR
1111572019
  4202105728/4101454212
10.09.2019
  vyúčtov. plynu - 8/2019 - VLÁRSKA  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  160.40,-
EUR
1701452019
  PZS/81/2019/TB
10.09.2019
  realizácia programu - MC SAV 2019  OZ NA-ČO Občianske združenie
37970593
  1000.00,-
EUR
1151942019
  Zmluva
09.09.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  193.59,-
EUR
1151892019
  Zmluva
09.09.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  273.94,-
EUR
1151902019
  Zmluva
09.09.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  132.48,-
EUR
1151912019
  Zmluva
09.09.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  247.11,-
EUR
1111432019
  Zmluva
09.09.2019
  výmena rozvádzača - areál IMUNA PHARM  ELEKTROCONTROL spol. s.r.o.
31692729
  57098.22,-
EUR
1701392019
  PZS/92/2019/LK
09.09.2019
  ZH - MAD  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  104.40,-
EUR
1111492019
  19089449,19095547,18708643,19405218,19416567
09.09.2019
  Telef.hovory.,mes.popl. - 8/2019-PLV BA , Ú SAV  SWAN, a.s.
47258314
  469.84,-
EUR
1111502019
  19172355, 19172359
09.09.2019
  Telef.poplatky - 09/2019, 08/2019 - PMV  SWAN, a.s.
47258314
  106.50,-
EUR
1111512019
  18987374,18987696,18987699
09.09.2019
  intern.,Telef.poplat.-09/19,08/19 -Ú SAV, Šarišské  SWAN, a.s.
47258314
  392.96,-
EUR
1151932019
  Zmluva
09.09.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  485.21,-
EUR
1151952019
  Zmluva
09.09.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  168.41,-
EUR
1111162019
  4100118411/3100324998
09.09.2019
  plyn - 9/2019 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1111522019
  5.93981/3107009708
09.09.2019
  Tel.hovory - 08/2019 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  1556.89,-
EUR
1111532019
  1010053203
09.09.2019
  Tel.hovory - 08/2019  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  168.70,-
EUR
1111552019
  obj.č.245/2019 z 19.8.19
09.09.2019
  stoličky White Shark SHEBA - OIKT  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  384.00,-
EUR
1701362019
  PZS/101/2019/LK
09.09.2019
  ZPC-Kűrtiová-Lisabon-24.9.-26.9.-MVTS A-ERA-MIN 2  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  385.00,-
EUR
1701372019
  PZS/992019/LK
09.09.2019
  ZPC-Barančík-Riga-18.9.-20.9.19-MRP-ERA.NET 2  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  465.00,-
EUR
1701402019
  PZS/982019/BI
09.09.2019
  ZPC-Bibová-Rím-23.9.19-25.9.19-MRP EURONANOMED  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  139.00,-
EUR
1701412019
  PZS/100/2019/ZP
09.09.2019
  ZPC-Barančík-Gdansk-10.9.19-12.9.19-MVTS A-HERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  362.00,-
EUR
1701422019
  PZS/102/2019/ZP
09.09.2019
  ZPC-Panisová-Helsinki-23.9.19-25.9.19-MRP-FLAG ERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  417.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)