Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1810182019
  Rozhodnutie č.402672/2019
18.09.2019
  Daň z nehnuteľnosti za rok 2019 - chata Pezinok  Mesto Pezinok: Mestský úrad
00305022
  102.70,-
EUR
1152022019
  Zmluva
18.09.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  637.37,-
EUR
1152042019
  Zmluva
18.09.2019
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1099.65,-
EUR
1111862019
  Zmluva
18.09.2019
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 10/2019-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1701542019
  656/2019
17.09.2019
  ZH - MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  115.20,-
EUR
1701532019
  PZS/107/2019/LD
17.09.2019
  ZPC - Omastová - Záhreb - 14.11.19 - 16.11.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  362.00,-
EUR
1810172019
  Rozhodnutie 16097/2019/1
17.09.2019
  miestny popl.-kom.odpad-16.6.-15.9.19-Chaty Senec  MESTO SENEC
00305065
  93.60,-
EUR
1111852019
  obj.č.269/2019 z 12.9.19
17.09.2019
  oprava sťahováku okna a kont.vozidla-Peug.-BL 003  PARTL Univerzal, BA
11893478
  289.30,-
EUR
1111822019
  obj.č.235/2019 z 5.8.19
17.09.2019
  propag. SAV-event-Vedecký veľtrh 2019-Soc.analýza  Veda nás baví, n.o.
45741697
  7000.00,-
EUR
1111842019
  obj.č.248/2019 z 21.8.2019
17.09.2019
  strava a občerstvenie zo dńa 10.9.2019-VÍNO SAV  Centrum spoločných činností
00398144
  327.96,-
EUR
1111792019
  obj.č.232/2019 z 31.7.19
16.09.2019
  zber údajov formou CAWI panelu - Sociál.analýza  AKO, s.r.o.
35863781
  4872.00,-
EUR
1111762019
  obj.č.253/2019 z 26.8.19
16.09.2019
  prenájom ozvučenia na podujatie - osobnosti roka  All 4 Stage s.r.o.
52180484
  400.00,-
EUR
1111772019
  obj.č.263/2019 z 10.9.19
16.09.2019
  disky,bezpeč.šrouby+pukličky-služ.mot.voz.Škoda  BOAT s.r.o.
35756764
  1226.58,-
EUR
1701522019
  PZS/76/2019/TB
16.09.2019
  Ubytovanie - zahr.hosť-31.8.19-5.9.19  LOFT HOTEL,s.r.o.
51704099
  503.50,-
EUR
1111802019
  Zmluva č.108/2018
16.09.2019
  ročná kontrola OP a OS EPS - Vlárska  TAST spol.s.r.o.
35810068
  1158.60,-
EUR
1111832019
  obj.č. 224/19 z 23.7.2019
16.09.2019
  natieračské práce - chaty Donovaly  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  15562.08,-
EUR
1111812019
  obj.č.238/2019 z 13.8.19
16.09.2019
  preprava osôb aut.BA-Smol.a späť- 10.9.19-VÍNO SAV  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  336.00,-
EUR
1111782019
  Z-č. 5611862837
16.09.2019
  PHM - 15.08.19 - 16.08.19  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  762.08,-
EUR
1701512019
  3601/OMS/Fun/19
16.09.2019
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  518.00,-
EUR
1111752019
  Uznesenie P SAV
13.09.2019
  refak.alikv.časť nákladov prev.-7/ 2019-PMV BA  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  90.77,-
EUR
1701502019
  PZS/78/2019/LD
13.09.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  559.04,-
EUR
1111742019
  
13.09.2019
  Poštovné služby - 8/2019  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  162.00,-
EUR
1701482019
  PZS/87/2019/FF
12.09.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  240.00,-
EUR
1111732019
  
12.09.2019
  náklady za mesiac - 8/2019 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  12818.11,-
EUR
1111722019
  Zmluva
12.09.2019
  preklad Aktuality - 8/2019  Celina Nagy Barber
45919895
  451.00,-
EUR
1111712019
  Zmluva 701.04
12.09.2019
  vyúčt. tepla za - 8/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  184.21,-
EUR
1111642019
  3105254227,3105265666
12.09.2019
  elektr.energia - 9/2019 - Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  75.85,-
EUR
1111652019
  3105104416
12.09.2019
  elektr.energia - 9/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.88,-
EUR
1111662019
  3105169208
12.09.2019
  elektr.energia - 9/2019 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  67.06,-
EUR
1111672019
  3105034186
12.09.2019
  elektr.energia - 9/2019 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  28.12,-
EUR
1111682019
  3105204418
12.09.2019
  elektr.ener.- 9/2019 - Kučišdorfská.dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.00,-
EUR
1111632019
  obj.č.185/2019 z 12.6.19
12.09.2019
  výroba s potlačou tričiek SAV +nápis Víkend so SAV  Agama Group s.r.o.
31449654
  612.00,-
EUR
1701492019
  Zápisnica z PSAV z 9.5.2019
12.09.2019
  cestov náklady - laureát MC SAV - Hillery  Mark Hillery
  1921.55,-
USD
1111692019
  0001026246
12.09.2019
  internet - 09/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1111702019
  0001026246
12.09.2019
  Telef.poplatky - 09/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)